Kikificirajte i vi vašu župu

piše Chuck White

Kako Neokatekumenski put postaje sve snažniji u važoj župi, mnogi od vas su jako nestrpljivi te želite ubrzati adaptaciju vaše župne crkve prema novoj estetici Kika Arguella. Dopustite mi da vam predložim neke korake koji će vam pomoći u toj zadaći.

New Doc 21Prvo, što brže možete, nabavite si knjigu “Spazi Celebrativi, L’Architettura dell’Ecclesia” (Slavljenički prostori, Arhitektura crkve) koju su napisali Maurizio Bergamo i Mattia Del Prete, Kikovi glavni arhitekti.  Knjiga je zlatni rudnik informacija o Kikovoj novoj estetici te će vam sigurno koristiti u što bržem preoblikovanju vaše župne crkve i liturgije. Knjiga je napisana na talijanskom, ali ne brinite se, u njoj ćete naći mnogo lijepih slika, a ja ću vam pomoći kratkim predstavljanjem najvažnijih stvari spomenutih autora.

Nakon što detaljno proučite slike u knjizi, učinite sve da što brže upostavite radni kontakt s Mattijom Del Prete ili s nekim članom iz njegove grupe arhitekata

Mattia del Prete, Kiko's lieutenant and Chief Architect

Mattia del Prete, Kikov namjesnik i glavni arhitekt

Što prije to bolje, i naravno pomozite si kupnjom njegove knjige. Vidite, kako biste se upotpunosti uskladili s Kikovom novom estetikom, vaše crkva i župa trebaju biti potpuno renovirane, a samo arhitekte koje je Kiko odobrio možete unajmiti za taj posao. Katolici na Guamu dali su gosp. Del Preteu oko 80 000 dolara za nacrt kapele “Svetište Riječi” u Redemptoris Mater sjemeništu na Guamu. Na sreću, gosp. Del Prete nije trebao s tim novcem napraviti novi nacrt za novu kapelu jer je odlučeno da će on dati nacrte postojeće dollarskapele koju je prethodno projektirao u Macerati, u Italiji. Kapela “Svetište Riječi” na Gaumu nikad nije sagrađena, no to sad nije važno, jer ćete mu i vi morati poslati novac – za idejne i izvedbene nacrte – tisuće dolara. Nakon što dobijete nacrte, morat ćete ih odnijeti nekom arhitektu koji ima licencu za rad u vašoj državi kako bi ih on preradio da odgovaraju lokalnim uvjetima koji uključuju dostupne materijale i načine izrade.

Pogledajno sada kratko navedenu knjigu zajedno sa slikama koje se nalaze u njoj. Izvadite svoje olovke i bilježite neke prijedloge koje ću vam sada dati o tome kako ćete provesti u praksu savjete gosp. Bergama i gosp. Del Pretea.

U poglavlju pod naslovom, “Kritički problemi i perspektive otvorene na Koncilu”, autori predstavljaju pet liturgijskih problema kojima se po njihovom mišljenju bavio II. vatikanski koncil. O tim problemima autori kažu,

“Mi želimo naglasiti one aspekte koji su često nazadnjački i čija prisutnost još uvijek spriječava ostvarenje istinske obnove liturgije te onda i oblikovanje učinkovite obnove crkvenog prostora.”

Budući da su autori jasno rekli da prisutnost tih stvari još uvijek spriječava liturgijsku obnovu, započnimo oslobađanje vaše župe od dvije takve stvari.

New Doc 22Autori navode prvi loši aspekt, “žrtveni mentalitet”. Autori kažu,

 

“To je tipično za prirodnu religioznost, iz koje su došle velike mase ljudi koji su uvećali Crkvu, uspostavljajući takav odnos s Bogom u kojem vi žrtvujete stvari kako biste udobrovoljili Boga i priskrbili si neka dobra: žrtve, janjci, novac, u nekim slučajevima sami ljudski životi. Izrael je također neko vrijeme imao tu vrstu žrtvenog bogoštovlja… To ostaje i danas… Arhitektonske posljedice su značajne: prvo u načinu na koji se naglašava svetost obreda, a onda okoliša, kroz veličanstvenu i bogatu arhitekturu, mozaike, svijeće i svijećnjake, tamjan, glazbu. To će također biti i značenje sumornih srednjovjekovnih dvorana, uspravnih gotičkih oblika, fantazmagorije prozora… Naglašen je otajstveni izgled, a mjesto liturgije je odijeljeno stvaranjem svetog prostora unutar iste crkve kojem samo jedna kategorija osoba može pristupiti, odvojena od ostatka ljudi, kao posrednici između svetoga i profanoga: kler, svećenici, kao u obredima prirodne religioznosti. Čak i oltar… sve više zadobiva oblik žrtvenog oltara: mali mramorni blok, jako ukrašen sa strane, postavljen na jako povišenom mjestu, nekoliko stepenica povišenom, koji često sadrži još jedan mali hram od tabernakula koji je nekada nadalje zatvoren zavjesama.”

Sada je jasno što morate učiniti! Uklonite žrtvu iz vaše mise!

Oh, ja znam da su vas učili da je Isus bio Jaganjac Božji, žrtva Nove Pashe, i da se u misi uprisutnjuje Isusova žrtva na Kalvariji.  Da, postoje mnogi biblijski retci koji to potkrjepljuju. Ali nastavite s programom! Što prije to zaboravite i složite se s Del Preteom i Bergamom da je Crkva otišla u krivo nakon cara Konstantina zbog svih tih neopranih pogana, tim bolje! Evo, dakle, mojih preporuka koje će vam pomoći da se oslobodite “žrtvenog mentaliteta” u vašoj župi:

 • Zamijenite vaš “oltar” za običan stol
 • Uvjerite vašeg župnika da minimalizira žrtveni liturgijski jezik tako da uvijek moli Drugu euharistijsku molitvu.
 • Odbacite pojam “svetog” svetišta koji služi samo tome da bi isključio vjernike. Jedan od dobrih način za to je da župljane poučite živahnom plesu odmah nakon mise. Dovedite ih u svetište i plešite oko  oltaraeuharistijskog stola.
 • Uvjerite svoga župnika da ukine prikazne procesije, sve, ako je moguće. One podjećaju na pojam “žrtvenog mentaliteta”!
 • Što je više moguće oslovljavajte svoje svećenike samo imenom i učite svoju djecu da to isto čine.
 • Smanjite korištenje tamjana i tih smiješnih svijeća. Umjesto toga stavite cvijeće na  oltar euharistijski stol.
 • I na kraju, izbacite tabernakul ili ga barem maknite iz središta na stranu!  A ako to ne možete učiniti, razmislite o nabavci dvoetažnog tabernakula kojeg možete vidjeti dolje.

Drugi problem koji iznosi II. vatikanski sabor, kako kažu autori knjige, jesu “privatne pobožnosti”.  Autori kažu, New Doc 25

“Devetnaesto stoljeće obilježava u povijesti zapadne liturgije jedan od vrhunaca osiromašenja: sudjelovanje naroda odavno je nestalo, a zamjenjeno je pasivnim “slušanjem mise”, ne samo s potpunom klerikalizacijom bogoštovlja, nego i s preoblikovanjem dinamike obreda u niz privatnih pobožnosti do najrazličitijih pojedinih objekata bogoštovlja… Klanjanje Kristu prisutnom u tabernakulu, pobožnost prema njegovom srcu i njegovoj patnji kao i kult Marije i svetaca u njegovim najrazličitijim oblicima malo je govorio vjernicima tako da gotovo ništa nisu razumijeli od liturgijskog izričaja;”

Evo mojih sugestija:

 • Oslobodite se tih kipova, polako, ali sigurno! Jedan neokatekumenski pastor na Guamu imao je odličnu ideju te je jedne noći sve kipove iz župe poredao jedan iza drugoga na sredini crkve usmjerujući ih prema izlaznim vratima tako da se činilo da izlaze iz crkve. To se jako svidjelo vjernicima, tako da snažno preporučujem da i vi isto napravite u svojoj župi.
 • Oslobodite se klecala. Nećete vidjeti nikakva klecala u Del Preteovoj knjizi, a niti u vašoj župnoj crkvi ne bi trebalo biti nijednog. Del Prete kaže da su to htjeli saborski oci na II. vatikanskom koncilu, pa se dakle uskladite s tim programom. To će doprinijeti uklanjanju bilo kakvoj smetnji za vašu molitvenu kontemplaciju koja bi se mogla pojaviti.
 • Govoreći o kontemplaciji, nastojte ne ostaviti nikakvo vrijeme za šutnju prije, nakon ili za vrijeme mise. Privatne pobožnosti obično ispune te praznine, i kao što smo rekli, njih treba izbjegavati.

Nadam se da će vas ova knjiga i njezine preporuke dobro usmjeriti na vašem putu implementacije nove estetike proroka Kika u vašoj župnoj crkvi.

Kikificirajte vašu župu!


Primjeri “catecumeniums” iz knjige.  Jedna kapela sagrađena za svaku pojedinu zajednicu unutar župe kako bi one mogle odijeljeno, ali istovremeno slaviti svetu misu. Pobrinite se za povećanje jedinstva u župi!

Prozirne sjedalice, pa čak i  oltar euharistijski stol!  To sigurno nisu projektirali nečisti pogani.  Čisto nebeski!

Dvoetažni tabernakuli, za Presveti Sakrament i Evanđelistar. Siguran način kako potkopati euharistijsko klanjanje koje samo potkopava istinsku obnovu!

I na kraju, ali ne manje važno, svemirski brod/leteći tanjur crkva. Odvezite me na nebesa!

New Doc 14

Poveznica

Tajne Drugog skrutinija (Obred soli), V. dio

rite of saltpiše Chuck White

“Ne možete reći nikome tko od vas želi saznati najdublje tajne katekumenata. Osim toga, to bi bilo i beskorisno i ljudi bi mislili da je to smiješno. Ako se glasine prošire gradom o tome da netko treba prodati ono što posjeduje kako bi ušao u zajednice, onda nitko više neće doći na kateheze.” Kiko Arguello, Katehetski direktorij, Vol. 4.


