“Pravila o stolicama” u obliku slova U

Hvaljen Isus i Marija

Osvrt na repliku 25, potpisanu s teo.

Kad bi bio zadatak da se u jednoj, dvije rečenice opiše ono što se događa u NP crkvi (neokatekumenskom putu) i s sljedbenicima NP crkve (neokatekumenima), rečenica osobe potpisane s teo, ušla bi u uži krug za “pobjednika”.

Ponavljam što je osoba potpisana s teo napisala: “Dobar dio ljudi nije napustio taj pokret jer mrzi nekoga, nego što tamo nije našao Krista, već ljudsku glupost koja se prekriva napamet naučenim citatima. A tih ljudi je dosta.”

A evo i od mene: “Sljedbenicima NP crkve (neokatekumenima) Bog nije Bog, nego im je “bog”: neokatekumenski put.”

I još: “Sljedbenicima NP crkve (neokatekumenima) Crkva nije RKC, nego im je crkva: neokatekumenska zajednica.”

Samo još jedno: “Sljedbenicima NP crkve (neokatekumenima) Sveto Pismo nije Sveto Pismo, nego im je “sveto pismo”: Kikove kateheze, Kikove pjesme, pravila “ponašanja” u NP crkvi, ono što im govore katehisti, (Kikove) kateheze na prijelazima, konvencijama, navještajima i u ostalim prilikama.”

Prva napomena: Uz to što im je nabrojano: “sveto pismo”, to “neokatekumensko sveto pismo” je nedostupno svima koji nisu sljedbenici NP Crkve. Ne žele ga podijeliti ni s kim. Moraš biti sljedbenik NP crkve da bi došao do tog “tajnog nauka”, do tih “formula obraćenja”, do tog “puta k bogu”, do tih “božjih milosti”. A, dijelovi tog neokatekumenskog “svetog pisma”, nedostupni su i za one sljedbenike NP crkve dok ne dođu na tu “duhovnu razinu” (kako oni kažu: do tog “prijelaza”).

Druga napomena. Na jednom konkretnom primjeru, objasniti ću što znači da je neokatekumenima “sveto pismo” i: “pravila ponašanja u NP crkvi”. Na primjer, u NP crkvi, među stotinama “pravila ponašanja” postoje i “pravila o stolicama”.

Evo što kažu ta “pravila o stolicama”, “neokatekumenko sveto pismo o stolicama”: Stolice na službi riječi (i u ostalim situacijama) moraju biti postavljene u obliku slova U. Broj postavljenih stolica neka bude onoliko koliko ima ljudi na službi riječi. Na stolice treba sjediti tako da budu popunjena prva mjesta. Ako sve stolice ne mogu biti postavljene u obliku slova U, mogu biti i redovi, ali neka nekoliko prvih stolica bude postavljeno u obliku slova U. Ukoliko se u nekom prostoru u kojem se obavlja služba riječi (i u ostalim situacijama, na primjer Euharistiji) ne mogu postaviti stolice u obliku U, onda treba izvršiti preinake tog prostora da se to može obaviti (A što se tiče Mise, to uključuje micanje postojećeg oltara. Ili, još bolje, “sklepanje” vlastitog oltara, najčešće spajanjem nekoliko stolova. A najbolje gradnjom vlastitog oltara.) Ako se netko iz RKC pobuni na preinake prostora, treba mu reći: “Papa nas je priznao”. Oni koji su pripremili tu službu riječi moraju sjediti na točno određenoj poziciji, na početku. I kantori moraju sjediti na točno određenoj poziciji, jedan do drugoga, na početku, nasuprot onima koji su pripremili tu službu riječi. Ako dva bračna para sjede jedni do drugih, nečija žena ne smije sjesti do nečijeg muža (i obratno). Bračni parovi koji sjede jedni do drugih moraju sjediti u ovim kombinacijama: muž-žena, žena-muž, odnosno, žena-muž, muž-žena. To pravilo ne vrijedi ako do nečije žene sjedi neoženjeni muškarac ili do nečijeg muža neudana djevojka. Ukoliko je prisutno više zajednica, članovi svake zajednice moraju sjediti skupa, jedni do drugih. Sva nabrojana pravila su božja volja. Tko ih ne vrši: prevaren je od đavla, ne slijedi boga, nije u milosti božjoj, nije u poslušnosti katehistima, ne želi se obratiti, ne čini put.”

Osoba potpisana s mob u replici 27 navodi dio neokatekumenskog “svetog pisma” o “križu”: “Posebni neokatekumenski križ posebnih oblika.” To je tek dio “svetog pisma o križu”. Evo i ostatak neokatekumenskog “svetog pisma o križu”: “Zabranjeno je korištenje svakog drugog križa, osim propisanog. Novac koji se skuplja za kupovinu križa ne smije se potrošiti na nešto drugo. Iznimno, taj novac se može potrošiti na nešto drugo ako je neka preča situacija u vezi održavanja i širenja NP crkve. Taj križ mora biti postavljen na propisano mjesto. Onaj tko izlazi na ambon, mora se pokloniti tom križu. Pokloniti se moraš samo kad prvi put izlaziš, ne i drugi put. Ako je prisutan svećenik, ne klanjaš se križu nego svećeniku. Svaka zajednica mora imati svoj križ. Križ ne smiju dijeliti dvije ili više zajednica. Ispočetka, dok svaka zajednica ne kupi svoj križ, može se koristiti “tuđim” križem. Ako je u prostoriji gdje neka zajednica ima službu riječi (i u ostalim situacijama) postavljen križ neke druge zajednice, mora se ukloniti njihov križ i staviti svoj križ (koji su u potpunosti isti, unificirani po cijelom svijetu). Postoje i posebna pravila kako se čuva taj križ, kao i tko brine o križevima (hostijariji). Sva nabrojana pravila su božja volja. Tko ih ne vrši: prevaren je od đavla, ne slijedi boga, nije u milosti božjoj, nije u poslušnosti katehistima, ne želi se obratiti, ne čini put.”

Osoba potpisana s mob, ponudila se nabaviti križ koji nije propisan “neokatekumenskim svetim pismom o križu”. Tim činom, po usmenim i tajnim dogmama NP crkve i ponašanju sljedbenika NP crkve, osoba potpisana s mob, skupa se s đavlom i ostalima, usprotivila se “riječi božjoj o križu”, usprotivila se “bogu”, ne želi “slijediti boga” (“ne čini put”). Ne vrši božje zapovijedi. Ne želi se davati drugima.

A zapravo, ne vrši Kikove zapovijedi o ponašanju u NP crkvi, što sljedbenicima NP crkve prikazuju kao božjim zapovijedima, kao “sveto pismo”.

Mk 7,8 “Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.”

To ima i svoje dublje značenje. Koje?

Možda je i to jedan od razloga “sreće i zadovoljstva” sljedbenika NP crkve. Jer, lakše je slijediti Kikove zapovjedi: sjesti kako je Kiko zapovjedio, kupiti i postaviti križ kako je Kiko rekao, nego, na primjer, slijediti zapovijed Božju o ljubavi. (A, konkretno, u NP crkvi nema niti “lj” od ljubavi. A kamoli još i da ljube one koji nisu u NP crkvi. A tek neprijatelje. A ne ljube niti one koji njih ljube.)

U NP crkvi su uvjerili svoje sljedbenike da su činom sjedenja i postavljanja križa izvršili “božju volju”, “božju zapovijed”, da su “slijedili boga”. I posljedično tome, dio neokatekumenskih “iskustava boga”, dio neokatekumenskih izjava o “vršenju božjih zapovijedi”, dio neokatekumenskih izjava “o susretima s bogom”, dio neokatekumenskih svjedočenja “o obraćenju”, odnosi se tek na puko izvršavanje Kikovih pravila ponašanja u NP crkvi.

Naći će se sljedbenika NP crkve koji će na sebe navući masku i reći da to nije tako, želeći zamazati oči drugima. Osim što to jest tako, ima još dokaza tomu. Kojih? Sve one kojima je motiv izlaska iz NP crkve upravo činjenica da ne žele slijediti neokatekumensko, Kikovo, “sveto pismo” o ponašanju u NP crkvi, optužiti će ih da su otišli iz NP crkve zato jer: ne žele slijediti Boga, jer se ne žele obratiti, jer žele ostati prirodno religiozni, jer ne znaju da ih bog ljubi, jer ih je đavao prevario, jer žele griješiti, jer su neposlušni, jer imaju problema s autoritetom, jer nisu ponizni, jer sve krivo razumiju i shvaćaju, jer ne žele napredovati u vjeri, ne žele se davati za druge, misle samo na sebe i još na stotine drugih dogmi NP crkve…

Da se razumijemo, za bilo čiji izlazak iz NP crkve (kao i ne ulazak u NP crkvu), u NP crkvi će reći da je to iz razloga opisanih u prethodnom odlomku. A to će razloge, u smanjenom opsegu, koristiti i za one koji jesu u NP crkvi, ali: “ne čine put” i “nisu u poslušnosti katehistima”.

Napomenuti ću i slijedeće. Te (usmene i tajne) dogme NP crkve odnose se općenito na sve. Postoje i one osobne optužbe. A što si duže u NP crkvi, to sljedbenici NP crkve znaju sve više o tebi, pa će i to iskoristiti kako bi te što čvršće držali u raljama NP crkve. Ili, kako bi te dodatno optužili i osudili ako odeš iz NP crkve.

Navesti ću jedno svjedočanstvo, koje će pomoći objasniti što su to osobne optužbe. Jedan svećenik RKC, pridružio se NP crkvi. Nakon kratkog vremena, otišao je od NP crkve. U NP crkvi su taj čin ocijenili riječima: “Tvrda bosanska glava koja se ne želi obratiti”. Osobna optužba za njega je bila “tvrda bosanska glava”, jer, svećenik je rodom iz BiH. A općenita dogma NP crkve je bila: “otišao je od NP crkve jer se nije htio obratiti”. Naravno, i za njega vrijede ostale općenite, prije nabrojane, dogme.

Za kraj, osvrnuti ću se na dvije dogme NP crkve, kojima optužuju sve one koji odu od NP crkve, kao i one koji ne žele ući u NP crkvu. I, moram priznati, sljedbenici NP crkve su u pravu kad iste optužuju tim dogmama. U pravu su kad za njih kažu da su to “otpadnici od vjere” i da “ne žele slijediti boga, da su otišli od boga”. Istina je, oni jesu “otpadnici od vjere”, ali otpadnici od neokatekumenske vjere. Istina je i da su oni “otišli od boga i da ne žele slijediti boga”, ali taj bog kojeg oni ne žele slijediti i klanjati mu se zove se: neokatekumenski put.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

admin

Svaki čovjek ima pravo na svoje mišljenje usmjereno prema istini, a kad spozna Istinu dužan je promijeniti svoje mišljenje ukoliko nije u skladu s Istinom. To je prava demokracija.

47 thoughts on ““Pravila o stolicama” u obliku slova U

 • January 14, 2014 at 2:27 pm
  Permalink

  Kiko Arguello contro l’Opus Dei
  Chissà se gli aderenti all’ istituzione cattolica fondata da San Josemaría Escrivá sono al corrente della pessima opinione che il fondatore del Cammino neocatecumenale ha dell’Opus Dei, un giudizio negativo che il pittore spagnolo ha diffuso tra i suoi iniziati.

  “Un’organizzazione religiosa composta di laici che pretendono di conquistare i posti della società”, così Kiko Arguello (negli Orientamenti alle equipe di catechisti) definì la Prelatura personale della Chiesa Evo nađoh na internetu izjavu velikog vođe neokatekumenskog puta i njegovo mišljenje o katoličkoj prelaturi Opus Dei,pa ljudi moji ispada na kraju da samo neosići na čelu s njihovim velikim vođom imaju pravo i eksluzivu na spasenje,počujte me citirat ću što veli veliki vođa neosića pa procijenite: Tko zna,znaju li članovi
  OPusa Dei kakvo loše mišljenje ima o njima veliki meštar neosa.”To je jedna religiozna organizacija sastavljena od laika koja nastoje zauzeti pozicije u društvu” tako kaaže Kko Arguello (u smjernicama ekipe katehista) Znači u našoj Katoličkoj Crkvi samo neosi se spašavaju………a jojjjjjjjjj

 • January 14, 2014 at 7:16 pm
  Permalink

  možeš li mi molim te reći u kojim smjernicama točno. naslov te smjernice. jer ja sam samo ovo našla na ovakvim stranim stranicama.
  pa ako mi možeš točno napisati od kuda si ovo citirao, dokument, tj smjernicu, stranu…
  ili je ovo kleveta?
  hvala

 • January 14, 2014 at 7:38 pm
  Permalink

  Pričajući sa svojim katehistima sam naišao na zid, ne vidim zašto bi netko tko je meni još dalji od mojih katehista imao prema meni obzira kada moji katehisti nisu imali.

  Problem sa katehistima je nastao kada sam ja kritizirao način na koji oni vode katehezu o obitelji. Oni na katehezi u osnovi kažu da postoji božja milost bez koje nemožeš imati ništa vrijedno u životu i koju možeš izgubiti ako nemaš jedno dijete za drugim. Pitao sam ih dali su oni svijesni da oni ucjenjuju ljude sa gubitkom milosti jer ovakvom pričom ne daju ljudima izbor. Ne daju im izbor između Pepsi i Coca Cole nego izbor između piti i ne piti. Oni ljude uvjetuju.
  Oni su mi rekli u biti da oni pričaju šta im je rečeno da pričaju i da samo prenose… tu je problem, mislim da katehisti ne griješe prema pravilima koja su njima dali njihovi nadređeni i mislim da će mi Đakomo samo potvrditi šta su oni rekli.

