Neokatekumeni drugog reda i neprihvatljivi odjeci

Hvaljen Isus i Marija

“Heb 13,8 Isus Krist je isti jučer, danas i u vječnost. 9Ne dopuštajte da vas zavode raznovrsnim stranim poukama!” “Mt 24,24 jer će nastupati lažni kristi i lažni proroci te će činiti velika čudesna znamenja, tako da zavedu, ako je moguće, i same izabranike!”

Odgovor na repliku 6: “malo po malo, ali vrlo jasno, izlazi na vidjelo tko stoji iza ove stranice. Posted by: VERITAS”

Potpisani s VERITAS nije odgovorio tko stoji iza ove stranice (paxtibi.net). Drugim riječima, VERITAS nije smio javno objaviti (usmeni i tajni) nauk NP crkve o svima onima koji nisu sljedbenici NP crkve. Ta retorika / nauk / vjerovanje / hereze / mudrovanja / laži / fraze NP crkve glase: “božja volja je samo NP crkva / sve drugo nije od boga nego od đavla / ako i je ponešto drugo od boga, to nije toliko dobro/pozitivno/božje kao NP crkva”. Plus toga, u NP crkvi se spominje samo NP crkva i to u pozitivnom svijetlu / hvalospjevima / veličanjima / uzdizanjima. Sve ostalo / svi drugi se spominju u negativnom ozračju / kritikama / osudama / omalovažavanjima.

Prva napomena: Kod spominjanja drugih (drugi su svi oni koji nisu u NP crkvi / koji nisu NP crkva) ponekad izostane negativno ozračje / kritike / osude / omalovažavanja. To su rijetke situacije i koriste se u NP crkvi po potrebi, kako i kada im paše. Na primjer, fraza: “Papa nas je priznao”.

Druga napomena: Sljedbenici NP crkve, unutar NP crkve (ne i kad se uspoređuju s onima koji nisu sljedbenici NP crkve) moraju o sebi, osobno, pričati u negativnom ozračju / samokritikama / samoosudama i dakako, pri tome, hvaliti / veličati / uzdizati / klanjati se NP crkvi. To se događa u odjecima, kad prenose svoja iskustva, kad odgovaraju na pitanja katehista i u sličnim situacijama. Ako neki sljedbenik NP crkve, u odjeku, o sebi govori u pozitivnom svijetlu, to izaziva podsmjehe i negativne reakcije drugih sljedbenika NP crkve. A ako isti, “ne daj Bože”, “ubaci” u odjek nešto negativno o NP crkvi, tada isti bude prekinut u svom odjeku i zaprijeti mu se izbacivanjem van, uz ponekad, i fizički napad na dotičnog. I sve to bude popraćeno žestokim kritikama i osudama drugih sljedbenika NP crkve jer je isti negativno govorio o NP crkvi (“negativni” govor o NP crkvi se u NP crkvi naziva frazom: “hula protiv duha svetog”).

U postu Novi neokatekumenski identitet i njegovo legitimiranje! http://www.paxtibi.net/?p=2127, objašnjen je jedan od razloga, zapravo, glavni razlog, zašto sljedbenike NP crkve dresiraju da negativno govore o sebi. I zašto ih katehisti stalno “peru” kad im se obraćaju. Ukratko, zato da im unište njihovo pravo dostojanstvo / identitet: činjenicu da su na sliku Božju i da su djeca Božja. I da im to pravo dostojanstvo / identitet zamijene lažnim dostojanstvom/identitetom: da su neokatekumeni / sljedbenici NP crkve. Jer, u NP crkvi, kao osoba, čovjek, vrijediš samo ako si sljedbenik NP crkve, “činiš put” i slušaš katehiste.