Kad smo završili četvrti dio, članovi zajednice su upravo bili ponudili značajan dio svoga vlastitog bogatstva u gotovini, nakitu, obiteljskoj ostavštini, zemlji, automobilima i drugim oblicima kako bi ih se smatralo vrijednima napredovanja prema drugog stupnju “Puta”.

Drugim skrutinijem započinje pritjecanje značajnih prihoda za Put, i bilo što što bi moglo odgovoriti druge da se pridruže toj sekti, kao što su prisilne donacije i psihološko nasilje, mora ostati strogom tajnom.

Kikov plan za tu svrhu je genijalan. On je preuzeo jedan tradicionalni element katakumenskog hoda, Obred soli, te mu dao svoje vlastito iskrivljeno značenje. Dok je rana Crkva doista određeni nauk držala tajnim od katekumena i pogana tijekom snažnih progona kršćana, primarno narav euharistije, Presveto Trojstvo i molitvu Očenaša, ta praksa je uglavnom napuštena do petog stoljeća. Kiko prilagođava neke retke Svetoga pisma koji nisu tradicionalno povezani s Obredom soli kako bi služili toj svrsi, kao što je prethodno isto učinio sa svojim tumačenje evanđeoske priče o slijepcu i blatu.

Obred soli započinje s odjekom na dva biblijska čitanja. Drugo čitanje uključuje poznate Kristove riječi iz njegova Govora na gori koje govore o soli: “Vi ste sol zemlje…” Mt 5, 13-16.  Dok je to u skladu s tradicionalnim obredom, u prvom čitanju Kiko čini svoju štetu. To čitanje je iz drugog poglavlja Otkrivenja:

“Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati mane sakrivene i bijel ću mu kamen dati, a na kamenu napisano ime novo koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima.” Otk 2,17

U svojoj katehezi o soli, Kiko objašnjava,

“Primit ćete, u ovom obredu, kristal, bijeli kamen, oblutak, ne mali, bijeli; kristal soli koji trebate okusiti. Nećete primiti sol, nego kristal, bijeli kamen. O ovom oblutku Otkrivenje kaže: “Ja ću dati pobjedniku bijeli kamen koji ima ime koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima.”  Budući da su u ranoj Crkvi otajstva katekumenata čuvana tajnim, bila su nazvana “archani”. Ne smijete govoriti o ovome što će se sada dogoditi. Ne smijete reći nikome koji dolazi iza vas najdublje tajne katekumenata. Osim toga, to bi bilo i beskorisno i ljudi bi mislili da je to smiješno. Ako glasine počnu kružiti gradom da trebate prodati ono što posjedujete kako biste ušli u zajednice, onda nitko više neće doći na kateheze. To se dogodilo u Barajas (Baracas),  u madridskom distriktu. Proširile su se glasine kako se čovjek treba odreći vlastitih dobara i ljudi nisu došli na kateheze. Rekli su: “Ti ideš! Bi li ja učinio isto što i onaj čovjek koji je prodao svoju kuću? Ne! “.  Stoga je vrlo važno da se nitko ne hvali ili o ovome javno govori jer ljudi koji su izvan našega kruga to neće razumijeti.”

archaniTim riječima Kiko predstavlja lažno i iskrivljeno tumačenje značenja “bijelog kamena” iz poglavlja Knjige Otkrivenja. Grčka riječ koja se koristi u tim retcima je psephos“, što znači, “šljunčani oblutak”, a ne “sol”.   Nijedan

Transliterated, "psephos", which means, "pebble".

Transliterirani, “psephos”, koji znači, “oblutak”.

egzegeta ne tumači te retke sa značenjem soli. U tim retcima, oblutci su korišteni za glasovanje, i sv. Pavao, u Djelima 26, 10 (jedino drugo mjesto na kojem se koristi ta riječ u Novom zavjetu) koristi tu riječ u tom smislu. Bijeli oblutci su bili korišteni u glasovanju za oslobađajuću presudu. Oblutke se također davalo pobjednicima u atletskim natjecanjima kao karte za veliku proslavu koja se održavala nakon takmičenja, a bili su korišteni i kao amuleti za koje se smatralo da štite onoga koji ih nosi.

Transliterated "halas", meaning "salt".

Transliterirani “halas”, znači “sol”.

Za sol u Novom zavjetu koristi se riječ halas, a ne “psephos”.  Osim toga, “novo ime” iz Otk 2,17, prema biblijskim stručnjacima, je ime samog Isusa, ili, prema mišljenju drugih, ime “kršćanina”. Ono se prema tome ne odnosi na tajne prakse.

Kiko nastavlja,

Sada braćo, učinit ćemo katehezu, i jednu anaforu nad ovim kristalima soli, ovim bijelim kamenjem. Molitvu Gospodinu, kao nad darovima kruha i vina; ovo je molitva krštenja, koja je nad soli, moleći Duha Svetoga da se spusti na ovu sol kako bi ona postala sakrament, znak i djelovala u svakom od vas u skladu s onim što ona znači.

Obred se nastavlja molitvom nad solju (anafora).

Kiko daje ove instrukcije za primanje soli:

Dakle, braćo, primit ćete ovu sol, ovaj kristal gori, koji ćete okusiti. Pružit ćete svoje ruke kao za pričest, desnu ispod lijeve, u obliku križa i bijeli kamen stavit će se u vaše prekrižene ruke.

Predsjedajući biskup ili svećenik kaže, “Primi sol Božje Mudrosti koji će te sačuvati za vječni život.”  “Katakeumeni” odgovaraju, “Amen!

Zrno soli daje se svakom članu i nakon što oni neko vrijeme razmatraju  taj kristal, stavljaju ga na svoj jezik. Okupljena zajednica pjeva pjesmu, “Isti Bog”.

Završetak obreda počinje molitvom predsjedatelja, nakon koje slijedi završni himan, “Ako Gospodin kuće ne gradi” psalam 126 (127), a onda završni blagoslov.

Nakon slavlja, ljude se poziva na katehezu sljedećeg dana, a onda svi idu u restoran na veliku gozbu. Svećenici i odgovorni sačinjavaju popis plijena skupljenog tijekom skrutinija kojeg zajedno potpisuju. Sve to ostaje tajna.

Poveznica

TAJNE DRUGOG SKRUTINIJA, IV. DIO

piše Charles White, Guam USA

“Sad ćemo pročitati izviješće o plijenu koji smo uzeli idolima u pobjedi nad demonima. Kad je Izrael završavao bitku, pokupio bi plijen, u redu? Tako i mi. Taj plijen je za siromahe, to je novac koji je sebičnost oduzela siromasima.”  Kiko Arguello, Katehetski direktorij, IV. dio

Bankovni i umirovljenički računi, nakit, ostavština, vlasništvo nad automobilima i zemljom. Sve je to stavljeno pred noge katehista…

Kad smo završili III. dio, svaki član zajednice je bio završio svoj plačljivi pojedinačni skrutini gdje je javno ispovijedio svoje grijehe pred svojom zajednicom pod žestokom inkvizicijom svojih katehista. Sad ćemo prijeći na Obred odreknuća od idola, gdje članovi stavljaju značajni iznos svoga bogatstva – ili obiteljskog bogatstva – do nogu svojih katehista.

Ako ste zaboravili, nakon svakog pojedinačnog skrutinija, katehist govori pojedinom članu,

“…Razmisli o znaku u novcu koji izražava tvoju spremnost da to učiniš [odreknuće od idola].  Tijekom ovih dana, molim da postiš i tražiš pomoć od Gospodina.”

Naša se priča nastavlja nekoliko tjedana kasnije kad su skrutinirani članovi sada okupljeni radi “Obreda odreknuća od idola”.

Večer započinje “Liturgijom riječi”.  Nakon odjeka čita se iz Knjige Postanka, 15. poglavlje (Savez s Abrahamom), nakon kojeg se pjeva Kikova pjesma “Abraham”.  Poslije još jednog odjeka, čita se još jedno čitanje iz Knjige Postanka (32:23-33; 35:1-12).  Jakov se hrve s anđelom, odriče se kućnih idola i gradi oltar na Betelu.  Nakon još jedne Kikove pjesme “Jakov”, a poslije trećeg odjeka, čita se treće čitanje iz knjige o Jošui, 24. poglavlje. U tom čitanju Jošua potiče svoj narod,”odrecite se tuđih bogova koji su među vama”.

Sada na poziv glavnog katehiste dijalogom započinje Obred odreknuća od idola. Kad svi članovi sjede, “Predsjedatelj”, koji je vrlo često biskup, poziva članove da ustanu te zatim kaže,

Predsjedatelj:  “Izaberite danas, braćo i sestre, kome ćete služiti, jedinom Bogu koji se objavio u Isusu Kristu ili idolima ovoga svijeta.“

Zbor: “Daleko bilo od nas da napustimo našega Boga te služimo drugim bogovima.”

Predsjedatelj: “Vi ste dakle svjedoci protiv sebe da ste odabrali služiti Bogu. “

Zbor: “Mi smo svjedoci.”

Predsjedatelj:  “Sada okrenite svoja srca Gospodinu Bogu našemu.”

Zbor: “Njemu jedinome ćemo služiti i slušati samo njegov glas.”

Predsjedatelj:  “Odbacite između sebe idole svijeta, odrecite ih se pred Crkvom.”

Glavni katehist zatim poziva članove da pristupe, jedan po jedan, te da iznesu “znak” koji su donijeli u košari ili torbi ili da ga stave pored torbe.

Što su ti “znakovi”?  Poveće svote novca, čekovi, vlasnički listovi automobila, imovine, skupocjeni nakit i nasljedstva, itd…  Katehisti prisiljavaju članove ovim ili sličnim riječima, “Pokaži da si veći od svojih idola!”, ili “Baci to u vatru!”

Naravno, ništa ne ide “u vatru”. Sve će na kraju obračunati odgovorni zajednice (menadžeri), i…

Nakon što su prikazali svoj “znak”, svaki član dolazi pred mikrofon i stojeći pred zajednicom pokazuje prstom prema vratima i obraća se Sotoni te kaže nešto slično ovome:

Ja, Suzana, odričem se tebe Sotono jer si me varao [daje određene primjere] i danas stavljam svoje pouzdanje u Isusa Krista.”