  Ja sam u biti kritizirao prakse neokatekumenskog Puta, ne vidim da će Đakomo reagirati na to bilo kako drukčije nego što će moji katehisti.
  Jednom sam slušao đakoma dok je pričao o ljudima koji su otišli sa Puta. Rekao je nešto tipa da mogu ići griješiti ali nikada neće biti sretni. Bio je blago ljut što netko uopće pomišlja da odlazi sa Puta jer je Put ono…svetinja. Netko tko ovako gleda Put bilo kakvu kritku na račun puta neće dobro primiti.

  Neokatekumeni su inače super ljudi, dok….
  im ne takneš Put, dok ne kritiziraš prakse Puta. Dobar dio neosa onda jednostavno popizdi ili postanu nekavi roboti koji ponavljaju naučeno. Ti si prvi koji nije imao defenzivnu reakciju. Ljudi u biti brane svoju savršenu sliku Puta, oni koji su vidjeli da Put nije savršen nije im teško prihvatiti kritike.

  Ali kritike koje imam nisu tu zbog pogrešaka katehista nego zbog strukturnih pogrešaka koje dolaze od samog vrha. Naprimjer ideje da je u redu nekome reći da ga je prevario đavao ako se ne slaže sa tobom ili ako misliš da sa Putom nešto nije u redu. Ove ideje dolaze od samog Kika. Ili ideje da je u redu baciti hrpu ljudi u zajednicu , dati im neka jednostavna pravila, reći Bog čini stvari i maknuti se ća i pustiti takve grupe bez ikakvog nadzora. Nužno će doći do raznih vrsta psihičkog nasilja.

  A da i hoću ić Đakomu, kako da to napravim , pa jedva sam sa svojim katehistima pričao jer su uvijek zauzeti ili nemaju vremena, sa njima dobiti 20 minuta o ovoj temi je ko povući Boga za bradu. Jedino o čemu bi oni pričali sa mnom je o nečem gdje oni meni hoće pomoći da bi zadovoljili svoj osjećaj korisnosti, a onda bi me poslali na kateheze. Ja na Puitu više nisam a i da se tamo vratim i da me netko na trenutak šikanira ili pošalje “nekamo” mislim da bi se potukao sa njime.

 • January 15, 2014 at 7:19 am
  Permalink

  :):):):):)

 • January 15, 2014 at 12:30 pm
  Permalink

  Pozdrav svima!

  Želim se dakle osvrnuti na uvodnu rečenicu koja glasi
  “Dobar dio ljudi nije napustio taj pokret jer mrzi nekoga, nego što tamo nije našao Krista, već ljudsku glupost koja se prekriva napamet naučenim citatima”

  Molim Pehara i onog koji je ovo napisao da mi, neosvrćući se na NP, napišu odgovore na sljedeća pitanja:

  1. Iz kojeg su razloga gotovo svi “vjernici” u zapadnoj Europi izišli iz Crkve
  2. Da li su oni slušali naučene citate i da li su tamo sreli ljudsku glupost
  3.Zašto u mojoj župi sada ima pola slobodnih mjesta, a prije 15god. nisi mogao sijesti ni pod razno
  4.Zašto, a moj mi župnik kaže da je tako, svake godine na firmu pristupa 120 mladih, a za godinu dana dolazi ih 10 na misu. Koga su oni susreli i zašto su otišli

  I koš jedno pitanje za Pehara i molim konkretan odgovor.
  Kada bi u tvojoj župi živjeli 3 ateista, dvije ostavljene žene, 1 PTSP Hrvatski branitelj, dvije skitnice, ekipa mladih delikvenata, jedan homoseksualac, dvije lebijke, profesor zdravstvenog odgoja i dva svećenika koji su na rubu poziva da raskinu zavjete, i svi žele slušati kateheze, reci mi molim te iskreno i ako je moguće kratko:
  Da li bi dopustio kateheze ako bi to bilo u tvojoj moći?

 • January 15, 2014 at 12:37 pm
  Permalink

  može li odgovor na broj 2.

 • January 15, 2014 at 4:43 pm
  Permalink

  Draga braćo,javljamo da započinju kateheze u sljedećim župama u Zagrebu:

  •u župi Sv. Jeronim u Maksimiru nedjeljom i četvrtkom u 20 sati, počevši od nedjelje 19. 1. 2014.

  •u župi BDM Kraljice apostola u Zaprešiću nedjeljom i četvrtkom u 20 sati u prostorijama pastoralnog centra, počevši od nedjelje 12. 1.2014.

  •u župi Srca Isusova, Palmotićeva 31, subotom i nedjeljom u 18 sati počevši od subote 11. 1. 2014

  Tko još nije bio,toplo preporučujem.
  Posebno bih pozvao one ljubitelje neokatekumenskoga puta koji nikada nisu poslušali kateheze a puna su im usta istoga da odvoje malo vremena i dođu. Uzmite cure pod ruku ili dečke,žene,muževe,prijatalje….Kupite kokice,kikiriki i u zadnji red lijepo sjednite i uživajte.
  Dodi,vidi,procijeni,odvagni,usporedi,razmisli…,odrasli smo ljudi,nismo djeca..
  Peharu dragi,dođi ako možeš. U Zagrebu su kateheze mnogo laganije nego u Zadru. Vidim da su te dalmatinci prilično izneredili :),drži se stari!

  Dođite svi vi koji ste umorni i opterećeni….

  Shalom!!

 • January 16, 2014 at 8:22 am
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Osvrti u vezi replika 1,2,3

  I onaj “preobraćeni svećenik” RKC iz posta “Sretan izvan neokatekumenske zajednice?!” na http://www.paxtibi.net/?p=2323, govorio je protiv Opusa Dei. Zanimljivo, također tijekom homilije na jednoj “neokatekumenskoj nedjeljnoj Euharistiji subotom navečer”. Ma ne samo protiv njih, nego protiv svih. Često se s sljedbenicima NP crkve sprdao s svima koji nisu u NP crkvi i svim pokretima i molitvenim zajednicama u RKC. I, nije to činio samo iza leđa. U susretima s molitvenim zajednicama i pokretima RKC, otvoreno bi im rekao: “Ma, dobri ste vi. Ali, niste ni izdaleka dobri kao neokatekumeni.”

  I on slijedi dogme NP crkve da je božja volja samo NP crkva, da sve drugo nije od boga nego od đavla. Ako, i je ponetko i ponešto drugo od boga, onda to nije niti izdaleka toliko dobro, pozitivno, božje, obraćeno, duhovno, napredno, sveto kao NP crkva. Sve (i svakog) što nije NP crkva preziru, osuđuju, blate, vrijeđaju, demoniziraju, negativiziraju, optužuju, omalovažavaju, ismijavaju, ocrnjuju, odbacuju, mrze, isključuju, kritiziraju, nabrajaju im greške. I plaše svoje sljedbenike s drugima.

  I svi ti drugi, ako ne žele biti onakvima kakvima ih sljedbenici NP crkve sude, po dogmama NP crkve nemaju drugog izbora nego postati sljedbenicima NP crkve.

  A o sebi, o NP crkvi, govore samo u pozitivnom ozračju. Govore putem agresivnih, nametljivih, oholih, opsjednutih, podmuklih, maskiranih, kontradiktornih, prenapuhanih i izmišljenih hvalospjeva, veličanja, uzdizanja, samohvala, samopreporuka. Govore o NP crkvi kao novom Spasitelju.

  I, taj “preobraćeni svećenik” RKC, kad bi dolazio u “posjet” drugim molitvenim zajednicama i pokretima unutar RKC, pokušavao bi im naturati neokatekumenska pravila, neokatekumensku vjeru… I znao bi otvoreno govoriti protiv “vođa” tih zajednica (njegov stil je “spuštanje”, pa govoriti protiv znači da bi im nešto “spustio” pred svima.) Mada mu je motiv bio neki drugi, ipak bi im pravio veliku uslugu. Koju? Određeni broj članova tih zajednica i pokreta je zamijenio Boga s “vođama” tih pokreta, kao i Boga s tom zajednicom i molitvenim pokretom. Pa bi im dobro došlo to “otriježnjenje”.

  Ali, taj isti “preobraćeni svećenik” u NP crkvi nikad nije ništa rekao protiv katehista, protiv Kika, protiv NP crkve. Nikad nije dovodio u pitanje njihov autoritet niti što oni čine. Što više, makar je i sam član ekipe katehista (napomena: nije glavni katehist), govorio bi ljudima da se za sve moraju obraćati katehistima, da moraju obavezno slušati katehiste. Znači, ne da njega moraju slušati, nego katehiste (laike čije se “teološko obrazovanje” i “iskustvo boga” sastoji od nekoliko desetaka fraza (citata) naučenih u NP crkvi. Na primjer: “Živ ili mrtav, ali moraš dolaziti u zajednicu (NP crkvu)”.)

  Što više. Govorio je i sljedbenicima NP crkve da ne smiju ići k svećenicima RKC. Pa ni na ispovijed kod njih.

  A sad o Giacomu. Evo što za njega kaže Kiko u svojoj “poslanici” u Puli http://www.paxtibi.net/?page_id=11.

  Kiko: “Kao i vaš katehist Giacomo. Prije, tko je bio on? Jadnik. Giacomo je bio nesretnik, ljevičar, marksist koji je mrzio Crkvu, koji je kasnije bio dirnut od milosti Gospodnje da se ponudio ići bilo kuda.”

  Kad može Kiko javno o Giacomu, mogu onda svi. Giacomo je ljevičarstvo, marksizam (komunizam) zamijenio s neokatekumenizmom. A i dalje “mrzi” Crkvu. Koju? “Mrzi” RKC i želi je “reformirati” da postane NP crkva.

  Kiko: “ponudio se ići bilo kuda”. A to konkretno znači da se Giacomo ponudio ići bilo kuda otvarati nove zajednice NP crkve i pomagati širenju i održavanju NP crkve gdje ona već postoji.

  Mt (Matej) 28,19 “Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga 20i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!”

  Giacomo se ponudio ići bilo kuda slijediti riječi neokatekumenskog svetog pisma: NkZ (Neokatekumenski Zloduh) 666: “Pođite dakle i učinite neokatekumenima (sljedbenicima NP crkve) sve narode tako što će činiti put i slušati katehiste i učeći ih čuvati sve što je Kiko zapovjedio!”

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • January 16, 2014 at 10:14 am
  Permalink

  evo našao neku vijest…
  Mislim da je prigodna za ovu stranicu.
  Molim admina da je stavi kao poseban članak pa da se može komentirati.
  Hvala i pozdrav!

 • January 16, 2014 at 1:49 pm
  Permalink

  Dragi Peharu!
  Ma šta dragi, PREDRAGI!!!!

  Evo jedna ekskluzivna inf. za tebe.
  Prije 3-4 god., kad je Kiko bio kod Pape na audijenciji ili je bilo za prihvaćanje statuta NP, nisam siguran, Papa je pitao Kika šzo traži od Gospodina, a Kiko mu je rekao PROGONSTVO.
  Dragi moj Pehar, možda ne shvaćaš, ali ti si u direktnoj funkciji te želje, tebe je Gospodin među inima izabrao da PUT učiniš prognanim, prezrenim, odbačenim, razapetim, još nas samo trebaš bičevati i trnovom krunom okruniti i kupio si nam ulaznicu za kraljevstvo nebesko, za život viječni. Meni je se teško učiniti malenim, zato imam tebe i tebi slične, koji će to učiniti za mene.
  HVALA MOME KRISTU ŠTO TE JE PROVIDIO ZA NEOKATEKUMENSKI PUT!

 • January 16, 2014 at 2:02 pm
  Permalink

  :):):):):)

 • January 16, 2014 at 2:53 pm
  Permalink

  Gospodine Ja iz komentara br.2 evo vam odgovor,na talijanskom je pa se potrudite prevesti!
  domenica 30 dicembre 2012
  Kiko Arguello contro l’Opus Dei
  Chissà se gli aderenti all’ istituzione cattolica fondata da San Josemaría Escrivá sono al corrente della pessima opinione che il fondatore del Cammino neocatecumenale ha dell’Opus Dei, un giudizio negativo che il pittore spagnolo ha diffuso tra i suoi iniziati.

  “Un’organizzazione religiosa composta di laici che pretendono di conquistare i posti della società”, così Kiko Arguello (negli Orientamenti alle equipe di catechisti) definì la Prelatura personale della Chiesa. Qual è il motivo della contesa? Chi legge non si preoccupi per la complessità della questione: non si tratta di disputationes theologicae o di controversia liturgica oppure di una polemica in tema di evangelizzazione. Molto più materialmente, la disputa riguarda la parabola di un… miliardario.
  «…noi abbiamo in una comunità
  un uomo molto ricco
  che non è passato ad uno scrutinio
  perché incapace di vendere i beni…»
  Lasciamo la parola a Kiko, anzi alla parabola di Kiko (Cfr. Or. II Scr. Batt., pp. 83-84).

  «Mi ricordo che noi abbiamo in una comunità un uomo molto ricco che non è passato ad uno scrutinio perché incapace di vendere i beni; però faceva molta elemosina, ha molti miliardi, è un industriale».

