Okružnica o bdjenju

Okružnica o pripravi i slavljenju Vazmenih blagdana

Kongregacija za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Prot. N. 120/88

tri-dokumentabr. 94 – Želi se da se u međuvremenu predvidi ujedinjenje u jednu crkvu više zajednica, kada se zbog njihove blizine ili neznatnosti ne može postići puno i blagdansko slavjenje.

Treba nastojati da pojedine grupe imaju udjela u slavljenju Vazmenog bdijenja, u kojem svi vjernici, skupljeni u jedno, mogu dublje doživjeti smisao crkvene zajednice.

Vjernici koji su radi praznika odsutni iz vlastite župe, potiču se da sudjeluju u liturgijskom slavlju mjesta u kojemu borave.

Tri liturgijska dokumenta, KRŠĆANSKA SADAŠNJOST, ZAGREB 1989.

 

 

Leave a Reply