Nakon toga svaki član pristupa Predsjedatelju (biskupu ili svećeniku), klekne i tiho kaže, “Želim biti primljen u katekumenat.” Biskup ili svećenik onda polaže svoje ruke na člana i tiho moli molitvu egzorcizma.

Kad svi to učine, Predsjednik moli kratku molitvu, a zajednica pjeva Kikovu pjesmu, “Shema Israel”.

Zajednici se zatim kaže što će se dogoditi s novcem nakon što im se pročita lista “plijena”. Novoizabrani odgovorni zajednice otvorit će bankovni račun na koji polažu čekove i gotovinu. Svi ostali predmeti se tijekom vremena prodaju te se i oni polažu na račun. Ništa od tog novca neće se pojaviti u župnim knjigama niti će se pojaviti na bilo kojem poreznom obrascu.

Kao što možete zamisliti, samo jedan skrutini lako može donijeti preko 100 000 dolara “plijena”. Jedan dio fonda odgovorni daju siromašnim obiteljima u župi, ali puna trećina plijena ići će biskupu.

Poveznica

Tajne drugog skrutinija

piše Charles White/The Thoughtful Catholic

“Stoga vam kažem da ne budete u strahu prije ovog skrutinija jer nas je ovdje poslao Isus Krist kako bismo pomogli osloboditi vas demona.” Kiko Arguello[1]

Na kraju moga posljednjeg posta, 2. dio,  bili smo stali kod završetka međusobnog razmjenjivanja pisanih upitnika u malim grupama i pojedinačni skrutniji trebali su upravo započeti. Počnimo današnji post od toga trenutka:

Glavni katehist nasumce izvlači iz torbe ime člana kako bi odredio tko će biti ispitan. Od izabranog člana traži se da sjedne na sjedalicu, nazvanu “Stolica milosti”, koja je obično smještena u sredinu kruga sa sjedalicama blizu križa.

Glavni katehist će bilježiti, uvjeravajući grupu da će uništiti bilješke na kraju skrutinija. Upitno je, naime, uništavaju li se uistinu te bilješke. Mnogi članovi prolazili su drugi skrutini nekoliko puta i čini se da su katehisti imali neku čudnu sposobnost pamćenja da su se vrlo živo sjećali nekih osobnih detalja iz prethodnih skrutinija…

Član kojeg se ispituje čita odgovore iz svoga upitnika, a katehist zatim počinje postavljati pitanja kako bi razjasnio odgovore. Ponekad se članu kaže da se vrati i nadopuni svoje odgovore s više detalja, a njegovo će se ime kasnije nasumce izvlačiti kako bi nastavio svoj skrutini.

Evo nekih pitanja o kojima govore bivši članovi:

 • Sve si stariji, a još se nisi oženio. Masturbiraš li?
 • Jesi li ikad prevario svog bračnog druga? Kada?  S kim?
 • Pričaj nam o svojim bivšim djevojkama.
 • Jesi li u ljubavnoj vezi s nekim?  S kim?  Da li spolno općite?
 • Jesi li osjetio privlačnost prema istom spolu?  Ako da, kad si to prvi put osjetio?
 • Imaš samo troje djece.  Jesi li otvoren životu (koristiš kontracepciju)?
 • Jesi li zaljubljena u svog svećenika?
 • Jesi li spremna ostaviti svoga dečka/djevojku (za neoženjene)?
 • Jesi li pokušao dovesti svoju majku (oca) na kateheze?
 • Jesi li spreman napustiti ovu zajednicu i pridružiti se nekoj drugoj ako se to od tebe zatraži?

Mora biti užasno u nekim trenutcima osobi koja će po prvi put čuti neke od tajnih grijeha svojeg bračnog druga zajedno sa desetak i više svoje “braće” koji slušaju svaku riječ.

Katehisti će često ubaciti komentare slične ovima, “Ti si ubojica! Ti vrijeđaš ljude!” ili “Ti si arogantan i pun oholosti.” nakon što čuju odgovore.

Nakon što je član ispitan, od prisutnih članova zajednice se traži da iznesu dokaze o tome je li ispitani član kršćanin ili nije. To je često prilika za članove zajednice da izraze svoju bol što ih je ispitani član povrijedio. Ispitanom članu je zabranjeno odgovoriti na komentare svoje “braće”, a ako zajednica šuti ili daje negativne komentare onda je ispitani član podređen daljnjim prijekorima katehista.

Možda pitanja o seksu najviše golicaju maštu, ali Kiko Arguello jasno ističe da je nešto drugo još važnije:  novac. Prema Kikovom mišljenju, novac je pravi problem, a posao katehista jest izagnati tog “demona” iz đepova članova zajednice. On pripovijeda ovu priču kad govori o pojedinačnom skrutiniju u svom Katehetskom direktoriju:

Na primjer, za jednog čovjeka prošle godine mislili smo da je sav njegov problem bila seksualnost jer je uvijek imao nerede te vrste; ali ove godine nam je Gospodin pokazao da ne, da je njegov problem bio novac. Prošle godine nije bio sretan sa svim onim što smo mu rekli, ne, nije bio sretan. Umjesto toga, ove godine nam je Gospodin dao ključ kako bismo mu pomogli i to je promjenilo njegovo lice i sad je slobodan čovjek. Mi smo mu rekli: ‘Ostavi svoje račune, idi kući i prodaj sve što imaš. Imaš mnogo milijuna? Dakle, idi kući i daj sve siromasima’. Danas je totalno promjenjena osoba. Svi njegovi problemi su bili tamo (kod novca). On je imao problem, potrebu da se osjeća moćnim, da bude moćan, sve više. Imao je kompleks i sve je bilo temeljeno na novcu. Prošle godine nismo vidjeli taj problem i rekli smo mu: “Ostavi tu ženu” i ništa se nije dogodilo. Nije bio oslobođen i i ništa nije riješio. Međutim, ovo je ono što je važno, u ovom skrutiniju morate birati između Boga i Mammona. Mammon je simbol moći. Prodajte svoje posjede, dajte svoj novac, to je znak koji će vas učiniti poniznima.

Na kraju svog pojedinačnog skrutinija, od ispitivanog člana zajednice se traži da potajno promisli o nekom konkretnom znaku koji bi mogao ponuditi kako bi pokazao da je odbacio sve idole u svom životu. Glavni katehist kaže članu:

“Gospodin želi sklopiti savez s tobom, te stoga kaže: Mrzi svoga oca, svoju majku, svoju ženu, svoga muža, svoju djecu, svoju braću i sestre i sam svoj život. Uzmi svoj križ i prodaj sve što imaš. Onda dođi i slijedi Me. Promisli o znaku u novcu koji izražava tvoju spremnost da to učiniš. Tijekom ovih dana, molim te posti i traži pomoć od Gospodina.”

Ovaj financijski “znak”, koji će biti sasvim značajan, donijet će se i ponuditi na Obredu odreknuća od idola, o čemu ćemu govoriti u mome slijedećem postu…


[1] Neocatechumenal Catechetical Directory, Volume IV.

Poveznica

Kult ispovijedanja

Usko povezano sa zahtjevom apsolutne čistoće je opsjednutost osobnom ispovijedi. Ispovijed se prakticira izvan uobičajenih religijskih, zakonskih i terapeutskih oblika sve do mjere u kojoj ispovijed sama postaje kult. Tu je i zahtjev da netko ispovijeda svoje zločine koje nije počinio, grješnost koja je umjetno inducirana, sve u ime lijeka koji se proizvoljno nameće. Takvi zahtjevi su mogući ne samo zbog sveprisutne ljudske sklonosti prema krivnji i sramu, nego i zbog potrebe za iznošenjem tih sklonosti. U totalitarističkim rukama ispovijed može postati sredstvo izrabljivanja tih ljudskih ranjivosti, prije nego ponuda utjehe za iste.

Totalitaristička ispovijed poprima čitav niz posebnih značenja. Ona je prije svega sredstvo za neku vrstu osobnog pročišćenja, o čemu smo prethodno govorili, sredstvo održavanja trajnog unutarnjeg pražnjenja ili psihološkog čišćenja nečistoće; taj ambijent čišćenja povećava totalitarističku kontrolu egzistencijalne krivnje. Drugo, to je čin simboličke samo-predaje, izraz stapanja pojedinca i okoline. Treće, to je sredstvo održavanja etosa totalne izloženosti – politika činjenja javnim (ili barem poznatim organizaciji) svega mogućega što je vezano za životna iskustva, misli, strasti svakog pojedinca, a osobito onih elemenata koji bi se mogli smatrati ponižavajućim.

Pretpostavka u podlozi totalne izloženosti (osim onih koji se odnose na zahtjev čistoće) je zahtjev okoline za potpunim vlasništvom svake pojedine osobe unutar tog kruga. Privatno vlasništvo uma i njegovih proizvoda – imaginacije ili memorije – postaje krajnje nemoralno. Opravdanje (ili racionalizacija) koje prati takav zahtjev je poznat; milje je postiglo takvo savršeno stanje prosvjetljenja da bilo kakvo individualno zadržavanje ideja ili emocija postaje anakronističko.

Kult ispovijedi može ponuditi pojedinoj osobi smislena psihološka zadovoljstva u stalnim prilikama za emocionalnu katarzu i olakšanje od potisnutih osjećaja krivnje, osobito ukoliko su one povezane sa samokažnjavajućim sklonostima kako bi se zadobila ugoda preko osobnog ponižavanja. I više od toga, entuzijazam oko sudjelovanja u zajedničkim ispovijedima može stvoriti orgijastični osjećaj “jednosti”, osjećaj najintenzivnije intimnosti s kolegom koji se ispovijeda i osjećaj stapanja sebstva u velikom toku Pokreta. Tu je također, barem početno, mogućnost istinskog samo-objavljenja i samo-popravka kroz priznanje da “ono što je izneseno jest ono što ja jesam”.