  Una brava persona questo miliardario, è da supporre: faceva molta elemosina e, essendo un industriale, creava posti di lavoro. Senza sfruttare gli operai, si può presumere dalla sua inclinazione alla carità. Purtroppo l’uomo non passò l’esame neocatecumenale perché “incapace di vendere i beni”. Egli fu lasciato per tre anni nel secondo scrutinio, dopo di che gli fu drasticamente comunicato: “Non puoi continuare”. Ancora dopo tre anni, infatti, l’industriale non si era deciso a rinunciare a Mammona. Magari, viene da riflettere nei nostri giorni di crisi economica, quei beni avrebbero potuto servire, in caso di mancanza di liquidità dell’impresa, da garanzia per ottenere crediti bancari finalizzati all’acquisto di materiali e servizi, necessari alle attività produttive, e al pagamento degli stipendi.

  Cosa fece, allora, il miliardario, una volta “bocciato” dai catechisti? Ritorniamo alla parabola di Kiko Arguello, per apprenderlo.

  «Adesso è andato ad una conversazione religiosa, l’Opus Dei, un’organizzazione religiosa composta di laici che pretendono di conquistare i posti della società. E lui ha detto a questa gente: “Non mi venite più con surrogati. Io so dove sta la verità”. E’ venuto a parlare con lui la Legione di Maria, l’Azione cattolica, il parroco l’ha mandato a chiamare perché ritorni e lui ha risposto: “Non mi ingannate più. Oggi non posso fare lo scrutinio perché mi rendo conto che sono un uomo debole”. Però ritornerà, un giorno ritornerà dicendo: “Ecco, qui sono tutti i miei beni fratelli, vengo con voi, partiamo con questa nave verso la Terra promessa”».

 • January 16, 2014 at 2:55 pm
  Permalink

  Ajko želite prijevod na hrvatski i to ću vam poslati čim budem imao vremena! pozdrav!

 • January 17, 2014 at 10:43 am
  Permalink

  Vi neokatekumeni progonite sve druge koji nisu s vama,omalovažavajući sve druge pokrete,što ne pođete od sebe,možda da niste takvi kako kažu svi oni koje ste šikanirali ne bi bilo ni toliko povika na vas,svjedok sam omalovažavanja svih drugih i zato to pišem i svjedočim.

 • January 17, 2014 at 10:52 am
  Permalink

  ja sam uvijek za dijalog i nije mi jasno zašto se izraz drugačijeg mišljenja smatra mržnjom tj. animozitetom da zvuči prihvatljivije kako vi neokatekumeni to uvijek izazivate. Kakvo je to vođenje Duha Svetoga ako se Kikove kateheze uče fanatično napamet? Kakva je to providnost ako je proračun zaklade za evangelizaciju NKP 2011iznosio oko 120 milijuna eura? Nemojte me krivo shvatiti ali Duh Sveti vodi cijelu Crkvu a ne samo NKP. Učenje je itekako potrebno jer vi evangelizirate u ime Crkve

 • January 18, 2014 at 12:49 pm
  Permalink

  Da maret, u pravu si.
  120.000.000,00 Eura
  120.000.000,00 Neokat. zloduha
  120.000.000,00 Neokat. dogmi
  120.000.000,00 km Neokat. su udaljeni od Crkve
  120.000.000,00 m3 oholosti je u svakom neosu
  Jesmo marete, jesmo. Mi smo smeće ovog svijeta. Najpokvareniji, najoholiji, najgrešniji, najnesretniji, najveći prevaranti. Nikada se ovakvo zlo nije dogodilo ovom svijetu.
  Al ima samo jedna čudna stvar u svemu tome.
  KRIST ME LJUBI KAO I TEBE, KAO I PEHARA, I KAO BILO KOGA DRUGOG.
  I sretan sam jer je došao radi svih grešnika ovog svijeta,i radi najodvratnijih ljudi ovog svijeta-neokatekumena. I jednako me ljubi kao tebe. i rodit će se Krist jednog dana u meni i reći ću: Ne živim više ja nego Krist živi u meni. Kakva radosna vijest za mene ubojicu, lopova, lažljivca, licemjera i neokatekumena.
  Maretu moj, ovo zaista mislim. Mi jesmo Zakeji, carinici, preljubnici, lihvari. JESMO

  Pozdrav tebi i pozdravi mog brata u Kristu Pehara

 • January 20, 2014 at 9:07 am
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Potpisanom s jedinstvena prilika (i ostalim sljedbenicima NP crkve), replika 7. Prvi dio.

  Pitanje prvo:

  Zašto, kad upućuješ poziv za kateheze, sve one koje nisu sljedbenici NP crkve (neokatekumenskog puta, neokatekumene) nazivaš s: draga braćo? A, u svim ostalim prilikama nazivate ih kako je opisano u replikama 5 i 16 na linku http://www.paxtibi.net/?p=2323 (Sretan izvan neokatekumenske zajednice?!). A, što o svima onima koji nisu sljedbenici NP crkve govori Kiko, pročitajte u replici 9 na linku http://www.paxtibi.net/?p=2297 (Neokatekumeni drugog reda i neprihvatljivi odjeci).

  Pitanje drugo:

  Zašto otvoreno ne kažeš da se radi o katehezama NP crkve, neokatekumenskim katehezama, katehezama neokatekumenskog puta, Kikovim katehezama? Te “kateheze” su prikupljeni Kikovi govori stari par desetaka godina izrečeni u raznim prigodama. Stoga, zašto ne kažeš: “Dođite slušati Kikove govore.”

  Pitanje treće:

  Zašto mene i sve ostale nisi pozvao:
  Da vršimo zapovijedi Božje i slijedimo Boga?
  Da ljubimo (i činimo sve što hoćemo)?
  Da čitamo Riječ Božju?
  Da slušamo ili čitamo Papine kateheze?
  Da idemo na Misu, na Ispovijed, na sakrament ozdravljenja, na klanjanje?
  Da čitamo Katekizam Katoličke Crkve?
  Na molitvu, milostinju, post, činjenje dobrih djela?
  Da idemo na neku duhovnu obnovu, hodočašće?
  Da se javimo župniku ili nekom drugom svećeniku RKC?
  Da čitamo duhovnu literaturu?
  Zašto ne svijetli tvoja svjetlost pred ljudima da vide tvoja dobra djela i slave Oca koji je na nebesima?
  (I rekao bih, skoro najmanje bitno:) Da se pridružimo nekoj molitvenoj zajednici ili pokretu unutar RKC kao na primjer: Marijina legija, Opus Dei, Fokolarini, Frama, Kursiljo…
  Zašto od svega nabrojanog: Kikovi govori? I nakon toga ulazak u NP crkvu, uz obvezatno “činjenje puta” i “slušanje katehista”?

  Pitanje četvrto

  Zašto nazivaš sve one koji neće doći na Kikove govore (kateheze) da “nisu odrasli ljudi nego djeca”, odnosno oni koji će doći da “jesu odrasli ljudi”?

  Pitanje peto

  Zašto ne navodiš Tko je rekao “Dođite svi vi koji ste umorni i opterećeni”? Znaš li da Isus nije rekao “Dođite na kateheze svi vi koji ste umorni i opterećeni”? A niti je Isus rekao, slijedom toga: “Moja je volja da postanete sljedbenici NP crkve, svi vi umorni i opterećeni.” Da li je NP crkva novi spasitelj? Isus je rekao:
  Spasiteljski poziv (Mt 11,28) “Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.”

  Pitanje šesto

  Zašto prikazuješ da je eto tek tako lako doći na kateheze? A ne kažeš da jest lako doći na kateheze ali nije lako izaći iz NP crkve kad jednom uđeš u nju. Jer, po nauku NP crkve: “nije Božja volja da izađeš iz NP crkve”, “đavlova je prevara ako izađeš iz NP crkve”, “izgubiti ćeš razne “milosti” i “dobra” ako odeš iz NP crkve”, “čeka te “oganj pakleni” ako odeš iz NP crkve”, “ako napustiš NP crkvu napustio si Boga”…? No, u “slobodi” si da to učiniš?

  Pitanje sedmo

  Shalom? Jeste li vi kršćani, židovi, katolici, prvi kršćani, plod drugog Vatikanskog koncila, novi spasitelji, nova evangelizacija, Kikovi sljedbenici, NP crkva ili RKC, neokatekumeni, neokatekumenski put…? Od svega pomalo?

  Pozivam sve sljedbenike NP crkve (i slične njima) da ne čuvaju Kikove zapovijedi nego da čuvaju Božje zapovijedi i pozivam ih da ne vjeruju u neokatekumenski put nego u Isusa.

  Klanjajte se i zahvaljujte Bogu, Stvoritelju neba i zemlje a ne neokatekumenskom putu. Kazna za otpad od Boga je beskonačna.

  Iz Katekizma Katoličke Crkve:

  452 Ime “Isus” znači “Bog koji spašava”. Dijete rođeno od djevice Marije nazvano je “Isus” “jer će spasiti narod svoj od grijeha njegovih” (Mt 1,21). “Nema ni u kome drugom spasenja; nema, uistinu, pod nebom drugog imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti” (Dj 4,12).

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • January 20, 2014 at 9:13 am
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Potpisanom s jedinstvena prilika (i ostalim sljedbenicima NP crkve), replika 7. Drugi dio.

  Pitanje prvo.

  Naveo si da su u Zagrebu kateheze (Kikovi govori) mnogo laganije nego u Zadru. Te “kateheze” (Kikovi govori) su iste, ne samo u Zadru i Zagrebu, nego po cijelom svijetu. Te “kateheze” su prikupljeni Kikovi govori stari par desetaka godina izrečeni u raznim prigodama. Svi “katehisti” dobiju napismeno te Kikove govore, nauče ih napamet i izgovaraju ih pred svima. Jesi li znao za to? Ili nisi znao za to? Ili vam tu činjenicu u NP crkvi nisu rekli nego vas pokušavaju obmanuti da to Duh Sveti nadahnjuje katehiste što će govoriti? Katehisti “samo otvaraju usta” a Duh Sveti govori?

  No, možda i jesu kateheze u Zagrebu “laganije” nego u Zadru. Kako? Samo u slučaju ako ljudi iz Zagreba imaju manju sposobnost pamćenja od ljudi u Zadru. Pa radi te manje sposobnosti pamćenja zapamte tek nekoliko rečenica, dok ljudi iz Zadra zapamte puno više rečenica i stoga su kateheze u Zagrebu “laganije” nego u Zadru?

  Vezano za prije rečeno, zašto svi katehisti misle da su bolji od onih drugih katehista? Zašto sljedbenici NP crkve iz mjesta “A” misle da su bolji od onih u mjestu “B”. Ima još mnogih primjera na tu temu, više o tome u postu “Neokatekumeni drugog reda i neprihvatljivi odjeci” na linku http://www.paxtibi.net/?p=2297. Ti primjeri se nalaze pod: Treća napomena.

  Pitanje drugo

  Ako ti je stalo da što više ljudi čuje te Kikove govore (kateheze) zašto ih ne tiskate? Zašto ih ne objavite na internetu?

  Pitanje treće

  Ako je odgovor na drugo pitanje: Zato jer nam vjera dolazi slušanjem, imam slijedeće pitanje. Zašto onda ne snimite (audio, a može i audio i video snimak) tih kateheza i učinite ih dostupnim svima?

  A, može i ovo “rješenje”. Zašto ne učinite dostupnim te Kikove govore (kateheze) u pisanom obliku, uz slijedeću napomenu. Onaj tko želi da mu “dođe vjera”, tada mora pozvati nekoga da mu pročita te kateheze? Kad objavite te kateheze u pisanom obliku, ja pristajem pozvati nekog da mi čita te kateheze. A onda, bude li se taj koji će mi čitati te kateheze htio “obratiti”, onda ću ja njemu čitati te kateheze. Ma, ako treba, naći ću nekog tko će naučiti te kateheze napamet i tako mi ih izgovarati.
  Ako i to bude uvjet, naći ću nekog sljedbenika NP crkve koji će mi čitati te kateheze ili ih naučiti napamet pa mi ih tako govoriti. I obratno, bude li se taj sljedbenik NP crkve htio “obratiti” i “napredovati u vjeri”, ja ću njemu čitati te Kikove govore ili mu ih napamet izgovarati.

  Pitanje četvrto

  Zašto vi, sljedbenici NP crkve (neokatekumeni), ne pozivate ljude da (na primjer, jednom tjedno), dolaze slušati Papine kateheze, angeluse, homilije… koje ćete vi sljedbenici NP crkve čitati (ne: učiti ih napamet) pred zainteresiranim ljudima? (Dakako, na kraju tih čitanja možete pozvati okupljene da slijede Isusa a nisam mislio na to da ih na kraju pozivate da se pridruže NP crkvi.)

  Pozivam sve sljedbenike NP crkve (i slične njima) da ne čuvaju Kikove zapovijedi nego da čuvaju Božje zapovijedi i pozivam ih da ne vjeruju u neokatekumenski put nego u Isusa.

  Klanjajte se i zahvaljujte Bogu, Stvoritelju neba i zemlje a ne neokatekumenskom putu. Kazna za otpad od Boga je beskonačna.