Treća napomena: Postoji jedna skupina sljedbenika NP crkve, koja se u NP crkvi spominje u negativnom ozračju / kritikama / osudama, iako su sljedbenici NP crkve. I oni ne vrše volju božju i oni su prevareni od đavla. To su svi oni koji ne “čine put” i ne “slušaju katehiste”. Konkretnije, to su svi oni koji nisu redoviti u NP crkvi, to su svi oni kojima NP crkva nije na prvom mjestu, to su svi oni koji nisu išli u neokatekumensko sjemenište nego su išli u neko dijacezansko ili redovničko sjemenište, to su svi oni koji su se udali/oženili za nekog tko nije sljedbenik NP crkve, to su svi oni koji nisu uspjeli dovesti svog bračnog partnera u NP crkvu, to su svi oni koje ne hvale / uzdižu / svjedoče o NP crkvi, to su svi oni koji ne doprinose / sudjeluju širenju i izgradnji NP crkve, to su svi oni koji su se odlučili za prirodno planiranje obitelji, to su (pomalo) i svi oni koji ne mogu imati ili više ne mogu imati djece, to su svi oni koji nisu udani/oženjeni, to su svi oni koji ne nazivaju svoje katehiste i pitaju ih za savjete, to su svi oni koji se druže s onima koji nisu sljedbenici NP crkve, to su svi oni koji simpatiziraju druge i o njima govore u pozitivnom ozračju, to su svi oni koji svoju djecu nisu učlanili u NP crkvu (i to svu djecu), to su svi oni koji imaju nekih “primjedbi” na neokatekumenski put (napomena: u NP crkvi iznošenje primjedbi na neokatekumenski put nazivaju frazom: “hula protiv duha svetog”), to su svi oni koji svoje materijalne resurse, u dovoljnoj mjeri, ne stavljaju na raspolaganje NP crkvi (Po nauku NP crkve, svima je bog/idol novac, a pogotovo onima koji se ne žele odreći / riješiti svog boga/idola novca tako što će ga predati na korištenje NP crkvi. Taj novac/materijalne resurse, NP crkva koristi isključivo za potrebe širenja / gradnje / održavanja NP crkve. Dakako, novac koji je prešao u ruke/ralje NP crkve, nije bog/idol NP crkvi.), to su svi oni koji su istovremeno i članovi neke druge zajednice / molitvene skupine u RKC (Članovi te/tih zajednica mogu biti samo do drugog prijelaza/skrutinija, kad će im biti zaprijećeno ognjem paklenim i prijetnjom da neće prijeći drugi prijelaz ukoliko ne napuste te druge zajednice / molitvene skupine u RKC. To se isto događa i s onima koji dođu na drugi prijelaz/skrutini a cura/momak/zaručnik/zaručnica im nije u NP crkvi: ili ju/ga moraju učlaniti u NP crkvu ili ju/ga pod prijetnjom ognja paklenog i prijetnjom da neće položiti drugi prijelaz moraju napustiti. Slično je i s onima koji, da bi položili/prešli drugi prijelaz, moraju ultimativno dovesti svog bračnog druga u NP crkvu. Napomena: drugi prijelaz/skrutini, se uz prelaženje i “kupuje”. Da bi prešao/položio drugi prijelaz, odnosno da bi postao “pravi vjernik”, moraš dati određenu količinu materijalnih sredstava / novaca. “Ispod” davanja osobnog auta, ukoliko ga imaš, ne možeš prijeći drugi prijelaz. Drugim riječima, davanjem određenih materijalnih sredstava kako bi prešao drugi prijelaz, kupuješ svoj “duhovni napredak”, “postaješ slobodan od idola novca”.)

Ukratko, svi oni koji nisu sljedbenici NP crkve, uključujući i one koji se protive NP crkvi, za sljedbenike NP crkve su: sile zla / pogani / katolici nedjelje / neobraćeni / tradicionalni vjernici / neredoviti u crkvi / ne znaju da ih bog ljubi / prevareni đavlom / nevjernici / “apostatizirani”…. (nisam sve nabrojao, ima još “titula”). S ponekim razlikama. Na primjer, Papa je za sljedbenike NP crkve tradicionalni vjernik. Po neokatekumenskim mjerilima, “najvišu titulu” koju može “dobiti” netko tko nije sljedbenik NP crkve, jest da ga neki sljedbenik NP crkve proglasi tradicionalnim vjernikom. Uz Papu, možda “titulu tradicionalnog vjernika”, zavrjeđuje još nekoliko tisuća vjernika RKC. Svi ostali vjernici RKC, uključujući i ateiste, muslimane, protestante, pravoslavne… su u rangu “pogana, katolika nedjelje, neobraćenih, nevjernika”. A oni, koji se protive NP crkvi, uz nabrojane titule, sljedbenici NP crkve “počaste” i titulama: “sile zla, prevareni đavlom”. I ne samo što su neobraćeni, nego se isti i ne žele obratiti.