Međutim, kako totalitaristički pritisci izokreću ispovijed u ponavljajuće zapovjedne izvedbe, element umjetnog javnog izlaganja dobiva prednost pred istinskim unutarnjim iskustvom. Svaki čovjek postaje zaokupljen učinkovitošću svoje osobne izvedbe, a ta izvedba ponekad služi u svrhu izbjegavanja samih emocija i ideja u svezi kojih netko osjeća najveću krivnju – potvrđujući izjavu jednog od Camusjevih likova da “oni koji se ispovijedaju pišu osobito zato da izbjegnu ispovijedanje, zato da ne kažu ništa od onoga što znaju”. Poteškoća, naravno, leži u neizbježnoj pomutnji koja se događa između metode onoga koji se ispovijeda i njegove odijeljene osobne stvarnosti, između izvoditelja i “stvarnog ja”.

U tom smislu, kult ispovijedanja proizvodi učinke obrnute svome idealu totalne izloženosti: umjesto da eliminira osobne tajne, on ih uvećava i intenzivira. U svakom slučaju osobna tajna ima dva važna elementa: prvi, krivnja i sramne ideje koje netko želi potisnuti kako bi spriječio da one postanu poznate ili njihovo postajanje previše istaknutima u nečijoj vlastitoj svijesti; i drugo, predstavljanje onih dijelova sebe koji su previše vrijedni da bi se izložili osim kad je netko sam ili kad je uključen u osobiti odnos ljubavi oblikovan oko tog tajnog svijeta koji se dijeli. Osobne tajne se uvijek održavaju u suprotnosti prema unutarnjem pritisku prema samo-izlaganju. Totalitaristički milje uspostavlja kontakt s tim unutarnjim pritiskom kroz svoju vlastitu opsjednutost procesom izlaganja i demaskiranja. Rezultat toga je da stare tajne oživljavaju, a nove se množe; te nove se često sastoje od ljutnje ili sumnji prema Pokretu, ili se inače odnose na one aspekte identiteta koji još uvijek egzistira izvan propisane ideološke sfere. Svaka osoba uhvaćena je u stalnom konfliktu oko toga koje tajne zadržati, a koje koje predati, u sukobu oko načina kako otkriti manje tajne kako bi se zaštitile one važnije; vlastite granice između tajnoga i poznatoga, između javnoga i privatnoga postaju zamućene. I oko jedne tajne, ili kompleksa tajni, može se vrtjeti odlučujuća bitka između otpora i predaje.

Konačno, kult ispovijedi čini praktički nemogućim postići razumnu ravnotežu između vrijednosti i poniženja. Entuzijastični i agresivni pokornik postaje kao Camusjev lik čija je trajna ispovijed njegovo sredstvo suđenja drugima: “… prakticiram pokorničku službu kako bih mogao postati sudac… što se više optužujem to više imam pravo suditi drugima”. Identitet “sudca-pokornika” tako postaje sredstvo preuzimanja arogancije sredine i osjećaja svemogućnosti. Ipak, čak i ta zajednička svemogućnost ne može ga zaštititi od suprotnog (ali ne i nepovezanog) osjećaja poniženja i slabosti, osjećaja koji osobito prevladava među onima koji ostaju više prisilni pokornici nego svemogući sudci.

Poveznica 1

Poveznica 2

Ne krunicu prije penzije

piše Charles White/The Thoughtful Catholic

Kiko Arguello, kad je govorio o svom Neokatekumenskom putu na susretu s kapucinima u Krakovu, u Poljskoj 2011., rekao je i ovo:

“Mi smo s Crkvom, s Papom, ali polako, polako. Znate li kad mi dajemo krunice na Putu? Nakon dvanaest godina mi dajemo krunice. Ako ih dajemo ranije, oni pobjegnu. Nakon petnaest godina vodimo ih k Papi. Strpljivo, strpljivo, strpljivo. Moramo biti jako oprezni jer ljudi ne mogu podnijeti pobožnosti. Ateisti ne mogu podnijeti Fatimu, pobožnosti, Fatimu, te stvari. Mi, dakle, vjerujemo da smo nova, različita crkva.  I moramo pokazati da nismo heretici i da činimo stvari iz ljubavi za njih jer kaže se da Dobri Pastir uzima izgubljenu ovcu i stavlja je na svoja ramena te je polako vodi do Krista.”

ili na izvornom talijanskom:

” Noi siamo con la Chiesa, con il Papa, però lentamente. Sapete quando diamo noi il Rosario nel Cammino? Dopo dodici anni diamo il Rosario. Se lo diamo prima, scappano.   Dopo quindici li portiamo dal Papa. Con pazienza, con pazienza con pazienza. Bisogna stare molto attenti perché la gente non sopporta i devozionismi. Gli atei Fatima non la sopportano, i devozionismi, Fatima, queste cose. Allora credono che noi siamo una chiesa nuova, diversa. E noi dobbiamo dimostrare che non siamo eretici e che facciamo le cose per amore a loro, perché dice che il Buon Pastore prende la pecora perduta e la mette sulle spalle e la porta lentamente a Cristo.”

Pobjegnu kad im se predstavi krunica? O čemu on priča?”, možda se pitate.  “Imam prijatelje na Putu i oni mole krunicu!”, vi kažete.

Točno.  Kiko priča dobrim fratrima priču. Ako tu priču uzmete kao istinitu, morali biste vjerovati da naši prijatelji na Putu pobjegnu od straha ako im njihovi katehisti prestave krunicu nakon što su bili na putu 10 ili 11 godina! Vjeruje li on da samo razmatranje evanđeoskih događaja kroz Marijine oči može biti formativno? Očito ne vjeruje.

A što s ovim da “nakon 15 godina mi ih vodimo Papi”?  Svi znamo da mnogi mladi ljudi s Puta nazoče jednom ili više puta na susretu s Papom na Svjetskom danu mladih. Čini se da je upravo to ono što trebate činiti ako ste mladi i na Putu.

Ili recimo ovo:

“Moramo biti jako oprezni jer ljudi ne mogu podnositi pobožnosti. Ateisti ne mogu podnositi Fatimu, pobožnosti, Fatimu, te stvari. Mi, dakle, vjerujemo da smo mi nova, drugačija Crkva.”

Ljudi ne mogu podnositi pobožnosti? Ateisti? Nova i drugačija Crkva?

Istina
Kiko's Fairy Tale

Kikove bajke

Tijekom cijeloga govora fratrima, Kiko govori da je Put “nova Crkva”, ciljajući na ateiste i komuniste koji mrze Fatimu i pobožnosti.  Kiko tako opravdava da tek nakon 12 godina treba učiti moliti krunicu. U stvari, vrlo je mali broj članova Puta koji su bivši ateisti. Da je Neokatekumenski put usmjeren prema “ateistima i komunistima”, Kikova je velika izmišljotina,  velika bajka, jer zapravo Kiko uzima 99% svojih sljedbenika iz župa, a mnogi od tih imaju veliku privrđenost krunici i pobožnostima! Štoviše, koji bi dobar skeptični, sekularni ateist bio privučen k sekti koja od njega zahtjeva da podloži svoje najtemeljnije životne odluke autoritetu “nekog” katehiste za čitav svoj život? Nijedan. To su Kikove bajke.


Reference i zahvale

Međunarodna ekipa odgovornih Neokatekumenskog puta, Kiko Arguello, Carmen Hernandez i o. Mario Pezzi, sudjelovali su na kapitulu franjevaca kapucina koji je održan u Krakowu, u Poljskoj od 7. – 9. rujna 2011.  https://www.youtube.com/watch?v=Xl1vv1dEiiU&feature=youtu.be&t=59m2s, na što mi je ukazao Lino Listo iz Napulja u Italiji.

Velika hvala Linu Listi i Martini Primaveri na njihovoj pomoći u ekstrahiranju Kikovih riječi na talijanski.

Poveznica

Neosi trule u državi Danskoj

piše Charles White/The Thoughtful Catholic

Denmark

Rimokatolička nadbiskupija Kopenhagen pokriva cijelu Dansku i uključuje Farske otoke Grenland. Ona je jedna od najvećih katoličkih biskupija po površini u svijetu.

Pokazalo se da katolički vjernici u toj Biskupiji, kao i na Guamu, doživaljavaju pustošenje koje im je priredio Neokatekumenski put. Kliknite ovdje ili ovdje kako biste pročitali pismo biskupu Kopenhagena, mons. Czesalawu Kozonu, proslijeđeno i njihovom Nunciju,  vezano za probleme koje im je donio Neokatekukumenski put u njihovoj zemlji. Potpisnici pisma su katolički laici iz 10 župa od 50 župa u cijeloj Danskoj te isti predstavljaju sve krajeve zemlje.  Neki od njih su katolici od rođenja, dok su drugi obraćenici na katoličku vjeru.  Predstavljeni su i mladi i stari. Jedna od potpisnika, Ole Schnell, primila je nagradu “Pro Ecclesia a Pontifice”.

Evo prijevoda pisma na hrvatski:


Biskup Czeslaw Kozon
Članovi Biskupijskog vijeća
Članovi Svećeničkog vijeća
Maria Truelsen, predsjednica Pastoralnog vijeća

24. travnja 2015.

Dragi biskupe Czeslawe Kozon, dragi članovi Biskupijskog vijeća, Svećeničkog vijeća i predsjednice Pastoralnog vijeća.

Ovim pismom želimo izraziti svoju zabrinutost za budućnost Crkve u Danskoj, zabrinutost koja, prema našem mišljenju, proizlazi iz djelovanja i rastućeg utjecaja Neokatekumenskog puta u našoj Biskupiji.

Biskup je godinama, opetovano, upozoravan na često ozbiljne probleme i podjele u Crkvama, koje su mnogo vjernici doživjeli kad bi neokatekumenski svećenik preuzeo odgovornost župnika ili drugu svećeničku službu u Katoličkoj Crkvi u Danskoj. Smatramo da ovaj problem i njegovo ozbiljno razmatranje nisu samo hitni, nego hitni i od životne važnosti za budućnost Crkve u Danskoj. Stoga se istovremeno obraćamo Biskupijskom vijeću, Svećeničkom vijeću i Pastoralnom vijeću. Poslat ćemo također ovo pismo na znanje Nunciju Svete Stolice za nordijske zemlje i Nordijskoj biskupskoj konferenciji.