  Iz Katekizma Katoličke Crkve:

  452 Ime “Isus” znači “Bog koji spašava”. Dijete rođeno od djevice Marije nazvano je “Isus” “jer će spasiti narod svoj od grijeha njegovih” (Mt 1,21). “Nema ni u kome drugom spasenja; nema, uistinu, pod nebom drugog imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti” (Dj 4,12).

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • January 20, 2014 at 3:03 pm
  Permalink

  :):):):):):)
  stoputa je odgovoreno na ta Peharova pitanja ali on ne cita i ne slusa, nego mantra po svom i po svojim postovima.
  Kateheze su javne i otvorene i nisu Kikovi govori nego DIREKTORIJ NKP.

  Neka Pehar objasni sto znaci kada Katolicka Crkva nesto nazove DIREKTORIJ.

 • January 20, 2014 at 6:53 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  E moj Peharu,
  Niti jedan odgovor ti nije točan, ali baš niti jedan.
  Al neda mi se pisati istinu, jer ona tebi nije niti važna, jer odgovaraš na samo ono što ti se sviđa. A odgovori su ti na predškolskoj razini i puni pretpostavki i gotovo uvijek zlonamjerni i zadojeni mržnjom.
  Kada bi htio pisati istinu, provijerenu, dokumentiranu prvo bi napisao da sve pape od ll.vatikanskog koncila daju veliku podršku putu, da na svakom, susretu gdje je Kiko dolaze mnogi biskupi, svećenici, o 100 sjemeništa u svijetu, o plodovima puta i hrpi drugih stvari, da je statut NP prošao kongregacije i da su ispravljene sve “porođajne” pogreške. Puna su ti usta Krista, a u dubini sebe nosiš srce puno mržnje za NP. Nitko ne kaže da ga trebaš podupirati, možeš imati malo vjerske mudrosti kao mnogi svećenici i čekati. Vrijeme će pokazati. Zašto ne napišeš da će prvi vikend u 2. mj. papa primiti tog antikrista Kika u audijenciju i da će blagosloviti 100 obitelji za poslanje. Zar je moguće da će se to dogoditi i zar je moguće da ćeš ti i to popljuvati, reći da su to sektaške obitelji iz NP crkve koje šalje papa da pronose svijetom krivovjerje i da zavode narod. HOĆEŠ LI TO NAPISATI,BRATE PEHARU. HOĆEŠ ILI NE. Ponavljam još jednom: PAPA ŠALJE SEKTAŠE PO SVIJETU, DA PROMIČU KRIVOVJERJE I DA ZAVODE. I DAJE IM BLAGOSLOV. I što je još gore, to je napravio i Benedikt i Ivan Pavao ll. Ali peharu moj ti ćeš si uzeti za pravo i reći SEKTAAAAA. NEOKATEKUMENSKA.

  Nego prijatelju moj ajde se ti lijepo ispovijedi, izmoli pokoru i sutra objavi novi tekst, a naslov neka bude: Bože oprosti mi, nisam znao što činim. Da opet imaš mir u srcu, daj šansu Kristu da istjera iz tebe tog đavlinja koji te stalno tjera da stvaraš podijele.

  Ajd sad laku noć i naspavaj se…. i razmisli o prijedlogu

 • January 20, 2014 at 11:40 pm
  Permalink

  Pehar mislim da “jedinstvena prilika” nije mislio reći da smo djeca. Mislim da ga malo preoštro napadaš. Pitanja koja postavljaš su u redu ali razmisli da li bi ti da si neokatekumen na ovakvom mjestu ostavio svoje pozitivno iskustvo ako znaš da će te se napasti.

  A što se tiče kateheza.
  “Dodi,vidi,procijeni,odvagni,usporedi,razmisli…”
  Procjeni što? Informacije koje ti daju na kapaljku. Ono što ti se govori na katehezama nije ono šta ti se govori nakon 5-6 godina. Postoji čak i pravilo da starija braća ne govore mlađoj šta se događa na višim etapama.
  Sjetio sam se onog “dođi pa vidi”, vidi što? Kao da ćeš ti na katehezama imati potpunu sliku o Putu. Nećeš, nećeš imati pravu sliku o Putu niti nakon 10 godina jer svako malo izleti neka stvar na koju te “Bog poziva” a za što ne samo da nisi znao nego si cijelo vrijeme uvjeravan da toga neće biti. Naprimjer nakon drugog prijelaza (neznam osobno ali imam dobre razloge da vjerujem tako) te traže 10 % tvojih neto prihoda dok ti se cijelo vrijeme govori kako Bog proviđa stvari i kako ćeš dobiti stvari besplatno. Ako Bog proviđa kako to Bog odjednom treba tvoj novac?

 • January 20, 2014 at 11:57 pm
  Permalink

  Replika na 21

  Gospodin razum

  Na početku se svima kaže da ih je Bog za nešto izabrao. 30% ljudi ode iz zajednice nakon 10 godina, ovisi o zajednici. Za njih se kaže da ih je prevario đavao.

  Pitanje
  Da li ih je Bog za to izabrao? Da provedu godine u zajednici i da ih prevari đavao?

 • January 22, 2014 at 1:25 am
  Permalink

  Gospon mali kekec

  još u prethodnom tekstu si napisao nekoliko komentara na koje mi se nije dalo odgovarati, a vrlo su plitka. Molim te odgovori mi što ti misliš o mom komentaru 21. Reci mi da li i ti kao Pehar misliš da si upućeniji u NP od kongregacija iz Vatikana, misliš li da i oni neznaju što se događa sa zajednicama nakon bilo kojeg prijelaza. Kekec, upamti zauvjek, ne zaboravi, pamti do kraja života, zapiši si na čelo da nikada ne zaboraviš:

  AKO BISKUPI U ZG,ST,ZA,RI,PU,MA,DU, DOPUŠTAJU KATEHEZE, NI TI, NI JA, NI PEHAR NE MOŽEMO REĆI ZLO. MOLIM TE UPAMTI TO. BISKUP JE ODGOVORAN, ON ZNA ŠTO JE TO I MOŽE LI ILI NE. ZAŠTO TO NE PRIHVAĆATE? O-HO-LOST.

  Da li znaš moj dragi kekec da jako puno katolika misli da je abortus pravo žene, da je rastava bez opravdanog razloga često dobar izbor, da je umjetna oplodnja super. Da li znaš to???? Vidiš, ako Crkva kaže da nije dobro onda nije. Razumješ Kekec. I ne može biti katolik koji kaže drukčije, jer nema poslušnost. Isto je sa putom. Kužiš Kekec. Postoji STATUT koji je prihvaćen od Crkve. Kužiš? Nije teško shvatiti. Ti ćeš reći ima Crkva pravo što se tiče abortusa, al što se tiče puta, e tu nema pravo. Ali neka žena će reći ja nosim bolesno dijete i imam ga pravo ubiti, a crkva kaže NE. Nemožeš se igrati čovječe.Nemože čas piškit ću, pa onda kakit ću. Odluči se čovječe i odgovori mi. POŠTUJEŠ LI CRKVENE
  ODLUKE.
  OK. A sad da ti odgovorim na tvoje dječje pitanjce ako ćeš ti to razumijeti.Nadam se da hoćeš, jer vidim da si malo hodao na putu pa se nadam da si i malo rasvjetljen. Nemoj se ljutiti na mene radi načina pisanja, al je zaista pitanje plitko.

  1. Dakle, što misliš da je Isus slučajno rekao Stjepanu (prvi mučenik), “čuj, ako pođeš zamnom, bit ćeš kamenovan. Što misliš da li bi Štef pošao za njim? Znaš što ja mislim? Mislim da ga je Isus prevario isto kao što katehisti varaju katekumene.

  2.Što misliš da je Mojsije rekao Izraelcima, “idemo u obećanu zemlju, 40god. preko pustinje, al nitko neće ući u nju osim dvojice”, što misliš da li bi pošli za njim. Ja mislim da ih je prevario isto kao što katehisti varaju katekumene.

  3. A zamisli tek jadne apostole. Krist im govorio o kraljevstvu nebeskom, a oni svi osim Ivana umrli mučeničkom smrti. Ja mislim da ih je prevario isto kao katehisti katekumene.

  4. Zamisli moj Kekecu šta je taj Bog napravio Abrahamu, Jakovu, Josipu,…Azamisli kako je tek prevario Mariju kad joj je rekao:”raduj se Marijo” a vrlo brzo iza toga rekao joj je:” mač će ti probosti srce”

  Moj dragi Kekec, mogao bih do sutra ovako. Vidiš, svim ovim svetim osobama dogodila se ista stvar kao i tebi. Razlika je što su oni ostali ustrajni a ti si se vratio u svoj plitki životić kojeg želiš sačuvati pod svaku cijenu. Prenosim ti Isusove riječi. Ako želiš sačuvati svoj život onda ga izgubi. Kao Isus,Mojsije,Jakov.Josip,Marija,apostoli, proroci, oci pustinje, mnoga braća iz arena rastrgana od lavova….

  Ovo ti je odgovor na br.22

  Samo kratko na br.23

  Kekec, molim te razmišljaj o ovom što ću ti napisati, jer iz ljubavi ti ovo pišem
  NP niti bilo koja zajednica u Crkvi, odnosno Crkva ne oslobađa od križa, ona pomaže nositi KRIŽ ( znaš kako Isus kaže tko ne uzme svoj križ…).
  U mojoj župi se raspala zajednica Marijine legije, mnogi odustaju, prestaju ići u Crkvu, pa tako i na put. Nije ništa novo. Istina je da ih je Bog sve izabrao, a znaš kako ih prevaei đavao? KRIŽOM. Jer kad se susretnu sa križom, đavao im kaže “eto ti božja ljubav, zar je to volja božja, da trpiš”. Eto tako đavao vara Kekec. Upamti, nije put jedini, to govore zanesenjaci i neznalice, ali iz mnogih zajednica izlaze i svi su prevareni od đavla i to sa križem. Ako imaš rasvjetljenja, onda znaš da su se svi razbježali od križa. Samo neki se pokaju i vrate se.
  Od čega nas Bog oslobađa na putu prema nebu???Od idola. Kekec, ti i ja smo idolopoklonici. Moj i tvoj Bog su novac, zdravlje, karijera, prestiž, sex…Bog nam pomaže da se nanovo rodimo, da se vratimo njemu, ali kidanje od idola boli i srce ti puca. Ja zato imam NP, ti uzmi što ti paše, netko treći nešto drugo, ali svi smo Crkva katolička, jedno tjelo različiti udovi u poslušnosti Petru, biskupu,župniku

  Laku noć

 • January 22, 2014 at 8:27 am
  Permalink

  svaka čast na replici mali kekec,slažem se u potpunosti s vama

 • January 22, 2014 at 8:32 am
  Permalink

  Sto se tice otvorenosti zivotu, ja sam iznijela svoje misljenje u svojoj zajednici, a to je da nam se ne govori
  potpuni stav i nauk KC o tome. Nikad se nije ni natuknulo da imas izbor plodnih i neplodnih dana, ukoliko zelis/trebas
  napraviti razmak izmedju poroda… i time pokrenula lavinu. Poslusala sam svog odgovornog i pisala mejl Đakomu.
  Vrlo brzo nakon tog mejla Đakomo je napravio katehezu za sve zajednice na tu temu.
  To je bio 1. put da sam ga vidjela da cita stvari, iz papine enciklike (Humane vita).
  I tad nam je receno sve kako Crkva naucava. Kako je to tko cuo, ne bih ulazila u to,
  jer godinama smo zadojeni jednom retorikom, pa se to tako stoji ukopano negdje duboko i tesko je otvoriti svijest
  (ako me kuzite)
  Zapravo, cim se spomene planiranje obitelji, to bude shvaceno = sebicnost.
  Ne ulazi se previse u razloge, koji mozda cesto i budu neopravdani, pa se valjda zbog toga katehisti
  zadrzavaju na ohrabrivanju za djecu.

 • January 22, 2014 at 12:43 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Odgovor na repliku 5, potpisanu s razum

  Razum pita, citiram ga:
  “Kada bi u tvojoj župi živjeli 3 ateista, dvije ostavljene žene, 1 PTSP Hrvatski branitelj, dvije skitnice, ekipa mladih delikvenata, jedan homoseksualac, dvije lebijke, profesor zdravstvenog odgoja i dva svećenika koji su na rubu poziva da raskinu zavjete, i svi žele slušati kateheze, reci mi molim te iskreno i ako je moguće kratko:
  Da li bi dopustio kateheze ako bi to bilo u tvojoj moći?”

  Ti možeš te ljude nazivati kako hoćeš, ali svi oni, kao i svi ljudi, stvoreni su na sliku Božju. “Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih” (Post 1,27)

  A, oni koji su primili sakramente, postali su i djeca Božja. (Iv 1,12) “A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime,13koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.”

  Sljedbenici NP crkve ne polaze od navedenog, nego tretiraju svoje sljedbenike (a u to pokušavaju uvući sve i sa svima tako postupati) kao robove, izrabljuju ih, stavljaju ih pod njihovu vlast, napadaju ih. Oholo se odnose prema svojim sljedbenicima (a oni svi skupa prema svima drugima) u ime nekih “viših spoznaja” koje dobivaju jer su katehisti, jer su duže na putu, jer ovo jer ono, a svi skupa jer su sljedbenici NP crkve. Ne vjeruju u Krista nego u neokatekumenski put (NP crkvu). Od “ljubavi” nemaju niti “lj”, odnosno, jedino što “imaju” od “ljubavi” jesu česti odjeci tipa: “Ja ne mogu ljubiti brata pokraj sebe.”