U toj skupini “sila zla, prevarenih đavlom”, da odgovorim umjesto VERITASA, stoje oni koji su iza ovih stranica (paxtibi), jer su se isti drznuli napraviti ove stranice, odnosno jer isti “ne žele plesati kako neokatekumeni sviraju”, odnosno jer isti ne žele biti u poslušnosti neokatekumenskom putu/katehistima/Kiku, jer isti ne žele služiti neokatekumenskom bogu (neokatekumenima je bog: NP crkva/neokatekumenski put), jer isti ne žele sudjelovati u gradnji NP crkve nego žele sudjelovati u gradnji RKC, jer isti žele spriječiti/umanjiti razarajuće djelovanje NP crkve po RKC i po pojedince. A te stranice (paxtibi), umjesto da hvale / veličaju / klanjaju se / služe NP crkvi, nose naslov: “Na ovoj stranici želimo upoznati čitatelje s problemima u vezi Neokatekumenskog puta”. No, da bude svima jasnije, po kriterijima NP crkve, i Papa je neobraćen jer nije sljedbenik NP crkve, i Papa je prevaren od đavla jer ne želi biti sljedbenik NP crkve.

“Mt 12,22 Potom dovedoše opsjednuta čovjeka koji bijaše slijep i nijem. I on ga ozdravi, te je nijemi mogao govoriti i gledati.”

Po Svetom Pismu Mt 12,22 neka Gospodin Isus Krist ozdravi što više sljedbenika NP crkve opsjednutih neokatekumenskim putem, neokatekumenskom liturgijom, neokatekumenskim naukom, Kikom, Kikovim pjesmama, Kikovim katehezama, Kikovim herezama i raskolima, katehistima, neokatekumenskim svećenicima, homilijama neokatekumenskih svećenika… Neka ih Gospodin Isus Krist ozdravi od sljepoće da vide kako ne slijede Njega nego kako slijede neokatekumenski put, drugim riječima, kako slijede planove / ideje / zamisli / nauk Maga Meštra Gurua Božanstva Vračara Vođe Mesije Histerika Shizofrenika Oholice Kika, lažnog proroka, heretika i raskolnika. Neka Gospodin Isus Krist ozdravi i slične neokatekumenima. Jer, određene negativnosti, mada ne u tolikom opsegu/mjeri, primijećene su i u drugim zajednicama / pokretima unutar RKC. Upozorenje: to ne znači da isti jednog dana neće stići i prestići neokatekumene. Možda su, kažem možda, neokatekumeni samo uvod u nešto još gore i razornije po RKC.

“Mk 8,22 Dođu u Betsaidu. I dovedu mu slijepca. Zamole Isusa da ga se dotakne. 23On prihvati slijepcu ruku, izvede ga izvan sela, pljune mu u oči, stavi na nj ruke i zapita ga: “Vidiš li išta?” 24On pogleda uvis i reče: “Vidim ljude, pričinjaju mi se kao stabla koja hodaju.” 25Zatim mu ponovno stavi ruke na oči. On potpuno progleda i ozdravi, tako da je sve jasno vidio. 26Tada ga posla kući: “Ni u selo – reče mu – ne uđi!””

Po Svetom Pismu Mk 8,22, neka Gospodin Isus Krist dotakne što više sljedbenika NP crkve da progledaju, ozdrave od sljepoće. Kao i ostali koje su sljedbenici NP crkve oslijepili. Mk 8,26 “Tada ga posla kući: “Ni u selo – reče mu – ne uđi!”” I neka ih Gospodin Isus Krist pošalje kući: u RKC, i da više ne ulaze u NP crkvu.