Mi smo pojedinici, ali zajedno predstavljamo široki spektar Katoličke Crkve u Danskoj te smo svi dugo vremena uključeni u život Crkve. Neki od nas smo, kroz duže razdoblje proučavanja i iskustva, formirali mrežu kroz odgovore na niz iskustava s Neokatekumenskim putom unutar crkvenog konteksta te neki od nas imaju direktnu spoznaju Neo-puta, bilo kao negdašnji sudionici na “putu” bilo kroz rad u župi s neo-svećenikom.

Kako bismo pošteno vrjednovali djelovanje Neo-puta, istražili smo postoje li slični problemi također i u drugim zemljama. Imaju li, naprimjer, neo-svećenici i neo-laici samo kod nas problem integriranja u postojeće župne zajednice? Proučavali smo za što se Neo-put zalaže i što je iza zabrinutosti tolikih biskupa i pastira duša, teologa i laika iz svih krajeva svijeta u svezi djelovanja Neo-puta. Značajan broj tih izvora izražava ozbiljnu suzdržanost prema Neo-putu postavljajući u pitanje teologiju te organizacije, katehezu i misijsko djelovanje, specifičnu organizacijsku strukturu te manjak inkulturacije u zajednice u kojima djeluje. Rezultat njihova djelovanja je sklonost oblikovanju izoliranih enklava u postojećim zajednicama sa specifičnim katehetskim tečajem, vlastitom liturgijskom praksom i zatvorenim zajednciama.

Ti izvori potvrdili su našu zabrinutost o utjecaju djelovanja Neo-puta na Katoličku Crkvu u Danskoj. U priloženom dokumentu, ‘Conditions of the Neocatechumenal Way of Particular Concern‘, istaknuli smo speficičnosti djelovanja Neo-puta, koje prema našem mišljenju vodi prema i uzrokuje probleme za Crkvu te stoga i za vjernike u Danskoj.

Međutim, smatramo važnim istaknuti kako sadržaj ovog pisma nije na nikakav način usmjeren protiv bilo koje pojedine osobe u toj organizaciji.

Naša nakana je ukazati na rizik koji na duži rok, prema našem mišljenju, predstavlja relativno masovna prisutnost i utjecaj Neo-puta u maloj biskupiji, kao što je naša Danska biskupija. To se odnosi na vjerski život danskih katolika i njihovo članstvo u Crkvi te na samu Katoličku Crkvu u Danskoj i katoličku praksu, koju su razvijali i gradili mnogi prethodni biskupi zajedno s ondašnjim i sadašnjim generacijama svećenika, sestara i katoličkih laika.

Svi u sebi nosimo duboku brigu i ljubav za Crkvu. Stoga je ovaj naš postupak hitni poziv Biskupu, da u suradnji s relevantnim dijecezanskim tijelima i na temelju biskupijskog viđenja Crkve, također i na župnom nivou, pogleda i razmotri smjer u kojem ide Crkva i crkveni život u Danskoj. Sve u svrhu kako bi se osiguralo da Crkva zadrži svoj katolicitet i obeshrabri pristranost koja je već vidljiva u djelovanju Neo-puta i njihovog velikog utjecaja u jednoj maloj biskpiji kao što je Danska biskupija.

Molimo Vas da odgovor na naš zahtjev pošaljete dolje potpisanima. Šaljemo Vam i naše e-mail adrese. Sa zadovoljstvom ćemo sudjelovati u raspravi s ciljem produbljenja istrage, ukoliko to želite.

Lijepi pozdravi,

Niels Henrik Assing, Sct. Andreas-Sct. Therese, Hellerup-Charlottenlund
Nina Marie Lassen, Vor Frue, Herlev
Frans Josef Meyer, Sct. Ansgar, Domkirken
Grethe Livbjerg, Sct. Andreas-Sct. Therese, Hellerup Charlottenlund
Kristian Assing, Sct. Albani, Odense
Erik Schou, Sct. Maria, Hjørring
Ole Schnell, Sct. Mariæ, Aalborg
Ursula Assing, Sct. Andreas-Sct. Therese, Hellerup-Charlottenlund
Pablo Cristoffanini, Sct. Mariæ, Aalborg
Ingerid Cristoffanini, Sct. Mariæ, Aalborg
Jean-Pierre Duclos, Vor Frue, Herlev
Gunhild Lindstrøm, Vor Frue, Herlev
Hans Kargaard Thomsen, Sct. Mariæ, Frederiksberg
Kirsten Wenneberg, Jesu Hjerte, København
Marianne Meyer, St. Vilhelm, Hillerød
Birte Just Kjølby, Skt. Knud, Ringsted
Gertrud Kristine Petersson, Sct. Pauls, Taastrup
Ruth Pallisgaard Meyer, Sct. Ansgar, Domkirken
Per Meyer, Sct. Ansgar, Domkirken
Sigrid M. Lassen, Vor Frue, Herlev
Alison Høyer, Sct. Knud Lavard, Kgs. Lyngby
Astrid Andresen, Sct. Andreas-Sct. Therese, Hellerup-Charlottenlund
Arturo Pacheco, Sct. Andreas-Sct. Therese, Hellerup-Charlottenlund

C. C.  Apostolska nuncijatura i Nordijska biskupska konferencija

Dodatak: Conditions of the Neocatechumenal Way of Particular Concern.

Poveznica

Bogatstvo obitelji HERNÁNDEZ BARRERA

Carmen Hernandez Barrera
Carmen Hernandez Barrera

Carmen Hernandez Barrera, utemeljiteljica Neokatekumenskog puta, član je jedne od najbogatijih obitelji u Španjolskoj. Zajedno sa svojom bogatom braćom i sestrama posjeduje zemlju, a barem jedan od njih donirao je priličnu svotu novca fondaciji koju kontrolira Karmen i Kiko.

Evo dokaza.

Prvo, ovo su braća i sestre te prema nedavnom Biltenu Provincije Soria zajednički posjeduju zemlju:

 • HERNANDEZ BARRERA ANUNCIACION
 • HERNANDEZ BARRERA CARMEN
 • HERNANDEZ BARRERA FELISA PILAR
 • HERNANDEZ BARRERA ANTONIO
 • HERNANDEZ BARRERA TELESFORO
 • HERNANDEZ BARRERA PETRA ELISA
 • HERNANDEZ BARRERA MILAGROS
 • HERNANDEZ BARRERA ELIAS
 • HERNANDEZ BARRERA FELIX CONSTANCIO.

Izvor:

Službeni Bilten Provincije Soria, 16. siječnja 2012., str. 2.  http://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_27_55ae1190%232E%23pdf


Od tih devetero braće i sestara, njih četvero, Antonio, Félix, Telesforo  i Elías, osnovali su “Herba”, prethodnika Ebra.

logo

“Ebro je multinacionalna grupacija za hranu koja se bavi rižom, tjesteninom i začinima. Osnovana je u Španjolskoj, a svoju komercijalnu i industrijsku prisutnost ima u više od 25 zemalja u Europi, Sjevernoj Americi, Aziji i Africi kroz svoju široku mrežu podružnica i brendova. Ebro je globalni lider u sektoru riže i drugi u svijetu po proizvodnji tjestenine.”

Izvori:

 1. http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1124473/fallece/antonio/hernandez/barrera/fundador/herba.html
 2. http://www.ebrofoods.es/en/the-company/our-companies/

Obitelj Hernandez Barrera jedna je od najbogatijih obitelji u Španjolskoj.

Izvor:

 1. http://forbes.es/actualizacion/2447/conoce-los-100-espanoles-mas-ricos/62

Prema tom državnom Biltenu, Estate Petre Elise Hernández Barrera doniralo je preko $130,000 Hernandez Barrera – Domus Galilae Foundation.  U Biltenu svoji da je Fondacija registrirana kod španjolskog Ministarstva kulture te da je Karmen predsjednik odbora.

Izvori:

 1. http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/03/pdfs/BOE-A-2011-14367.pdf
 2. http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/03/pdfs/BOE-A-2011-14366.pdf

Poveznica

Marcello Pera: kakav ponor između Biffijeve i Galantinove Crkve

“Kardinal Biffi bio je heroj Crkve kojemu nema ravnoga među većinom današnjih prelata”

To su riječi Marcella Pere, predsjednika talijanskog Senata od 2001. do 2006., filozofa, jednog od vodećih talijanskih stručnjaka za Poppera. Tijekom svoje službe, druge po važnosti u Italiji, sprijateljio se s papom Benedikom XVI., te nastavio s njim prijateljevati i nakon što je Ratzinger postao papa emeritus. Iz intelektualnog slaganja njih dvojice, objavljena su tri djela: Senza Radici (Bez korijena) 2004., djelo koje su zajedno pisali i posvetili Europi, relativizmu, kršćanstvu i islamu, zatim, L’Europa di Benedetto (Benediktova Europa) 2005., koje je napisao Joseph Ratzinger, a Marcello Pera  Uvod, i Perché dobbiamo dirci cristiani: il liberalismo, L’Eruopa, L’etica (Zašto moramo reći da smo kršćani: liberalizam, Europa, Etika) 2008., napisao je Marcello Pera, a Uvod Benedikt XVI.

Marcello Pera bio je u prvom redu na sprovodu Kardinala Biffija koji je bio nadbiskup Bologne od 1984. do 2003.

Postavili smo mu nekoliko pitanja.

P: Što je kardinal Biffi značio za Bolognu, Crkvu i Italiju?

Ukratko, tri stvari: vjeru, teološku mudrost, hrabrost. Sva tri dobra ne samo da su danas rijetka, nego ih je praktični nemoguće naći. Bologna i cijela Crkva trebale bi biti ponosne što su njega imale za svoga biskupa.