  Većina sljedbenika NP crkve (neokatekumena) uporno pokušava nametnuti NP crkvu kao novog Spasitelja, Mesiju. I ne bira vrijeme, mjesto, način, sredstva. Razum smišlja pitanje da bi me naveo (a to im je i uspjelo s mnogim ljudima) da i ja prihvatim NP crkvu kao novog Spasitelja, Mesiju. Potpisani s razume, ja se neću klanjati i služiti NP crkvi. A, nemoj ni ti. Nego: “Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi! (Mt 4,10)”

  Iz Katekizma Katoličke Crkve

  POSLJEDNJA KUŠNJA CRKVE

  675 Prije dolaska Kristova Crkva mora proći kroz posljednju kušnju koja će uzdrmati vjeru mnogih vjernika.[590] Progonstvo što prati njezino putovanje na zemlji[591] otkrit će “otajstvo bezakonja” pod oblikom religijske obmane koja će ljudima nuditi prividno rješenje njihovih problema po cijenu otpada od istine.
  (((Prenosim dio dogmi NP crkve: “Samo dolazite u zajednicu (NP crkvu) i Bog će vam, malo po malo, sve riješiti”, “Rađajte djecu, Bog će sve providjeti”, “Ne trebate ići nigdje drugdje, sve imate u zajednici (NP crkvi)”, “Tko ostane u zajednici (NP crkvi) očekuju ga milosti i dobra, tko ode izgubiti će milosti i dobra. A to će se u nekoj mjeri dogoditi i onima koji jesu u NP crkvi ali ne “čine put” i “nisu u poslušnosti katehistima”, “U zajednici (NP crkvi) ćete rasti od ropstva ovog svijeta”, “Zajednica (NP crkva) je put vašeg obraćenja, rasta u vjeri, put k Bogu”, “Tko želi nešto više neka dolazi u zajednicu (NP crkvu)”, “Zajednica (NP crkva) je nešto što ne možete nigdje drugdje doživjeti, to je više od svega što ste do sad iskusili”, “Bog vas je pozvao u zajednicu (NP crkvu) jer ima jedan divni plan za vas”, “Brak između dvoje neokatekumena će biti bolji od svih drugih”, “Samo neokatekemensko sjemenište je ono pravo”, “Živi ili mrtvi, ali morate dolaziti u zajednicu (NP crkvu)”…)))
  Vrhovna religijska obmana jest obmana Antikristova, to jest obmana jednoga pseudo-mesijanizma u kojemu čovjek slavi sam sebe mjesto Boga i njegova Mesije koji je došao u tijelu.[592]

  676 Ta Antikristova obmana već se ocrtava u svijetu svaki put kad se hoće u povijesti ispuniti mesijansku nadu koja se može dovršiti samo onkraj povijesti kroz eshatonski sud: Crkva je, i pod njegovim ublaženim oblikom, odbacila krivotvorenje budućeg Kraljevstva Božjega pod imenom milenarizma,[593] (vidi Kikov govor u Puli) osobito pod političkim oblikom jednoga sekulariziranog mesijanizma (vidi Kikov govor u Puli), “u svojoj bîti izopačenoga”.[594]

  677 Crkva će ući u slavu Kraljevstva samo kroz taj posljednji Vazam, u kojemu će ona svoga Gospodina slijediti u njegovoj smrti i njegovu Uskrsnuću.[595] Kraljevstvo Božje neće se dakle ostvariti nekim povijesnim triumfom Crkve[596] po nekom uzlaznom napretku, nego pobjedom Božjom nad posljednjom navalom zla,[597] pobjedom koja će učiniti da Zaručnica Kristova siđe s Neba.[598] Triumf Božji nad pobunom zla poprimit će oblik Posljednjega Suda[599] nakon posljednjeg kozmičkog potresa ovoga svijeta koji prolazi.[600]

  Kikov govor u Puli (dio) http://www.paxtibi.net/?page_id=11
  “Rekao mi je kardinal Meisner, nadbiskup Koelna: „Kiko, imamo potrebu novog klera. Ove godine trebaš mi dovesti dvadeset bogoslova.“ Rekao sam: „Oče, jeste li vi pri sebi?“ On mi odgovori: „Nemamo župe u Koelnu, župnici ne žele Put.“ Ja mu kažem: „Imamo dvije ili tri župe. Gdje ćemo staviti bogoslove?“ A kardinal Meisner mi reče: „Kiko, ti znaš da su u mojoj župi odavno prestali biti kršćani.“ A ja kaže: „A da. U vašim župama nema više kršćana?“ Kaže on: „Ako kažem nešto župnicima nitko ne želi poslušati.“ A ja pitam: „Vi ne možete reći nekom župniku, ‘šaljem ti ekipu katehista i započni kateheze’? On to ne želi.“ To znači posao, problemi. Nećemo ovaj ljudski ološ. A ja ga pitam: „Što ćemo?“ A on mi kaže: „Kiko ne brini se. Missio ad gentes. Imam četiri područja Koelna prepuna ateista, sekulariziranih ljudi. Ljudi koji su napustili Crkvu. Idimo ondje, utemeljimo nove župe, novi oblik Crkve. Novi oblik prisutnosti Crkve. Kako ti se čini? (nije jasno gdje završava citiranje Meisnera) Gdje prezbiter neće biti sam nego će uza se imati zajednicu poput prvih kršćana. To kažem jer imamo potrebu novog klera … Nemoguće je spasiti Europu, spasiti obitelj, mlade, bez novog klera.”
  “Dakle, sveti Pavao kaže ovu proročku riječ, u dan spasenja pomogoh ti. Sad je čas. Ovo proroštvo u tvom životu se događa sada. Susret s Kikom.”

  Pozivam sve sljedbenike NP crkve (i slične njima) da ne čuvaju Kikove zapovijedi nego da čuvaju Božje zapovijedi i pozivam ih da ne vjeruju u neokatekumenski put nego u Isusa.

  Klanjajte se i zahvaljujte Bogu, Stvoritelju neba i zemlje a ne neokatekumenskom putu. Kazna za otpad od Boga je beskonačna.

  Iz Katekizma Katoličke Crkve:

  452 Ime “Isus” znači “Bog koji spašava”. Dijete rođeno od djevice Marije nazvano je “Isus” “jer će spasiti narod svoj od grijeha njegovih” (Mt 1,21). “Nema ni u kome drugom spasenja; nema, uistinu, pod nebom drugog imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti” (Dj 4,12).

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • January 22, 2014 at 2:35 pm
  Permalink

  “Reci mi da li i ti kao Pehar misliš da si upućeniji u NP od kongregacija iz Vatikana, misliš li da i oni neznaju što se događa sa zajednicama nakon bilo kojeg prijelaza.”

  Pa sa obzirom na to da sam ja na Putu bio više od 5 godina više od 5 sati tjedno i sa obzirom na to da nitko iz vatikana nije bio u mojoj zajednici a ni u jednoj drugoj ja bih rekao da ja jesam upućeniji od njih. Ako Vatikan prima informacije o Putu prima ih od katehista a samim time su te informacije upitne ukoliko su katehisti upitni.

  “AKO BISKUPI U ZG,ST,ZA,RI,PU,MA,DU, DOPUŠTAJU KATEHEZE, NI TI, NI JA, NI PEHAR NE MOŽEMO REĆI ZLO.”

  Pitanje 1:
  Znači ako su jednoj ženi su rekli da je u nju ušao đavao to je u redu?
  Odgovori na ovo pitanje molim te.
  Pitanje 2:
  A šta je sa biskupima koji su rekli NE Putu?

  “MOLIM TE UPAMTI TO. BISKUP JE ODGOVORAN, ON ZNA ŠTO JE TO I MOŽE LI ILI NE. ZAŠTO TO NE PRIHVAĆATE? O-HO-LOST.”

  Oholost je misliti da imaš apsolutnu istinu i da znaš šta Bog misli.
  Biskupi nemaju pojima šta se tamo događa ali ću se pobrinuti da ih informiram.

  “POŠTUJEŠ LI CRKVENE ODLUKE.”

  Odgovorit ću ti na ovo obećajem, ali ti prvo odgovori.
  Pitanje 3:
  Da li su križarski ratovi , spaljivanje vještica koje Crkva nije uzrokovala ali je u njima sudjelovala, i progon Galileja bile dobre odluke?
  Da li je Crkva nepogrešiva?
  Odgovori, pa ćeš dobit moj odgovor.

  “2.Što misliš da je Mojsije rekao Izraelcima, “idemo u obećanu zemlju, 40god. preko pustinje, al nitko neće ući u nju osim dvojice”, što misliš da li bi pošli za njim. Ja mislim da ih je prevario isto kao što katehisti varaju katekumene.”

  Znači ako su biblijski likovi to radili ne znači da je to u redu.
  Nego šta nego ih je prevario. Samim time što uz nešto naljepiš “Bog” ne znači da je to u redu. Inače se možemo vratiti na starozavjetni zakon i ubijati ljude koji rade subotom.

  “Prenosim ti Isusove riječi. Ako želiš sačuvati svoj život onda ga izgubi. Kao Isus,Mojsije,Jakov.Josip,Marija,apostoli, proroci, oci pustinje, mnoga braća iz arena rastrgana od lavova….”

  Pitanje 4:
  Ako mi jehovin svjedok na isti način citira bibliju da li to znači da se ja trebam vratiti u njihovu zajednicu ako sam iz nje izašao?
  Odgovori na ovo.

  “Kekec, molim te razmišljaj o ovom što ću ti napisati, jer iz ljubavi ti ovo pišem….
  ….Ako imaš rasvjetljenja, onda znaš da su se svi razbježali od križa. Samo neki se pokaju i vrate se.”

  Nisi razumio pitanje.
  Ajde molim te ti sad lijepo razmisli šta ću ja tebi napisati i molim te ijepo odgovori, makar je 99% vjerojatnost da na ovo neću dobit odogovor.

  Bog je sveznajuć.
  Prema tome , Bog zna sve, zna kako će izgledati tvoja budućnost.
  Bog zna da će 30% ljudi koji uđu u zajednicu za 5 ili 10 godina prevariti đavao.
  Pitanje 5:
  Zašto ih je Bog za to izabrao?
  Ako se bilo šta moglo desiti, naprimjer da odu iz zajednice ili da ostanu, onda ni Bog nebi znao šta će se desiti i onda nije sveznajuć.

  Pitanje 6:
  Ako Bog nezna da li će te prevariti đavao, kako Bog može tebi bilo šta obećavati kad u bilo kojem trenutku tebe može prevariti đavao i sve se može raspasti kao da stvari uopće ne ovise o Bogu nego o tebi i đavlu. Pa onda niti u startu stvari ne ovise o Bogu i nema ti on onda šta obećavati.

  Pitanje 7:
  Zašto Bog dopušta da nas vara đavao? Zašto Bog dopušta da nama đavao prilazi? Da li ti svojoj djeci dopuštaš da im prilaze pedofili?

 • January 22, 2014 at 2:55 pm
  Permalink

  Prodajem čarangu za 100 eura,ko nova,Kiko ju naštimavo i od tada nije štimana ponovo,ima potpis Hose Aguda sastrane i malu sličicu svete obitelji unutra-jedva da se vidi.Odlična za veće Euharistije s više gitara,fenomenalan zvuk.Imam i pjesmaricu polovnu,staru, za 25kn te dva defa,njih ću dati đabe ako se uzme uz čarangu i defove. Ako ima tko neka ostavi Peharu mail pa ćemo se vidjet,poz.

 • January 22, 2014 at 3:08 pm
  Permalink

  Za o1:
  Ja nisam neokatekumen, ali smatram da se danas prirodno planiranje obitelji i razne metode poput plodnih i neplodnih dana koriste kao izlika za neku vrstu prirodne kontracepcije. Katolik je pozvan biti otvoren život u svakom trenutnu, jedino u slučaju jako opravdanog razloga može koristiti prirodno planiranje, odgoditi začeće i slično. Opravdani razlog može samo biti jako teško materijalno stanje, te fizička i psihička bolest.
  Humane Vitae je vrhunska enciklika, ali neopravdana tumačenja su moguća. Najbolje je uzeti sam.

 • January 22, 2014 at 4:26 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  1. O NP neznaš dovoljno i zlonamjeran si
  2. Nisi odgovorio ni na jedno pitanje
  3. Kad bi se ti klanjao Bogu, kako kažeš, onda bi se klanjao Crkvi, a ne sebi samome i svojim Krivim prosudbama i razmišljanjima, jer Crkva voli i podupire NP
  4. Ti si za sada, po onom što pišeš, samo stvorenje Božje, možda ćeš postati djete božje jednog dana, kad se rodiš od “odozgor”, kad obrežeš svoje kameno srce
  5. Što je NP crkva? Zar to nije tvoja izmišljotina, tvoja podmukla i gnjusna laž.
  6. Zašto konkretno ne odgovaraš na pitanja, nego se stalno izvlačiš sa citatima koji nemaju veze ni sa čim. Ti si vuk u janjećoj koži, nemaš ti nikakve veze sa Bogom i Crkvom
  7. Da budem i ja pokvaren i napišem kako si ti UDBAŠ kojem smeta dobro u Crkvi i zato pišeš ova sranja
  8. Ti pozivaš neokatekumene da čuvaju božje zapovjedi, tj. Peharove zapovjdi, jer ako Pehar kaže da nešto ne valja, onda ne valja. Zar je važno što kaže papa, nema on pojma. Svi vi koji čitate ovu stranicu znajte da je istina samo ono što Pehar kaže. Sljedite Pehara, i vi koji idete u Indiju, Tibet, Meku,… vratite se Peharu jer on ima Rijč Života Vječnoga. On će zadati smrtonosni udarac velikoj ZVIJERI koja dolazi u posljednjim vremenima predvođena KIKOM, a ta zvijer je NP crkva

 • January 22, 2014 at 5:12 pm
  Permalink

  O Putu govori više šta govori gospodin razum nego bilo tko od nas. Moram napomenuti da ovakva ponašanje nije uobičajeno na Putu i da su ljudi većinom normalni ali imaju crtu ovakvog ponašanja.