“Rim 1,21 Jer, iako su upoznali Boga,  ne iskazaše mu slave ni zahvalnosti kao Bogu. Naprotiv, postadoše isprazni u mislima svojim i njihovo nerazumno srce potamnje. 22Tvrdeći da su mudri postadoše ludi. 23Zamijeniše Slavu besmrtnoga Boga kipovima, to jest prilikom smrtnog čovjeka,  ptica, četveronožaca  i gmazova.” Napomena, da aktualiziram: Zamijeniše Slavu besmrtnoga Boga neokatekumenskim putom. “Porod izopačen i prepreden. (Pnz 32,5)”

Sljedbenicima NP crkve je bog: neokatekumenski put / zajednica / etape puta i pozivam ih sve da se vrate pravom Bogu, Bogu u kojeg vjeruje RKC (Lk 15,11-32). Također, pozivam i one koji su iz RKC prešli u NP crkvu, da se vrate nazad u RKC.

Za sve one koji su u NP crkvi, a radi NP crkve, izvršili samoubojstvo: Pokoj vječni daruj im, Gospodine! I svjetlost vječna svijetlila njima! Počivali u miru!

O nekim razlozima (ne i jedinim) visokog broja samoubojstava u NP crkvi piše u časopisu “Ljudima prijatelj”, broj 2, srpanj 2012, strana 38. Časopis možete preuzeti na slijedećim linkovima: http://issuu.com/vjeranfidelis/docs/ljudima_prijatelj_br.2_2012_issuu  /  / http://netload.in/datei5dcyCcCWRy/Ljudima_prijatelj_br_2_2012_samoubojstva_na_strani_38.pdf.htm

Za kraj, da napomenem, sve ovdje napisano o NP crkvi, događa se posvuda po svijetu gdje je NP crkva.

“Ef 5,11 I nemojte imati ništa zajedničko s djelima tame, nego ih, naprotiv, otkrivajte! 12 Jer, sramotno je čak govoriti o onome što oni potajno čine. 13 Sve što je otkriveno, svjetlo rasvjetljuje, jer, sve je rasvijetljeno svjetlo.” “1 Tim 4,1 Duh izričito kaže da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uza zavodničke duhove i đavolske nauke, prevareni od podlih lažaca, kojima je savjest žigosana.”

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

admin

Svaki čovjek ima pravo na svoje mišljenje usmjereno prema istini, a kad spozna Istinu dužan je promijeniti svoje mišljenje ukoliko nije u skladu s Istinom. To je prava demokracija.

15 thoughts on “Neokatekumeni drugog reda i neprihvatljivi odjeci

 • August 12, 2013 at 7:03 pm
  Permalink

  O neokatekumenima ne znam puno, znam samo ono sto mi je jedan svecenik (zupnik) pricao sto je bilo kad su dosli kod njega u zupu… prvo je bio neki zajednicki susret (pa onda jos nesto cega se ne sjecam), no u jednom trenutku (ne znam nakon koliko dana) je bio jedan susret zatvoren samo za buduce clanove, a na tom susretu nije smio biti ni zupnik!!! E to je meni totalno lose! Zupnik (kroz hijerarhiju) predstavlja pastira tj na samom koncu predstavnika Kristovog u svojoj zupi! Ako pastir ne smije znati sto ovce ‘pricaju’… zele li onda te ovce imati tog pastira? ili nekog drugog? a ako imaju dva pastira, kojeg ce slusati?

  mislim da je ovaj problem sa pastirima utjecao na to da se uz neokatekumene veze pojam sekte…

 • August 12, 2013 at 7:46 pm
  Permalink

  Jedno iskustvo u splitskoj župi sv. Marka na Neslanovcu ponukalo me na javno razmišljanje o određenim unutarcrkvenim pojavama, koje prema sudu zdrava razuma nipošto ne odgovaraju samoj definiciji Crkve kao zajednice vjernika. U želji da zajedno s kolegom prisustvujem misnome slavlju u tamošnjoj župnoj crkvi, i kada smo se već pripremali za početak euharistijskoga slavlja, pristupio nam je – doznali smo – određeni Ivan Giljanović i zamolio nas da napustimo bogoslužni prostor.
  Prvo smo ga upoznali da smo vjeroučitelji i izrazili želju za sudjelovanjem na misi, ali nas je, pretpostavljamo koordinator te zajednice i njihov organizator, Giljanović u početku finije, a kasnije i uz spremnost na silu pokušao udaljiti iz crkvenoga prostora s obrazloženjem kako se radi o »zatvorenoj« misi samo za članove neokatekumenskoga pokreta i kako nam, budući da nismo članovi toga pokreta, nije moguć pristup.
  Kada smo zapodjenuli razgovor i zatražili obrazloženje takva postupka, odvažni se Giljanović uporno pozivao na određene kateheze kojima – istinu valja reći – nismo prisustvovali, a koje su, kako tvrdi, nužni uvjet za zajedničko slavljenje istoga Boga. O kakvim je to životnim iskustvima riječ, koja na tim slavljima iznose neokatekumeni, a nisu za uši ostalim članovima Crkve? Nije li to getoizirana Crkva, Crkva »probranih« ili »izdvojenih« za spasenje?
  JADRAN BAŠIĆ, SPLIT