P: Prisjećajući se osobe kardinala Biffija u proteklih nekoliko dana, neki komentatori napisali su da je on bio izričaj Crkve koja je danas gotovo pa definitivno nestala, uzevši u obzir da Crkva današnjice želi biti politički korektna, čak i u obeshrabrivanju, ako ne i u suprotstavljanju, kao što smo vidjeli kod generalnog tajnika Talijanske biskupske konferencije, monsinjora Nunzija Galantina, demonstracijama za obranu obitelji koje su se održale 20. lipnja. Što vi mislite o svemu tome?

Tamo gdje sam nekad vidio duboku vjeru i hrabro, dobrodušno svjedočenje, danas vidim mnogo kalkulacija i ambicija. Tamo gdje sam nekad čuo dubok, promišljen nauk, danas čujem mnogo aproksimacije. I gdje sam nekad svjedočio hrabrim riječima, danas primjećujem konformizam. Molima Vas, nemojte se više usuditi uspoređivati sadašnjeg generalnog tajnika CEI, i ne samo njega, s kardinalom Biffijem!

P: Zašto?

Kardinal Biffi bio je heroj Crkve, gorostas nauka. On se nije kolebao u teologiji i nije ju prilagođavao trendovima ili trenutnim moćnicima. On nije mislio da bi milost trebala biti izuzetak od istine ili da je istina apstraktna, te da je istini potrebna integracija milosti kako bi ju činila živom, primjenjivom i prihvatljivom. On nije bio zainteresiran za karijerizam: on mu se rugao. Njegove dosjetljive primjedbe bile su predivne, brze i oštre!

P: Kardinal Biffi izazvao je vrlo oštru raspravu svojim razmišljanjem na temu imigracije 2000. godine. Osim što je tada izgovorio proročke riječi, pozvao je na “spašavanje nacionalnog identiteta” budući da “Italija nije pustinja ili gotovo nenastanjena, bez povijesti, bez žive tradicije, bez nepogrešive kulturne i duhovne fizionomije, neselektivno nastanjena, ukratko kao da nema baštinu svojstvenu humanizmu i civilizaciju koja bi na kraju mogla biti izgubljena”. U tom smislu, on je tražio da “muslimansko pitanje” ne treba podcijeniti, da ono “treba tretirati vrlo pažljivo”. Petnaest godina je prošlo i moglo bi se reći da je i u tome imao jasno viđenje. Što vi mislite?

Odgovorit ću na to istim onim riječima koje sam izgovorio u mom prvom susretu s njim: “Oprostite mi, vaša uzoritosti, ja sam među onima koji još uvijek ne razumiju. Hvala Vam što ste mi to objasnili, neću to zaboraviti.” Danas mi je žao što su čak i njegova subraća to zaboravila. Kakvog više smisla ima razgovarati o evangelizaciji, ako se propovijeda dijalog pod kojim se misli i prakticira popustljivost, ćakulanje i razmjena mišljenja? Kad je Isus rekao “Ja sam Istina”, je li on možda mislio da postoje mnoge druge “istine” i da je to sve sasvim uredu? Kad netko kaže: “Ja sam Kristov sljedbenik”, misli li on to na isti način kao kad kaže “ja sam vegeterijanac” ili “ja navijam za Juventus”? Pada mi napamet poznati i teološki vrlo uznemirujući imperativ koji je Isus uputio onima koji su odbili prihvatiti poziv gospodara: “compelle intrare”.

Istina je, Isus nije mislio na silu ili na prisiljavanje, On je mislio na otkupljujuću i nepromjenjivu istinu. No, bez obzira na to, ako uzmemo u obzir silu i prisilu, kakva je vrijednost svetih, nepromjenjivih principa zapisanih u ustav, ako ne upravo primjena sile i prisile, po zakonu, na one koji namjeravaju biti dio zajednice u kojoj je taj ustav vrlo važan? Kada musliman dođe u Italiju i država ga laički obvezuje da poštuje ustavne odredbe da ne smije sklopiti više od jedne ženidbe, ili da ne smije prekidati svoj rad pet puta u danu, ne kaže li sama država: “compelle intrare”? Biffi je to razumio bolje od mnogih konstitucionalista i samoprozvanih filozofa, otvoren i tolerantan zakon: država koja se odriče snage svojih principa nije država. Koliko je bio mudar i oštrouman prema formalnostima i formaciji naših unitarista, masonske i anti-kršćanske države – osobito u vrijeme kad su retorički brbljavci zvonili, slaveći i dodvoravajući se našim političarima, spremni uvesti još jedan nacionalni blagdan (Dan Republike, 2. lipnja. Uveden službeno 2000. godine) – hladni – kao i ostali – u srcu i savjesti za talijanski narod. Vjerujte mi, Giacomo Biffi bio je veliki čovjek.

Još jednom, oprostite mi vaša ekselencijo, i hvala vam!

Claudio Ponti
Rimini 2.0
18. srpnja 2015.

U čast mons. Landucciju

Neokatekumenski put ili Neokatekumenat je kršćanska inicijacija unutar Rimokatoličke crkve koja je posvećena vjerskom odgoju odraslih. Utemeljio ga je 1964. godine španjolski umjetnik Kiko Argüello. Nastao je kao odgovor na II. vatikanski sabor, te vjeruje da Crkva mora odgovoriti na socijalne promjene nastale u 19. i 20. stoljeću, osobito na sekularizam postajući više zajednica i vraćajući se učenju ranih kršćana. U proteklih trideset godina pokret je sagradio sjemeništa diljem svijeta i danas je jedan od najbrže rastućih pokreta unutar rimokatoličanstva. Djelomično je odobren od strane Svete Stolice kao «put kršćanske inicijacije», ad experimentum, do lipnja 2007.

Kiko Argüello i oblikovanje Neokatekumenskog puta

Nakon što je doživio egzistencijalnu krizu u ranim šezdesetim prošloga stoljeća, španjolski slikar imenom Kiko Argüello poistovjetio je patnju siromašnih s raspećem Isusa Krista. Ovo otkriće promijenilo je njegov život. Prije svoga obraćenja Kiko je bio ateist.

Slijedeći put Charles de Foucaulda, Argüello je otišao živjeti u Palomeras Atlas, siromašna predgrađa Madrida. Ta predgrađa bila su nastanjena Romima i «quinquis» (bijelim nomadima) kao i nepismenim ljudima, skitnicama, lopovima, prostitutkama, mladim delikventima itd. Tamo je jedna španjolska žena, Carmen Hernandez koja je diplomirala kemiju, susrela Kika Arguella. Ona se susrela s obnovom II. vatikanskog sabora kroz prijateljstvo s liturgičarom mons. Pedro Schererom, te ju je njezin biskup pozvao da okupi grupu ljudi koji će evangelizirati rudare u Orurou u Boliviji. Hernanedez nikad nije otišla u Boliviju već je napustila Misioneras kako bi slijedila Kika. Kasnije, 1970. godine, talijanski svećenik Mario Pezzi napušta Comboni Misionare kako bi se pridružio Putu, postajući jedan od vođa zajedno s Kikom i Carmen.

Kikov umjetnički temperament, njegovo egzistencijalno iskustvo, prijašnja katehistička formacija u Kursilju, te Carmenina evangelizacijska snaga oblikovana na Institutu Misioneras de Cristo Jesus, njezina teološka priprava (ima licencijat iz teologije), njezino poznavanje pashalnog misterija i liturgijske obnove II. vatikanskog sabora zajedno sa okolinom «najsiromašnijih od svih siromaha» na zemlji, bili su elementi u kojima je nastala kerigmatska, teološko-katehetska sinteza. Ta sinteza postala je kralježnica procesa evangelizacije odraslih katolika, kasnije nazvana Neokatekumenski put.

Ime potječe od starog katekumenata rane Crkve koji je služio za formiranje odraslih kršćana. Ova praksa uključivala je razdoblje od dvije do tri godine u kojem je netko bio nazivan katekumenom, te je učio i sve više razumijevao kršćansku vjeru. Katekumen je postao competens tijekom Velikog tjedna u kojem je bio kršten. Do srednjeg vijeka Crkva je toliko brojčano narasla da se ova praksa izgubila. Neokatekumenski put se fokusira na primjenu odgoja odraslih u vjeri ne samo za one koji se obraćaju na katoličanstvo, već služi kao sredstvo katolicima da bi evangelizirali druge katolike.

Kritički aspekti Neokatekumenskog puta

Mnogi biskupi i svećenici hvale i ohrabruju Put; najčešće se citira pismo pape Ivana Pavla II. «Ogniquavolta» monsinjoru Paul Josef Cordesu od 30. 8. 1990. gdje on piše: «Nakon što sam pogledao dokumentaciju koju ste mi poslali, pozdravljajući zahtjev koji ste mi uputili, priznajem Neokatekumenski put kao jedan itinerarij katoličke formacije, valjan za naše društvo i za naše vrijeme», objavljeno u Acta Apostolicae Sedis, 82/1990., str. 1513-1515, uključujući bilješku koja ovo pojašnjava: «Sveti Otac nije mislio dati bilo kakvu obvezujuću uputu biskupima, već ih samo ohrabriti za pozorno promatraju neokatekumenske zajednice; biskupi će odlučiti hoće li i kako prihvatiti neokatekumenske zajednice u svojoj biskupiji». Engleski prijevod na neokatekumenskoj internet stranici ispušta dio rečenice «nakon što sam vidio dokumentaciju koju ste mi poslali.»

Postoje, ipak, ozbiljna zabrinutost glede njihovog položaja u Katoličkoj crkvi. Već 1983. godine, papa Ivan Pavao II. rekao je neokatekumenskim zajednicama: «Ne izolirajte se od župa i biskupija (…) Slijedite pozorno i bez ispuštanja kanonske i liturgijske propise», objavljeno u L’Osservatore Romano, 11. 2. 1983.