  1 Pozivanje na autoritet. Kontrola.

  2 Implicira nepogrešivot Crkve i Puta. Kontrola.

  3 Poslušnost autoritetu. Kontrola.

  4 Naziva neslaganje sa njim ohološću. Nametanje svjetonazora= intelektualno nasilje. Manipulacija krivnjom.

  5 Kaže da je ljudima koji odu iz zajednice problem križ. Problem im zaista je patnja koju trpe na Putu ali ovako bio kakva patnja ili zlostavljanje na putu može biti racionalizirana križem i pojam križa se ovako može iskoristiti manipulativno da te se natjera da jedeš govna laički rečeno. Manipulacija.

  6 Citira Isusa: ako želiš živjeti izgubi svoj život. Kaže mi da sam se ja vratio u neki svoj plitki životić. Kao da ti samo na Putu možeš slušati Isusa i gubiti svoj život. Ovo bilo tko može iskoristiti da te natjera da za njega i njegovu organizaciju gubiš svoj život. Kontrola, krivnja.

  7 Primjetite da on nikada mene nije pitao šta sam ja točno pretrpio, on je zaključio da koja god patnja da je bila prisutna , da je to posljedica križa a ne nepravde. Znači da je mene netko tamo silovao moj križ bi bio da ja to trpim. Mazohizam.

  8 Patronizira i omalovažava.

  Ljudi poput razuma su rijetki ali ih ima i na Putu nađu mjesto zbog toga što im rezonira forsiranje autoriteta i opsjednutost autoritetom zato jer su u mladosti vjerojatno bili izloženi zlostavljajućim autoritativnim ličnostima i to im je sad pod normalno. Imao sam jednu sestru koja je bila takva. Mnogo se popravila na Putu da budem iskren ali je bila jako manipulativna jer je u mladosti bila zlostavljana i sama manipulirana. Bolja je kao osoba ali je u zajednici sada rob autoriteta.

  Oboje su opsjednuti autoritetom jer su jako pod njegovim utjecajem i drugima ga isto tako nameću. Za njih je dobro i loše što autoritet kaže da je dobro i loše a ne što je stvarno dobro i loše. Ovkvom interpretacijom fizička bolest postane božja milost a smrt u familiji postane odraz božje ljubavi.

  I kad se sjetim da im je netko rekao da će biti sol svijeta…

  Ono što je fantastično je što će mi razum reći da sam ja u krivu ili kako uopće mogu propitkivati Put a on mi svojim riječima upravo dokazuje da je i razum i Put manipulativan, tj. da sam u pravu.

 • January 23, 2014 at 8:16 am
  Permalink

  U potpunosti se slažem s vama mali kekec,svaka čast na komentaru! Toliko manipulacije još ne vidjeh u Katoličkoj Crkvi,naravno da biskupi ne znaju pa čak ni papa što se sve tamo događa,živim u Istri i imam sreću što znam talijanski,ono što talijanai pišu u svojim komentarima o neo pokretu je prestrašno’osim toga imaju jek lobi pa mnoge informacije o njima i ne dolaze na prava mjesta,tj.o njihovim metodama,ne možemo mi s njima ni u kakvu polemiku,diskusiju,jer postaju vrlo,vrlo agresivni,oni da govore o progonu,a progone sve one koji nisu s njima………….niti jedan drugi pokret,niti jedna druga karizma u crkvi ne valja po njima,samo oniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i točkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….užas………..

 • January 23, 2014 at 8:21 am
  Permalink

  Gospodine D molim vas što mislite o slučaju ove žene pa mi odgovorite ako možete nakon što pročitate ovaj post? Unaprijed hvala!
  Što se sve smije činiti za širenje članstva?
  January 22, 2013 by admin Filed under Uncategorized Leave a comment
  Submitted on 2013/01/22 at 10:58 am

  Hvaljen Isus i Marija

  “Heb 13,8 Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke. 9Ne dajte se zanijeti različitim tuđim naucima!”

  “Mt 24,24 Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane.”

  Odgovor na repliku 3

  Još jedan pokušaj neokatekumenskog ispiranja mozga. Vidljivo je, osim sljedbenicima NP-a i onima kojima su sljedbenici NP-a isprali mozak, da doktori nisu govorili toj ženi iz Zagreba da napravi pobačaj, nego da ne ostane trudna. Ta žena je slušala savjete doktora, godinama prije nego je ušla u NP. Na koji način su to ona i muž činili, na crkveno dozvoljen ili nedozvoljen način, to nije tema ovog svjedočanstva. No, kad su im u NP-u isprali mozak da nije Božja volja slušati doktore nego katehiste, tad je odlučila zatrudniti.

  Autor replike 3 pokušava usporediti nešto što se usporediti ne da. Još ako je i katehist, to je dovoljno njegovim sljedbenicima da više ne razmišljaju o tom i ne postavljaju pitanja, pod prijetnjom “ognja paklenog”.

  U NP-u, ne da ne pokušavaju proglasiti tu ženu svetom, nego takve i slične slučajeve stavljaju “pod tepih”. O tome je zabranjeno govoriti u NP-u i van NP-a. Kao što im je zabranjeno govoriti i o nizu samoubojstava u NP-u, o tisućama slučajeva traženja duhovnih, psiholoških i ostalih vrsta pomoći bivših sljedbenika NP-a, kojima su s više ili manje uspjeha uništili život u NP-u.

  Nisu to jedini primjeri “igranja Boga” kojima se služe u NP-u i kojima manipuliraju životima ljudi (životima sljedbenika NP-a). Cilj tih manipulacija, koje čine “u ime Boga”, nije duhovni rast pojedinaca, nije pomoć u približavanju / spajanju pojedinca i Boga, nego je cilj rast i širenje NP-a (dok se svi ne “obrate” i postanu sljedbenici NP-a.) Drugim riječima, cilj je ustoličenje lažnog spasitelja, spasitelj je: NP. (I lažne crkve: NP crkve).

  Postoji i fraza u NP-u: “O NP-u sve najbolje”. Ili dobro poznata fraza: “Sudiš” (“sudiš”: znači govoriš stvari koje ne idu u prilog NP-u). Ima još fraza na tu temu.

  Još jedno svjedočanstvo (o kojem je zabranjeno govoriti u NP-u)

  U jednoj zajednici NP-a, tijekom pričesti pod prilikama vina, dogodilo se da se desetak osoba nije uspjelo pričestiti, jer nije ostalo dovoljno za svih. Tad se jedan katehist dosjetio “spasonosnog” rješenja. Prišao je svećeniku i rekao mu da je u boci (boci iz koje je livano vino u kalež prije pretvorbe) ostalo još vina, pa da ga prelije u kalež i tim “pričesti” ostatak ljudi.

 • January 23, 2014 at 8:28 am
  Permalink

  Evo jedno svjedočanstvo.

  U jednu zajednicu NP-a u Zagrebu ušli muž i žena. Nakon nekog vremena, na nagovor katehista, žena odluči imati dijete, unatoč urođenoj srčanoj mani, radi koje su joj doktori zabranili trudnoću zbog mogućih pogubnih posljedica po nju. No, kako su joj u NP-u oprali mozak da nije Božja volja da sluša doktore nego katehiste, odlučila se na trudnoću i rodila prvo dijete. Odlučila je i dalje rađati. Kod drugog djeteta, radi urođene srčane mane, preminula je par mjeseci prije poroda, dijete je preživilo.

  I još jedno svjedočanstvo.

  Dvoje sljedbenika NP-a išlo na hodočašće koje nije bilo u organizaciji NP-a. (Sljedbenicima NP-a je zabranjeno ići na hodočašća koja nisu u organizaciji NP-a, ne samo hodočašća, nego i biti članovima drugih zajednica/pokreta odnosno molitvenih skupina. To dvoje ili nisu znali za tu zabranu ili nisu bili u “poslušnosti” katehistima.) Na tom hodočašću, nazočni vjernici su se molili tijekom putovanja autobusom. Sljedbenici NP-a se nisu htjeli moliti s ostalima a kao razlog zašto se ne žele moliti naveli su: “Na našim (neokatekumenskim) hodočašćima se ne moli”

 • January 23, 2014 at 10:02 am
  Permalink

  replika na 31

  Razum kaže
  ” Ti pozivaš neokatekumene da čuvaju božje zapovjedi, tj. Peharove zapovjdi, jer ako Pehar kaže da nešto ne valja, onda ne valja. Zar je važno što kaže papa, nema on pojma.”

  Da li je u redu da se čovjeku koji je 10 godina na Putu kaže da je u njega ušao đavao?

  Da li je u redu da se čovjeku koji je išao na drugi kraj svijeta u Australiju radi hodoćašća kaže da ga ne zanima Božja volja?

 • January 23, 2014 at 10:47 am
  Permalink

  Pozdrav svima

  Kekec, ja odoh danas na konvivenciju 3 dana, pa moram nemam vremena pisati, možda ću kad se vratim, ako ne odem u poslanje.
  Sve što pišeš je čisto smeće i nema nikakve veze sa kršćanstvom. Jasno mi je zašto si izašao iz zajednice. Naravno da te je prevario đavao. Možeš misliti što hoćeš, ali to je tvoja istina. Nemoj se brinuti, mnoge je, ali Krist je jači. Duboko sam uvjeren da je to Krist dopustio da se malo poniziš i hoćeš, buš videl. I sad bi te pitao je li Božja ljubav to što će Bog dopustiti da budeš ponižen. Naravno, jer poniznost je dobra, a dobiva se preko poniženja…. bla,bla,bla i možemo do sutra. Niš koristi

  Uglavnom tvoji pogledi, stavovi… o vjeri su neka kombinacija masonstva i protestantizma. Ako hoćeš ponovno ući u kršćanski duh, bojim se da ćeš,kao i ja ujednoj mjeri, morati obrezati svoj mozak, racio. Pazi Kekec, iste probleme, ista pitanja kao što ti govoriš su postavljali Nietzsche (niče), Marx,..i slična ekipa. Njihov racio, pamet, a zapravo oholost je bila toliko velika da su razvijali neke svoje misli, a danas vidimo da ih je đavao navigavao.Budi oprezan sa razumom, ja se potpisujem sa razum, imao sam puno i još uvijek imam slična pitanja i razmišljanja, sotona samo čeka da malo posumljam i evo ga. Ili možda i ti nevjeruješ da postoji uopće sotona? Ako postoji što radi…
  Za kraj. Molim te pogledaj Krista na križu. Treba puno pisati, ali samo kratko o njegovoj kruni, trnovoj, koja mu obrezuje glavu, i probada ga oštro trnje duboko…Znaš Kekec što je to, što govori taj dio križa????
  Govori o mom i tvom razumu, raciu…treba ga staviti u funkciju Boga, ane sebe, Bog će ga malo po malo izliječiti. Molim te nemoj ove stvari krivo shvatiti, nisi moj protivnik, pišem ti ozbiljno. Nemoj da te vrijeđaju moje riječi, ne podliježemo više nekim dosadnim skrupulama i finoći. Istina je istina, a nju ima CRKVA. Molim te upamti. Govoriš dosadna pitanja iz povjesti Crkve, zlo koje je činila. Ja tebe pitam: jel dobro da su razapeli Krista??? Naravno da je dobro. Inače tko bi otkupio tvoje imoje grijehe. Kužiš? Ponekad Bog dopušta loše stvari da se ispuni povijest. Znaš, ove stvari ja nisam razumio na tvojoj etapi puta, al malo po malo Bog mi je obrezivao mozak i možda će biti nešto, možda. Šteta za tebe divne si stvari propustio. Mani se čini da nisi obavio 1. prijelaz kako treba.

  Budi oprezan. Nećeš se moći sakriti Gospodinu, racio je zajebana stvar i teško je nositi trnovu krunu na glavi,teško ga je obrezivati

  Nego, ajd ti pronađi ono njuškalo i kupi čarangu i vrati se u zajednicu jer ti je tamo mjesto. Pusti Pehara, nema on pojma, imaisto probleme sa raciom

  Drž se Kekec, daće Bog da se sretnemo jednog dana

 • January 23, 2014 at 11:04 am
  Permalink

  bok ne zanima me prijevod imam za to u najmanju ruku google provoditelj.
  zanima me točno u kojem naputku za katehiste, točan naziv dokumenta i stranicu.
  kao da pišeš diplomski rad, napiši mi to
  hvala lijepa

 • January 23, 2014 at 2:35 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Osvrt na repliku 3, potpisanu s katehisti.