 • August 12, 2013 at 9:46 pm
  Permalink

  Poznajem se sa jednim bivšim neokatekumenskim bogoslovom koji je prešao natrag u dijecezu kad je vidio neke stvari i sada se želi zarediti kao dijecezanski svećenik ali mu stvaraju prepreke odgojitelji iz neokatekumenskog sjemeništa upravo zbog toga što je izišao iz Neokatekumenskoga puta.

 • August 13, 2013 at 12:54 pm
  Permalink

  Bože,pa to je stvarno crkva u crkvi,prave mu probleme pa jadan čovjek ne prelazi na drug vjeru,ili smo mi katolici za njih stvarno druga vjera,jer da nisu u okviru crkve bili bi prava pravcata sekta kako netko pametno napisa!
  Pametnome dosta!

 • August 14, 2013 at 4:39 pm
  Permalink

  Dragi Pehar,
  nema potrebe da VERITAS napise tko stoji iza ove stranice jer to svi znaju. I svi znaju tko stoji iza tvoga nicka tako da mozes biti miran i suguran da nisi anoniman.

 • August 14, 2013 at 9:20 pm
  Permalink

  a, tko stoji iza vas neosa?jeste li se kad zapitali?svašta se priča!

 • August 15, 2013 at 10:29 am
  Permalink

  a tko stoji?

 • August 15, 2013 at 5:25 pm
  Permalink

  Ima jedna stara pjesma s nasih prostora ciji refren ide ovako nekakako: “Moooje dnevne paranoje……”

 • August 17, 2013 at 2:26 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  “Heb 13,8 Isus Krist je isti jučer, danas i u vječnost. 9Ne dopuštajte da vas zavode raznovrsnim stranim poukama!”
  “Mt 24,24 jer će nastupati lažni kristi i lažni proroci te će činiti velika čudesna znamenja, tako da zavedu, ako je moguće, i same izabranike!”

  Odgovor na repliku 8 “”Ima jedna stara pjesma s nasih prostora ciji refren ide ovako nekakako: “Moooje dnevne paranoje……””

  Molim potpisanog s pametnom previse da pokuša pogoditi ime “španjolskog glazbenika”, autora pjesme refrena “moje paranoje od 0,00 do 24,00”. Taj “španjolski glazbenik” je na svojem “koncertu” održanom na našim prostorima i “opjevao” svoje paranoje, koje ću navesti u slijedećem odlomku. I taj “španjolski glazbenik” ima svoje obožavatelje po cijelom svijetu, koje je naučio da “pjevaju” kao on. I oni se služe istim / sličnim paranojama u svojim “govorima / razgovorima…”. Pa drugo pitanje glasi, pokušaj pogoditi kako se zovu obožavatelji tog “španjolskog glazbenika”.