Zabrinutost glede Puta očituje se u četiri stvari: doktrina; dvosmislene i zavodljive doktrinarne izjave, ponekad skoro heretične: liturgija; ozbiljne razlike između Puta i liturgije Katoličke crkve (dugi «odjeci» – «uvodi» kao homilije – upotreba stolnjaka za prekrivanje četverokutnog stola koji nalikuje na stol za objedovanje umjesto oltara, primanje Svete pričesti sjedeći, duge i zatvorene liturgije, itd.): pastoral; neki aspekti sekte (originalni katehetski tekstovi se čuvaju tajnima koliko god je moguće; Put se predstavlja kao jedini put da se bude katolik; dužina Puta, često preko 15-20 godina; pretjerano naglašavanja Starog zavjeta; reduciranja važnosti sakramenata; reduciranje pobožnosti Blaženoj Djevici Mariji; neokatekumenske vođe smatraju se boljima od svećenika i biskupa, itd.): drugi aspekti; čudne pjesme, loše mišljenje o katoličkoj hijerarhiji između Konstantina i II. vatikanskog sabora, pretjerano naglašavanja demona, itd.).

Neokatekumeni se brane optužujući kritičare za pristranost, ogovaranje i nerazumijevanje, te tvrdeći slaganje između Puta i Katoličke crkve. Kakogod, jedino Rimokatolička crkva ima pravo suditi jesu li i kako oni u skladu s njoj. U sljedećim odlomcima donosimo neka razmišljanja katoličke hijerarhije o prve tri točke.

Primjedbe svećenika

Prva dokumentirana kritika, Il movimento neocatecumenale. Esposizione e guidizio di mons. P. C. Landucci (Nekatekumenski pokret: objašnjenja i komentari mons. Pier Carlo Landuccija) dolazi nam od talijanskog monsinjora Landuccija (1900.-1986.), bivšeg inženjera koji je postao svećenik, te je napisao brojne apologetske knjige i članke. U tijeku je proces njegove beatifikacije koji je započeo Camillo Cardinal Ruini 2002. godine. Landucci analizira «tajne katehetske knjige» Puta i piše da, uspoređujući ih s Katoličkom crkvom «ne postoji niti jedna doktrinarna izjava ili praktična akcija koji ne bi bila deformirana; sve je očito grubo i konfuzno, i u teološkom i u biblijskom smislu, dok zadržava izazivački pristup osobnom angažmanu». Landucci ističe da: – uspoređujući Put s Crkvom «sve temeljne teološke istine su strašno izobličene, i – slijedno tome – također i sakramenti»;

u Putu, dok zadržava neke aspekte istine, «sve izjave imaju namjeru impresionirati» ljude, kao u nekoj sekti;

Neokatekumenski nauk je «na liniji protestantske negacije istinskih sakramenata»;

u Putu susrećemo «veliku konfuziju o teologiji i Bibliji, koja se prikazuje kao točna i karizmatična»;

Neokatekumeni pokazuju «prijevarno poistovjećivanje» Puta s II. vatikanskim koncilom, «kao da je II. vatikanski bio (i samo on) njihov».

Druga dokumentirana kritika dolazi kasnije od teologa i filozofa, pasionističkog svećenika Enrica Zoffolija (1915.-1996.), koji je, u posljednjim godina svoga života, napisao mnoge knjige o Putu. U svom Rječniku kršćanstva (1992.) napisao je o neokatekumenima: «njihov nauk je ozbiljno pomiješan s pogreškama protiv temeljnih istina crkvene dogme, papa i koncila. Oni negiraju otkupljenje, žrtveni karakter euharistije, transupstancijaciju, itd… Oni ne razumiju pojmove grijeha i milosti… njihove doktrinarne izjave su u temelju krive.»

U svom pismu direktoru Radio Marije, vlč. Liviju Fanzagi 1994. godine, Zoffoli piše da je već u kasnim šezdesetim Padre Pio iz Pietrelcina označio Kika i neokatekumene kao «nove lažne proroke».

Primjedbe biskupa i kardinala Biskupske konferencije Italije koji su iznijeli svoju kritiku protiv Neokatekumenskog puta: npr. biskup Bruno Foresti (Brescia, kasne 1986.), biskup Lorenzo Bellomi (Trst, tijekom 1989.), biskup Arduino Bertoldo (Foligno, 1. 8. 1995.), biskup Pietro Nonis (Vicenza, 18. 12. 1996.), biskup Benito Cocchi (Modena, 2002.), biskup Giulio Sanguineti (Brescia, 25. 12. 2003.), Silvano kardinal Piovanelli (Firenca, 25. 2. 1995.), Giovanni kardinal Saldarini (Torino, 17. 5. 1995.), Giacomo kardinal Biffi (Bolonja, 31. 3. 1996.), Carlo Maria kardinal Martini (Milano, 29. 10. 1999.), Ersilio kardinal Tonini (5. 6. 2006.), te talijanske Biskupske konferencije Umbrije (2. 3. 1986.), Puglije (1. 3. 1996.) i Basilicate (1. 3. 1998.).

Salvatore kardinal Pappalardo, nadbiskup Palerma, napisao je 1996. godine pismoCammino Neocatecumenale, diocesi e parrocchia (Neokatekumenski put, biskupija i župa) koje je poslao svim neokatekumenskim zajednicama i također svim svećenicima svoje biskupije. U njemu zabranjuje neokatekumenima održavanje «zatvorenih liturgija… ili bilo čega ‘izoliranog’ od drugih katolika». Također piše da: «Put nije jednak cijeloj Crkvi… te stoga Put neće izbjegavati župnu liturgiju». Pismo je objavljeno u Il Regno 9/1996., talijanskom mjesečniku o Katoličkoj crkvi.

Basil Hume, nadbiskup Westminstera (Velika Britanija) odbio je 1996. godine zarediti petnaestoricu neokatekumenskih bogoslova. Vijest se pojavila u Adista 67/1996. (Adista je ljevičarska Internet stranica jako polemična prema katolicima) i u Jesus 1/1997. (Jesus je talijanski mjesečnik o Katoličkoj crkvi). Razlog je bio taj što su oni poslušni svojim zajednicama umjesto biskupu.

Mervyn Alban Alexander, biskup Cliftona (Velika Britanija), dekretom je zabranio Neokatekumenski put u svojoj biskupiji. On kaže da «katehetske i evangelizacijske metode ‘Neokatekumenata’ nisu niti korisne niti prikladne».

Krajem 2001. godine, Luigi Bommarito, nadbiskup Catanije (Italija), napisao je pismo Lettera al Cammino Neocatecumenale Neokatekumenskom putu svoje biskupije ističući da u Putu:

svećenik je reduciran na običnog «liturgijskog egzekutora (izvršitelja)»;

«pesimizam» zamjenjuje «kršćansku nadu»;

postoji namjerno «odjeljivanje» od ostalih vjernika;

«navodna» «nenadmašiva» neokatekumenska «metoda»;

«ozbiljni problemi» «javljaju se u župama gdje je Put prisutan»;

takozvani «skrutiniji», zapravo su «javno ispovijedanje grijeha», kao u najgorim fundamentalističkim sektama.

Pitanje liturgije

Sveta Stolica se uglavnom bavi neokatekumenskom liturgijom. 1. 12. 2005., nekoliko dana nakon susreta Kika Arguella, Carmen Hernandez i Marija Pezzi s papom Benediktom XVI., Francis kardinal Arinze poslao im je pismo koje sadrži odredbe Svetog Oca o Neokatekumenskoj liturgiji.

Na službenoj web stranici Neokatekumenskoj puta nema teksta tog pisma, nego čudna interpretacija Giuseppe Gannarinija, vođe Puta za Sjedinjenim Američkim Državama. On je pokušao argumentirati svoju interpretaciju pisma kad je engleski prijevod pisma izašao na internetu. Kiko, Karmen i Mario Pezzi nikad nisu rekli ni riječi o Gennarinijevoj interpretaciji.

Statuti: djelomično odobrenje

Statuti Neokatekumenskog puta su odobreni u lipnju 2002. godine ad experimentum na pet godina, dakle do lipnja 2007. Prva verzija Statuta nije dobila odobrenje 1999. godine. Traži se odobrenje Katehetskog direktorija koji treba sadržavati «pravovjernu» verziju katehetskih postavki Puta; u tijeku je verificiranje i korigiranje dokumentacije Puta (više od 14 tomova) od strane kongregacija Svete Stolice. Kao što samo ime kazuje, Statuti govore o tome što Put «mora raditi», dok «Katehetski direktorij» govori o metodi i katehetskim postavkama Puta.

Stoga, izjava da je «Sveta Stolica odobrila Put» je prilično netočna (samo sadašnje i buduće smjernice su odobrene); čak i s konačnim odobrenjem samih Statuta, čak i s pohvalama i ohrabrenjima mnogih biskupa, Put ne može dobiti status «odobren od strane Katoličke crkve» sve do formalne verifikacije odsutnosti (ili osude) pogrešaka, zloupotreba, hereza i liturgijskih problema, itd. Neki kažu da bi moglo doći do «parcijalnog» ili sub condicione «konačnog» odobrenje Puta zbog budućih «pastoralnih» razloga (stoga još uvijek je nemoguće govoriti o formalno odobrenju Svetoga Oca).

Poveznica 1

Poveznica 2

Kiko, jel’ ti slušaš?

Papa Franjo postavio je nedavno neke snažne principe autentične obnove u svojoj poruci koju bi Kiko stvarno trebao poslušati.

Kiko-i-kri

Kiko Arguello, paun i doživotni vođa

U obraćanju članovima Karizmatske obnove u Italiji, 3. srpnja 2015, Papa je rekao da istinsko jedinstvo nije jednolikost te da treba sačuvati jedinstvo u različitosti. Nijedan vođa obnove ne bi trebao biti doživotni vođa, inzistira Papa, i oni koji sebe smatraju nezamjenjivima često upadaju u oholost, postaju “paunovi”, bivaju korumpirani i autoritarni. “Đavao dolazi kroz novčanik“, upozorio je papa Franjo. Štoviše, Papa se referirao na “personalizam”, kult osobe koji često okružuje te vođe, te je rekao da bi trebalo vremenski ograničiti službu takvih vođa.  Osobito se osvrnuo na utemeljitelje pokreta i savjetovao im da bi trebali odstupiti kako bi dopustili drugima da vode.

Kiko, jel’ ti slušaš?