  Potpisani s katehisti navodi: “Jednom sam slušao đakoma dok je pričao o ljudima koji su otišli sa Puta. Rekao je nešto tipa da mogu ići griješiti ali nikada neće biti sretni.”

  To je jedna od niza fraza u NP crkvi. Netko će u NP crkvi upotrijebiti tu frazu, netko neku drugu. Sve te fraze su dogme NP crkve koje govore da oni koji odu iz NP crkve, oni koji jesu u NP crkvi ali “ne čine put” i “nisu u poslušnosti katehistima”, a i svi oni koji nisu sljedbenici NP crkve: “ne žele slijediti Boga, ne žele se obratiti, žele ostati prirodno religiozni, ne znaju da ih bog ljubi, prevareni su đavlom, žele griješiti, neposlušni su, otac im je đavao, imaju problema s autoritetom, nisu ponizni, sve krivo razumiju i shvaćaju, bolesni su, ne žele napredovati u vjeri, ne žele se davati za druge, misle samo na sebe, bježe od križa i još na stotine drugih dogmi NP crkve…”

  Potpisani s katehisti navodi: “Oni su mi rekli u biti da oni pričaju šta im je rečeno da pričaju i da samo prenose… tu je problem, mislim da katehisti ne griješe prema pravilima koja su njima dali njihovi nadređeni i mislim da će mi Đakomo samo potvrditi šta su oni rekli.” “Ali kritike koje imam nisu tu zbog pogrešaka katehista nego zbog strukturnih pogrešaka koje dolaze od samog vrha. Naprimjer ideje da je u redu nekome reći da ga je prevario đavao ako se ne slaže sa tobom ili ako misliš da sa Putom nešto nije u redu. Ove ideje dolaze od samog Kika.”

  Naravno da to sve dolazi “s vrha”, jer, katehisti iz zemlje A i katehisti iz zemlje B govore isto a da se nikad nisu čuli niti vidjeli u životu. Svjedočanstva o NP crkvi, iz svih zemalja, sadašnjih ili bivših sljedbenika kao i onih koji nisu sljedbenici NP crkve ali su došli u kontakt s NP crkvom ili sljedbenicima NP crkve, isto govore. Ponašanje sljedbenika NP crkve iz zemlje C je isto kao iz zemlje D a također se nikad nisu čuli niti vidjeli u životu.

  Ipak, ima “razlika”, ali “razlika” koje se na kraju svode na isto. Na primjer, Giacomo kaže da su svi oni koji su izašli iz NP crkve to učinili zato jer žele griješiti i neće radi toga biti sretni u životu. To čuje katehist A i nadoda da su i svi oni koji nisu sljedbenici NP crkve grešni pogani, nesretni i nezadovoljni u životu. Katehist A je nekom drugom katehist i to sve prenese tom B katehistu. A taj B katehist dalje nadoda da su svi koji su napustili NP crkvu napustili Boga i da se neće spasiti. No, rekoh, sve se svodi na istu poruku. I katehisti i svi sljedbenici NP crkve “rastu s istog stabla”.

  Mt 23,15 “Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promećete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe.”

  Lažni proroci (Mt 7,15)
  15″Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. 16Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? 17Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. 18Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. 19Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca. 20Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.”

  Potpisani s katehisti navodi: “pa jedva sam sa svojim katehistima pričao jer su uvijek zauzeti ili nemaju vremena, sa njima dobiti 20 minuta o ovoj temi je ko povući Boga za bradu.”

  Postoje dvije vrste katehista (vukova u ovčjim odjelima), koji nemaju vremena i oni koji imaju previše vremena. I vukova (katehista) koji ne poznaju osobno svoje ovce (jer imaju puno “zajednica” pod sobom) i vukova koji osobno poznaju svoje ovce (mjesni katehisti, imaju tek nekoliko “zajednica” pod sobom).

  Giacomo je među vukovima u ovčjim odijelima iz one prve skupine koja nema vremena i koja ima puno “zajednica” pod sobom. Kad takve nazoveš, oni uopće ne znaju (ne mogu se sjetiti) tko si ti. Čak se odmah ne mogu niti sjetiti u kojem su to gradi katehisti, odnosno kojoj su “zajednici” u tom gradu katehisti. No, to nije niti bitno. Nije bitno tko si ti i da li nešto znaju (da li se mogu sjetiti) o tebi i tvom životu, jer, kao odgovor ćeš dobiti jednu od općenitih fraza u NP crkvi. Prije nego dobiješ odgovor, samo će te pitati (ako im to već nisi rekao) koliko si godina “na putu” i na kojoj si “etapi puta”, jer te fraze NP crkvi “prate put”.

  Ovi iz druge skupine vukova u ovčjim odijelima, koji imaju vremena i koji poznaju svoje sljedbenike, oni znaju tko ih zove. I ne samo što znaju tko ih zove, nego o tebi znaju više nego što ti sam znaš o sebi. Znaju, jer ih odgovorni “zajednica” nazivaju i sve im govore, imaju i svoje doušnike iz drugih “zajednica”, a i oni koji ih zovu radi sebe znaju pričati o drugima, a i imaju i druge izvore informacija (svi sve znaju o svima). I ti vukovi ne čekaju samo da ih netko nazove, nego sami nazivaju svoje sljedbenike. No, bez obzira o kojoj se skupini vukova radi, obje skupine vukova će ti kao odgovor servirati isto, iste fraze NP crkve. Uz, poneke razlike. Ova druga skupina vukova ti neće ponoviti frazu koju ti je servirala zadnji put kad si zvao, a opet zoveš radi istog, nego će ti s nekom novom frazom pokušati isprati mozak. (Rijetko da će te se koji iz prve skupine vukova kad ih ponovo nazoveš nakon 15 dana radi istog, sjetiti da si ti taj koji je zvao prije 15 dana. Ako su ti ponovili istu frazu kao i prije 15 dana, a ti im to kažeš, onda će ti dati neki drugi “lijek” (frazu NP crkve) ako prva “nije djelovala”.)

  (Gal 4,17) “Oni ljudi ne brinu se za vas s dobrom nakanom, nego bi vas htjeli učiniti otpadnicima da biste se vi brinuli za njih.”

  I još nešto, ova druga skupina vukova je o tebi saznala i osobne informacije koje će iskoristiti da bi te što jače držala u raljama NP crkve i manipulirala s tobom. A što su to osobne informacije, opisano je u tekstu u naslovu ovog posta. Ako se nekome ne da tražiti gdje, ponavljam napisano.

  Jedan svećenik RKC, pridružio se NP crkvi. Nakon kratkog vremena, otišao je od NP crkve. U NP crkvi su taj čin ocijenili riječima: “Tvrda bosanska glava koja se ne želi obratiti”. Osobna optužba za njega je bila “tvrda bosanska glava”, jer, svećenik je rodom iz BiH. A općenita dogma NP crkve je bila: “otišao je od NP crkve jer se nije htio obratiti”. Naravno, i za njega vrijede ostale općenite, prije nabrojane, dogme.

  Za sve one sljedbenike NP crkve koji su radi NP crkve počinili samoubojstvo: Pokoj vječni daruj im, Gospodine! I svjetlost vječna svijetlila njima! Počivali u miru!

  O nekim razlozima (ne i jedinim) visokog broja samoubojstava u NP crkvi piše u časopisu “Ljudima prijatelj”, broj 2, srpanj 2012, strana 38. Časopis možete preuzeti na slijedećem linku:
  http://issuu.com/vjeranfidelis/docs/ljudima_prijatelj_br.2_2012_issuu

  Sve one koji imaju što reći u vezi neokatekumenskog puta (NP crkve) i u vezi sljedbenika NP crkve (neokatekumena), a razlog ili jedan od razloga da to ne čine jest strah, upućujem na Riječ Božju: (Pnz 31,6) “Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima.”

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • January 24, 2014 at 12:38 am
  Permalink

  Ispričavam se čitaocu ko god da je, kažem si kratko ću al nemogu stat kad krenem.
  Razum jesi ti svjestan da ti samo dokazuješ sve što se o Putu govori svojim komentarima?

  “Sve što pišeš je čisto smeće i nema nikakve veze sa kršćanstvom.”

  Ti naprotiv pišeš čiste bisere.
  Bilo je 8 pitanja i nisi odgovorio niti na jedno.

  Ovdje sam skoro prestao čitati ali sam preznatiželjan ali iskreno rasprava prestane kada osoba odluči prestati odgovarati na pitanja i ova je rasprava efektivno stala sad se obojica samo preseravamo.

  ” Jasno mi je zašto si izašao iz zajednice. Naravno da te je prevario đavao.”

  Zašto je Bog to dopustio?

  “Možeš misliti što hoćeš, ali to je tvoja istina. Nemoj se brinuti, mnoge je, ali Krist je jači. Duboko sam uvjeren da je to Krist dopustio da se malo poniziš i hoćeš, buš videl.”

  Aha zbog toga je Bog to dopustio.
  Ima ljudi koji se nikada ne vrate u zajednicu. Ja neću sigurno. Šta je sa njima. Šta je njih Bog odabrao da provedu 10 godina na Putu i da odu iz zajednice tako da ih đavao prevari. To je bio Božji plan? I Bog je to dopustio…

  Ne ne nemoj ovo ni čitat, otvaraš vrata đavlu…

  “Njihov racio, pamet, a zapravo oholost je bila toliko velika da su razvijali neke svoje misli, a danas vidimo da ih je đavao navigavao”

  Znači razum = oholost
  Majko božja. Ma mislim šta više reći , ti sve govoriš o Putu.
  Mislit za sebe je oholo. Jedino ispravno je misliti šta misli i katehist…

  Ovako pojedinac na Putu prestaje biti SVOJA OSOBA koja ima svoja iskustva i svoje misli. Prestaje biti jedinstven i autentičan i postaje produžetak volje svojeg autoriteta. Postaje blijeda kopija svojih katehista. Postaje robot koji ponavlja ono šta je naučio i u što sam ne vjeruje nego mu je netko to nagurao u um i rekao ako ne prihvaća to kao istinu da obreže svoj mozak.
  Zbog toga što taj pojedinac kojem je to nagurano u glavu niti sam to u potpunosti ne vjeruje jer ne razumije, on za to niti ne preuzima odgovornost kada to govori drugima jer to nisu njegove misli, to nije on. Zato kad ih se nešto pita i akda budu suočeni onda se pozivaju na autoritet, Crkvu , Boga i slično. Nešto kao “to nam je netko drugi rekao, mi samo prenosimo”. Sakrivaju se iza parola.

  Katehiste sam između ostalog doživio kao ljude bez kičme jer nemaju snagu svojih uvjerenja. Kad ih suočiš sa nekim problemima oni iza svojih uvjerenja ne staju, oni ili bježe od razgovora kao “razum” koji odbija odgovorati na pitanja koristeći nekakve bijedne izgovore ili se pozivaju na autoritet tipa “papa nas je priznao, Crkva tako kaže” i slično ili napadaju tvoj karakter da te isključe iz razgovora ili te nekamo šalju. Mene su htjeli poslati biskupu kada sam ih htio suočiti sa nekim pitanjima.
  .
  Btw Marks je imao dobre ideje, ali je Staljin imao nekakvu utopističku ideju svijeta koji je htio postići pod svaku cijenu kao što ima i neokatekumenski Put pa nije mario za ljudske živote kao ni katehisti.

  “Budi oprezan sa razumom, ja se potpisujem sa razum, imao sam puno i još uvijek imam slična pitanja i razmišljanja, sotona samo čeka da malo posumljam i evo ga.”

  Majko moja , da su ti Jehovini svjedoci rekli ovo isto bi li i njih isto tretirao kao katehiste?
  Prevario te je onaj koji ti je to rekao jer na ovaj način te se sprečava da vidiš da li su stvari koje ti govore katehisti istinite ili ne, jer ne razmišljaš o njima. Jer ne testiraš njihovu istinitost. Automatski ih prihvaćaš kao istinite makar su ponekad i kontradiktorne.

  Kako uopće nekoga prevari đavao? Pa tako da mu usadi ideje koje nemaju veze sa stvarnošću i da ih ovaj ne propitkuje. A čekaj? Pa to rade katehisti. Ideje poput apsolutne poslušnosti. Zašto za Boga miloga bi netko trebao biti apsolutno poslušan katehistima koji neće ama baš nikakvu odgovornost preuzeti za tebe. Razum nemoj čitat dalje od ove rečenice jer će te đavao prevarit.
  Zato da katehisti mogu imati bolju kontrolu nad tvojim životom.

  Tvoji katehisti ti usade ideje koje god žele baš kao što to đavao navodno radi i onda ti kažu da ne misliš o njima. Ovo se zove kontrola misli i to je još jedan znak kulta.
  Kad bi ti stvarno analizirao kritički šta ti se govori i provjeravao konzistenciju stvari koje ti se pričaju niti đavao niti katehisti ni SDP ni HDZ ti nebi mogo oprat mozak. Ali kada apsorbiraš informacije nekritički onda te zaista netko može prevariti i podvaliti ti laž pod istinu.

  A koju si ti laž prihvatio? Ti si prihvatio laž da je testirati tvrdnje loša stvar ukoliko tvrdnje dolaze od katehista. Čime su se katehisti osigurali da imaju nesmetan pristup tvom umu. I drugo , ti si prihvatio laž da bilo tko tko se ne slaže sa tobom tj. sa katehistima , mora da je od đavla i prema tome je odmah isključen iz razgovora…

  Dakle:
  Nesmetan i ekskluzivan pristup informacija iz jednog izvora
  Isključivanje svih drugih nepodobnih izvora informacija bez analize

  zove se

  PRANJE MOZGA!

