mons. Barišić o bdjenju

11

Odredba o slavlju uskrsnog bdjenja

Svim župnicima i svećenicima Splitsko-makarske nadbiskupije

Potaknut već odavna zahtjevima tolikih župnika, kao i ostalih svećenika, koji bi se za Veliku subotu – Uskrsno bdjenje našli u neugodnoj situaciji da se udvostručuje slavlje bdjenja u župnoj zajednici ili bi se slavilo negdje drugdje neko drugo Uskrsno bdijenje, a još više zbog teoloških i eklezijalnih razloga na koje nas je posebno upozorio kardinal Josef Ratzinger, prefekt Kongregacije za nauk vjere, povodom posjeta ad limina biskupa HBK,

ODREĐUJEM

da na Veliku subotu – Uskrsno bdjenje župna zajednica sa svim svojim manjim zajednicama, grupama i pokretima kao jedna obitelj na istom zajedničkom slavlju slavi Uskrsno bdjenje – Majku svih bdijenja i Majku izvora života svih nas, što je potrebno posebno doživjeti i naglasiti u našoj pastoralnoj godini koja je posvećena obitelji – izvoru života.

Potrebno je da se sama liturgija dobro pripremi i obogati uvodima, razmišljanjima, pjesmama. Jasno, ako netko želi može poslije liturgijskog Uskrsnog bdijenja nastaviti molili, pjevati i družili se u svojim manjim zajednicama.

Želim vam svima plodnu i blagoslovljenu korizmenu pripravu, naš put do radosnog Uskrsa!

msgr. Marin Barišić

Nadbiskup splitsko-makarski

 

Vjesnik Splitsko-makarske nadbiskupije (2001.), br. 1., str. 15.

Leave a Reply