Evo nekih isječaka, a cjeloviti tekst Papina obraćanja možete pročitati ovdje.

“Obnova koja je sama sebi svrha”

“Da, ako se rijeka zaustavi, voda se usmrdi; ako obnova, ta struja milosti, ne završava u Božjem oceanu, Božjoj ljubavi, (nego) je sama sebi svrha te nije od Isusa Krista, ona je od zloga, od oca laži. Obnova dolazi od Boga i njemu se vraća.”

.

.

Vođe postaju autoritarni “paunovi”

“…Vrlo je važno razjasniti još jednu stvar, u ovoj struji milosti: o onima koji vode. Draga braćo i sestre, napast je za vođe – ponavljam, ja više volim riječ sluge, koji služe -; i ta napast za sluge je od đavla, napast vjerovati da su oni nezamjenjivi, kakavgod položaj imali. Đavao ih vodi u tome da žele biti oni koji zapovijedaju, oni koji su u središtu i tako, korak po korak, oni skliznu u autoritarijanizam, glorificirajući jednog vođu (“personalismo”), te tako ne ostavljaju žive zajednice obnovljene u Duhu. Ta napast čini “vječnom” poziciju onih koji sebe smatraju nezamjenjivima i uvijek imaju neku vrstu moći ili dominacije nad drugima. Ovo nam je jasno: jedina nezamjenjiva osoba u Crkvi je Duh Sveti i Isus je jedini Gospodin… Vrijeme službe, koja je zapravo služenje, mora biti ograničeno… Najbolje je da sve službe u Crkvi imaju ograničeno vrijeme trajanja, nema doživotnog vođe u Crkvi. To se događa u nekim zemljama u kojima vlada diktatura… Ta napast, koja je đavao, čini da od sluge postanete gospodar, preuzet ćete tu zajednicu, tu grupu. Ta napast dovodi vas do toga da čak skliznete u oholost. Mnogo je ljudi – čuli smo ova dva svjedočanstva, bračnog para i drugo od Hugha – koje te mnoge napasti vode u patnju te ih spriječavaju da čine dobro, a zajednica postaje obična organizacija kao da je NGO (nevladina organizacija); i moć nas onda vodi – oprostite mi što ću reći: koliko mnogo vođa postaju paunovi? – Moć vodi u oholost! A onda se osjećate sposobnim činiti bilo što, možete skliznuti u biznis jer đavao uvijek dolazi kroz novčanik, to su vrata đavlu.

Druga stvar su utemeljitelji koji su od Duha Svetoga primili karizmu utemeljenja. Jer oni koji su je primili imaju obvezu učiniti svoje zajednice i udruženja zrelima. Utemeljitelji ostaju utemeljitelji do kraja života, odnosno oni su oni koji inspiriraju, daju nadahnuće, ali oni dopuštaju (zajednicama i udruženjima) da idu naprijed. Poznam jednog dobrog utemeljitelja iz Buenos Airesa koji je u jednom trenutku svojevoljno postao savjetnik i pustio drugima da vode.”


Izvori

Tags:  Neocatechumenal Way, cammino neocatecumenale, problems, problemas, Kiko Arguello

Kikova čudna “nova estetika”

Mnogi od vas vjerojatno već poznaju Kikovu “novu estetiku”, koja je njegov pokušaj nametanja Crkvi svoje glazbe, umjetnosti i arhitekture. Htio bih vas povesti na kratki obilazak kapele u Rimu, Cripta di Sant’Ilario di Poitier (Kripta sv. Hilarija iz Poitiers), koja pripada neokatekumenskoj župi sv. Hilarija iz Poitiers.  Ova kapela ne samo da utjelovljeuje Kikovu “novu estetikue, nego također uključuje jednu veoma zanimljivu stvar.

entrataprincipale

Internetska stranica Župe sv. Hilarija daje nam dobro objađnjenje o tome kako je Kikova “nova estetika” primjenjana na Kriptu sv. Hilarija, a taj se opis može primjeniti na stotine drugih crkava i kapela koje je Kiko dizajnirao.  Evo sažetka na hrvatskom, ali možete kliknuti ovdje kako biste isto pročitali na talijanskom:

Stoga prostorni oblik naše kripte pokazuje tijelo Djevice Marije… Središnja apsida: sedes predsljedatelja: glava tijela, Krist dolazi na nebeskim oblacima kako bi zaposjeo svoje kraljevstvo i predao ga Ocu:… Bočne apside predstavljaju ramena tijela, i prema drevnoj predaji, milosno materinstvo Djevice Marije… Ambon su usta tijela, gdje Bog govori Svome narodu i propovijeda Riječ… euharistijski stol predstavlja želudac, gdje Crkva pripravlja duhovnu hranu, kruh i vino kako bi hranila i osnažila svoju djecu… Krsni zdenac je maternica, gdje Crkva rađa na novi život sinove Adamove da postanu djeca Božja… sabrani se okupljaju uokolo kao udovi dobro strukturiranog tijela.

Jednostavno rečeno, Kiko oblikuje svaku svoju crkvu kao tijelo žene, Blažene Djevice Marije. Kiko koristi taj dizajn u mnogim crkvama širom svijeta, a taj koncept je naširoko opisan u knjizi kojoj je koautor Kikov ključni namjesnik i arhitekt, Mattia del Prete, pod naslovom ”Spazi Celebrativi. L’architettura dell’Ecclesia (2003)”. Knjiga se navodi ovdje, i potvrda Kikove ideje na kojoj se temelji njegov dizajn crkava prema uzoru tijela žene nalazi se ovdje ovdje.

Trajna trudnoća

Kiko uvijek iznova naglašava da je Neokatekumenski put “put trudnoće”, a tu riječ koristi najmanje 35 puta u prvom tomu svoga Katehetskog direktorija. Kiko predlaže “trudnoću”, ne za nekoliko godina kao u ranoj Crkvi, nego trajnu trudnoću. Njegov “put” zahtijeva poslušnost katehistima čak i u najtemeljnijim životnim odlukama. Trajno zarobljeni u “maternici” samo-apsorbirajuće zajednice, bez kraja. On je opsjednut tom idejom, kao što ćemo ukoro vidjeti.

Premda je nekoliko crkvenih otaca usporedilo krsni zdenac s utrobom ili maternicom Blažene Djevice Marije[1], ne postoji nijedan dokaz da su isti bili time inspirirani u gradnji crkava, kao što je Kiko bio.

Dijagram

Ovaj dijagram pokazuje kako je “nova estetika” primjenjena na nove crkvene zgrade koje je dizajnirao Kiko: (klikni na sliku za uvećati)

New Aesthetic (5)

“Glava”, “usta”, “želudac”, i “maternica” su uglavnom poravnati na glavnoj osi u Kikovim crkvama:

Sedes→ Ambon→   Stol (ne oltar!) → Krsni zdenac
Glava→ Usta→ Želudac→ Maternica

Evo nekoliko primjera:

Premda ne tvrdim da krštenje nije novo rođenje, postavio bih nekoliko jednostavnih pitanja o tome:

 1. Kao kršćani, je li naše duboko jedinstvo ostvareno u činu gledanja jedni drugih, ili prije u zajedničkom štovanju, bez obzira u kojem pravcu smo usmjereni?
 2. Jesu li naši oltari samo gozbeni stolovi, ili je žrtva Kalvarije istinski posadašnjena na njima, u svakoj misi?
Natrag u obilazak…

Započnimo sada naš obilazak ulazeći na glavna vrata u potrazi za najinteresantnijom stvari u Kikovoj Kripti.

Kad uđemo možemo sa strane vidjeti ikonu sv. Hilarija koji je rođen u Francuskoj:

santoilariodettaglioicona
St. Hilary of Poitiers (300-368).

Tu je ambon i sedes prezbitera:

view of lectern and presiders chair

Okrećući su uokolo, pogledajmo oltar oops, mislim “euharistijski stol”. Na drugoj strani “stola” je krsni zdenac:

view from the ambo

Pogledajmo sa strane:

view from the side

Priđimo bliže krsnom zdencu, koji, trebate zapamtiti, je “maternica”:

fonte battesimale

No, to još uvijek nije najinteresantnija stvar u Kikovoj Kripti! Pogledajmo sad što je to!

To je svod.  Kad podignete pogled u mnogim starim katoličkim crkvama i katedralama, podignuti ste u nebo[2], a kad netko stoji za ambonom i pogleda gore preko krsnog zdenca-maternice u Kikovoj Kripti sv. Hilarija, to ga podsjeća na nešto sasvim drugo, nešto potpuno tjelesno.

Pogledajmo:

mensa

Eto sad ste vidjeli Kikovu zanimljivu Kriptu sv. Hilarija.

autor Charles White, Guam, SAD

Poveznica


Reference i citirana djela

Bilješke

[1]   U drugom stoljeću, sv. Irenej hvali djelo Sina Božjega, “Čistoga koji, na čisti način, otvori čistu utrobu koja preporađa ljude u Bogu” (Adversus haereses IV, 33,11).   http://www.newadvent.org/fathers/0103433.htm.  Sv. Leon Veliki (d. 461), rekao je da “ je voda krštenja  kao Djevičina utroba;” (Sermon 24, Na blagdan Rođenja Gospodnjega, 3)  http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf212.ii.v.xiii.html  Ambrozije i Augustine čine slične usporedbe.

[2]   Npr., vidi the Immaculate Conception Cathedral in Albany NY http://www.shobeiransariphotography.com/Albany-New-York/i-wc8MxtS/0/XL/Cathedral%20Ceiling-XL.jpg, or the Notre Dame Cathedral, Paris, France>>https://www.flickr.com/photos/s-d-s/3523735028, or the Chartres Cathedral in France, https://classconnection.s3.amazonaws.com/1890/flashcards/794230/jpg/chartres-cathedral.jpg, or the Serbian Orthodox Cathedral, http://www.schgoc.hi.goarch.org.php5-26.dfw1-2.websitetestlink.com/assets/images/Serbian-Orthodox-ceiling%20smaller.jpg

Na ovoj stranici želimo upoznati čitatelje s problemima u vezi Neokatekumenskog puta