  Ti imaš hermetički zatvoren svjetonazor i katehist je njegov ključar.

  Da bi ovako nekome oprao mozak samo trebaš bit prvi. Jer kad se nekome ubaci ideja da je neka organizacija uvijek u pravu i istreniraš ga da izbjegava bilo kakvu ideju koja ugrožava status nepogrešivosti te organizacije tog pojedinca ta organizacija efektivno posjeduje.

  MOĆ I KONTROLA!

  OVAKO EGO ŠTITI SEBE, EGO ŠTITI SVOJ JA od ideja koje ga ugrožavaju.

  “Ili možda i ti nevjeruješ da postoji uopće sotona? Ako postoji što radi…”

  Štiti neokatekumenski Put. Jer svaki jebeni put kad neko počne propitkivati vas i vaše ideje vi ga se rješite tako da se pozovete na anđela zaštitnika, tj. na đavla. Bolje nego molitva , ona pali tu i tamo ali kada katehist kaže “njega je prevario đavao, ne slušajte ga” ljudi će me stvarno prestat slušat svaki put.
  Ja vjerujem da je čovjek stvorio đavla jer đavao Bogu ne treba. Čovjek ga je stvorio tako da božju volju koja se čovjeku ne sviđa čovjek nazove đavoljom voljom i nametne svoju volju kao božju volju. Zato vi đavla obilato koristite jer volite nametati svoju volju.

  Božja je volja da sam ja otišao iz onog kulta i da pišući ove stvari pomognem nekome da se izvuče a tebi se Božja volja ne sviđa pa si je proglasio đavolskom.

  Ja vjerujem da me Bog voli i da to nije samo neka parola sa kojom te se navlači kao što ljude navlačite u zajednicu nego da ta ljubav stvarno ima nekakav efekt. A jedan od tih efekata jest je da me štiti od đavla…
  A ako me ne štiti od đavla, a on me jedini od đavla može spasit, pa šta ja onda mogu? Da se ja protiv đavla borim? Pa on je pametniji i od mene i od tvojih katehista. I šta će mi oni onda?
  Ali mora da je Bog samo njima dao posebne moći kojima me mogu zaštititi od đavla jel? Pa ako ih je dao njima zašto ih meni nije dao da se ja sam štitim?
  Pa zato jer me ovako katehisti mogu ucjenjivati jer imaju nešto što ja trebam i to mogu izgubit ako ih ne slušam.
  Jel to bog ljubavi? Ili je nekakav Bog kojeg su su katehisti smislili za svoje potrebe?

  Vi ne vjerujete da vas Bog voli bezuvjetno nego da vi trebate sebe razapeti i ići 30 godina uzbrdo uz babilonsku kulu da biste dobili ljubav Božju jer je to poniznost, jer je Isus patio i jer je to tvoj križ. Vi koji o Bogu stalno pričate , vi ste jedini koji Boga nemate nego ste Ga zamjenili jednom manipulativnom verzijom svojih katehista.

  “Znaš Kekec što je to, što govori taj dio križa????”

  Neznam ali ćeš ti sada izmislit što ti paše.

  “Govori o mom i tvom razumu, raciu…treba ga staviti u funkciju Boga, ane sebe”

  Evo reko sam. Mogao bi bit katehist.
  Treba ga staviti u funkciju otkrivanja istine a ne štićenja nečijeg svjetonazora.

  ” Govoriš dosadna pitanja iz povjesti Crkve, zlo koje je činila. ”

  Ne kužiš.
  Ti se pozivaš na Crkvu kao da je nepogrešiva.
  Ja ti dajem primjere iz povijesti gdje je Crkva pogriješila da vidim da li ćeš ti reći da su to pogreške ili ćeš i to reinterpretirati kako ti paše.
  Nisi odgovorio.

  “Znaš, ove stvari ja nisam razumio na tvojoj etapi puta, al malo po malo Bog mi je obrezivao mozak..”

  Ne nego stvari nisi razumio onda a katehisti su te malo po malo indoktrinirali da o tome niti ne razmišljaš i malo po malo oni će dobit robota koji reproducira ono šta oni hoće i ne razumije šta priča jer mu um nije jasan nego obrezan.

  “Šteta za tebe divne si stvari propustio.”

  A koje to?

 • January 24, 2014 at 2:04 am
  Permalink

  Puno sam toga napisao u prijašnjem komentaru samo da izvučem važnije.

  “Njihov racio, pamet, a zapravo oholost je bila toliko velika da su razvijali neke svoje misli, a danas vidimo da ih je đavao navigavao”

  Znači razum = oholost
  Majko božja. Ma mislim šta više reći , ti sve govoriš o Putu.
  Mislit za sebe je oholo. Jedino ispravno je misliti šta misli i katehist…

  Ovako pojedinac na Putu prestaje biti SVOJA OSOBA koja ima svoja iskustva i svoje misli. Prestaje biti jedinstven i autentičan i postaje produžetak volje svojeg autoriteta. Postaje blijeda kopija svojih katehista. Postaje robot koji ponavlja ono šta je naučio i u što sam ne vjeruje nego mu je netko to nagurao u um i rekao ako ne prihvaća to kao istinu da obreže svoj mozak.
  Zbog toga što taj pojedinac kojem je to nagurano u glavu niti sam to u potpunosti ne vjeruje jer ne razumije, on za to niti ne preuzima odgovornost kada to govori drugima jer to nisu njegove misli, to nije on. Zato kad ih se nešto pita i akda budu suočeni onda se pozivaju na autoritet, Crkvu , Boga i slično. Nešto kao “to nam je netko drugi rekao, mi samo prenosimo”. Sakrivaju se iza parola.

  Katehiste sam između ostalog doživio kao ljude bez kičme jer nemaju snagu svojih uvjerenja. Kad ih suočiš sa nekim problemima oni iza svojih uvjerenja ne staju, oni ili bježe od razgovora kao “razum” koji odbija odgovorati na pitanja koristeći nekakve bijedne izgovore ili se pozivaju na autoritet tipa “papa nas je priznao, Crkva tako kaže” i slično ili napadaju tvoj karakter da te isključe iz razgovora ili te nekamo šalju. Mene su htjeli poslati biskupu kada sam ih htio suočiti sa nekim pitanjima.

  I drugo

  Razum, ti si prihvatio pretpostavku kao istinitu da je testirati tvrdnje loša stvar ukoliko tvrdnje dolaze od katehista. Čime su se katehisti osigurali da imaju nesmetan pristup tvom umu. I drugo , ti si prihvatio pretpostavku kao istinu da bilo tko tko se ne slaže sa tobom tj. sa katehistima , mora da je od đavla i prema tome je odmah isključen iz razgovora…

  Dakle:
  Nesmetan i ekskluzivan pristup informacija iz jednog izvora
  Isključivanje svih drugih nepodobnih izvora informacija bez analize

  zove se

  PRANJE MOZGA!

  Da bi ovako nekome oprao mozak samo trebaš bit prvi. Jer kad se nekome ubaci ideja da je neka organizacija uvijek u pravu i istreniraš ga da izbjegava bilo kakvu ideju koja ugrožava status nepogrešivosti te organizacije tog pojedinca ta organizacija efektivno posjeduje.

 • January 24, 2014 at 10:31 pm
  Permalink

  dragi Kekec sve je ovo istina o njima,ali sa sektašima se ne može polemizirati,ja dugo takvu agresiju članova nekog pokreta nisam vidio kao što su neokatekumeni

 • January 27, 2014 at 12:13 am
  Permalink

  Kekec

  Samo jedan odgovor je dovoljan na cijelo tvoje pismo, ali si toliko prevaren od đavla da je mogoće da ga nećeš razumijeti.

  ODGOVOR

  Pavao na kraju svoga puta kaže: “ne živim više ja, nego krist živi u meni”

  POJAŠNJENJE ZA MALOG KEKECA PAVLOVE REČENICE

  Njegov razum,pamet,koraci, riječi,želje,ideje i sav njegov bitak pripadaju Kristu.

  DODATNO POJAŠNJENJE RADI LJUBAVI PREMA KEKECU

  Isus krist je pavlu isprao mozak, upravo kao katehisti katekumenima. Izgubio je potpuno svoju osobnost, a taj novi koji je se nastanio u njemu još uz sve to dao mu je da umre mučeničkom smrću, a da paradoks bude još veći, umirući navješčivao je upravo onog koji mu je isprao mozak

  DRAGI KEKEC

  još ti nešto želim napisati radi kjubavi koju imam za tebe, sladak si mi.
  Čitajući ono što pišeš, usporedio bih te sa prvašičem koji je naučio 1+1, pa ne razumije potencije,korijene,…i traži odgovore. Što mi vrijedi davati tebi odgovore natvoja plitka pitanja kad ih nerazumiješ. Odgovori su otajstvo i do njih se dolazi živeći na putu. U tvom i MOM malom mozgu nema mjesta za tu objavu, ali zato u našim srcima ima. Zato Kekec Pavao mora umrijeti sebi i pustiti da Krist zaživi u njemu. Krista isključivo možeš dobiti na dar, kao milost od Crkve.

  Ali moj Kekec ovo su za tebe potencije koje ti nažalost još nisi spreman primiti.
  Nikad nije kasno.

 • January 27, 2014 at 11:30 am
  Permalink

  A ja imam jedno pitanje za tebe.

  DA OVO KAŽE JEHOVIN SVJEDOK ŠTA BI TI NJEMU REKAO?

  Razum stalno ponavljaš jedno te isto misleći da ja ne razumijem. Kako je to mene točno prevario đavao, i zašto je Bog to dopustio, sigurno nije to dopustio da se vratim na Put jer to se neće desiti. Što ja točno ne razumijem?

  Ja ne pišem protiv kršćanstva. Ovo što pišeš je ono što će dobar dio kršćana napisati. U biti umiranje za neki viši cilj. Ovo je plemenito i vrijedno. Ovo nije problem i ne pišem protiv toga.

  Ja pišem o načinu na koji umiranje za Krista netko iskoristi za svoje ciljeve.
  Nije problem sa umiranjem za Krista nego što ste vi umiranje za Krista zamjenili sa umiranjem za ljudsku organizaciju koja se stavila na mjesto Boga. Problem je što Neokatekumenski Put iskoristi potrebu ljudi da budu dio nečeg većeg i ove potrebe zauzda za ono šta je njima bitno.

  I tada sve ovo plemenito i vrijedno što si napisao odjednom postaje morbidno i sablazno jer si dao svoj život nekome tko će te iskoristiti i tko za tebe ne mari, nekome ko neće umrijeti za tebe ali će tražiti da se ti razapneš za njega.

  Nije problem u umiranju nego u tome što ne odgovaraš na pitanja, što odbacuješ sve što kažem bez da uopće razmisliš o tome jer se bojiš izaći iz svoje male kutije u kojoj si hermetički zatvoren. A bojiš se jer zapravo ne vjeruješ da te Bog voli bezuvjetno. O ovome je već prije pisano a ti niti ne shvaćaš da samo dokazuješ šta sam rekao.

  Na kraju se sve svodi na ovo. Pavao je umro za Isusa “koji mu je isprao mozak” i za to je dobio vječni život, a ti ćeš umrijeti za organizaciju “koja ti je isprala mozak” i nećeš dobiti ništa.

 • January 27, 2014 at 11:44 am
  Permalink

  ” Što mi vrijedi davati tebi odgovore natvoja plitka pitanja kad ih nerazumiješ.”

  Ovo je ono što je najstrašnije.
  Odbijanje razgovora. Hermetička zatvorenost.

  “Odgovori su otajstvo i do njih se dolazi živeći na putu.U tvom i MOM malom mozgu nema mjesta za tu objavu”
  On odgovore niti ne zna jer kaže da nema mjesta za tu objavu u njegovom mozgu ali pretpostavlja da to što mu se govori dolazi direktno od Boga.

  “ali zato u našim srcima ima.”
  Manupilacija preko emocija. Ljudima na Putu stvari nisu razumski jasne ali oni osjećaju da su im jasne i protiv ovoga osjećaja nemožeš, ovako ih se uvjetuje tako da se ide na tvoje osjećaje koji zamagljuju razum. Pojedinac može imati osjećaje o stvarima koje su međusobno kontradiktorne, poput one da te Bog voli i da dopušta da te đavao vara.

  “Zato Kekec Pavao mora umrijeti sebi i pustiti da Krist zaživi u njemu”
  Ovo nebi bio problem kada bi stvarno u njemu živio Krist a ne njegov katehist.

  I kada ja vidim da netko ovako svjedoči… ja vidim robota a ne sol svijeta.

 • September 27, 2016 at 11:37 am
  Permalink

  Razum mislim da bi ti bilo pometnije da živiš svoj život… A ne da gubis tuđe vrijeme…jer ovo vrijeme možeš potrošiti ..da npr…posjetis beskućnike..A ne DONOSITI SVJETLO…ili možda upoznati neku ŽENU osim ako nisi svećenik..DRAGI RAZUM ili se sprdavas s ovom stranicom..DRAGI RAZUM ti si Glup

 • September 27, 2016 at 5:19 pm
  Permalink

  Ne nisi glup.. 🙂

Comments are closed.