  A sad, evooo, eetooo, eeevoo tih paranoja, pardon, eeevoo – eetooo braćo jedna riječ za vas:
  Zamislite vlada je donijela zakon koji se zove ekspres razvod prema kojem se razvod daje brzo u dva mjeseca. To je prouzrokovalo, kako je prenio tisak, da su se u Španjolskoj u ovom trenutku povećali razvodi na 70%.
  Katolička Španjolska se raspada punom brzinom. Svi se razvode, svi se uništavaju. Homoseksualni brakovi. Sve je puno transvestita. Apostatiraju od evanđelja. Gaze Objavu.
  Dakle, stavili su nas u jedan zatvor, u jedan koncentracioni logor. Eto tako su nas Francuzi držali tamo stavivši nas u zatvor na pet godina.
  To je zanimljiva stvar jer su sva braća ove zajednice bili sveučilištarci, a njihovi kolege sa sveučilišta su svi danas rastavljeni, razvedeni. Jedini koji su još danas u braku i sa više od sedmero djece su oni koji su na Putu.
  U tom gradu Kemnitzu komunizam je malo po malo uništio vjeru. Sad su tamo neke protestantske župe luterana te petnaestak katoličkih župa. Dobro, danas 84% nije kršteno i 90% nema nikakve veze s Crkvom. Komunizam je malo po malo uništio korijene vjere. Možete li vjerovati oče da 90% stanovnika jednoga grada nije kršteno.
  Ja sam jedina u razredu, u školi, koja ima roditelje koji su zajedno. Svi su rastavljeni. Jedina sam.
  U tijeku je totalno raspadanje obitelji po cijelom svijetu s užasnim ranama za mlade. Dijete koje je u braku trebalo vidjeti školu ljubavi, promatrajući razaranje obitelji doživi obitelj kao školu mržnje i razdora. Vidjeli su oca koji govori ženi, „ubit ću te“. Majku koja se zatvara u sobu i ne priča više s njim. Oca koji ima drugu ženu. Tako su rasla djeca s ranama koja ostaju zauvijek.
  Zbog toga idemo ka mladeži koja je zastranila u drogi jer imaju strašne rane.
  Ne znaju što raditi s djecom u školama. Škole su postale mjesta droge i nasilja. Govorio je jedan profesor: „Prozivao sam učenike i upitao ih: ‘Gdje je ova djevojka?’ Čuo se jedan glas u dnu razreda koji je govorio da je otišla abortirati.“ Tako odgovaraju profesori.
  Sad dolazi još gora stvar. Nihilizam. Potpuni ateizam. Jedno društvo gdje su svi samci. Ljudi koji su sami. Svi imaju auto, stan.
  Ogroman broj samoubojstava. Ubijaju se.
  Kao i vaš katehist Giacomo. Prije, tko je bio on? Jadnik. Giacomo je bio nesretnik, ljevičar, marksist koji je mrzio Crkvu, koji je kasnije bio dirnut od milosti Gospodnje da se ponudio ići bilo kuda.
  Koliko svećenika je bilo u gulazima. Koliko svećenika je bilo mučeno. Španjolska je iskusila jedan građanski rat, užasni rat protiv komunizma. U ruskim zatvorima bio je preko 2800 svećenika mučeno, koji su prikazani. I u ovoj je areni ovdje gdje se sada nalazimo, rekli su mi da je u rimsko vrijeme bez sumnje bilo i mučenika. Jer su u Španjolskoj svećenici trpjeli užasne stvari. To je bilo nešto okrutno. Mi Španjolci smo užasan narod. Bilo za dobro bilo za zlo. Vidjeli se to sada sa Zapaterom (predsjednik Vlade u Španjolskoj). Vrlo drastično. Zastrašujuće.
  Zamislite da je u Francuskoj, prvoj kćeri Katoličke crkve, već 50 posto njih nekršteno. Govorio mi je pariški nuncij da samo 13 posto djece ide na vjeronauk, a 80 posto nema nikakav odnos s Crkvom, ni sa prvom pričešću, ni s vjeronaukom, ni s Crkvom. Ništa. Preziru Crkvu. Preziru svećenike. Socijalizam se uvukao u društvo. To je plod masonerije koja upravlja Francuskom, koja ima utjecaj u školama i župama.
  Govorio je Nietzsche, jedan filozof, jednu užasnu rečenicu koja je odvela mnoge ljude izvan Crkve: „Ako ima Boga, i budući da može pomoći osobi koja je uništena ili zlostavljana, a ne pomaže joj, može joj pomoći, a ne pomaže, nakaza je.“ Ako ne može pomoći, ne postoji. To je zanimljiv sofizam. Vrlo zanimljiv. Odgovori ti Nietzscheu ako možeš!
  Ova dražesna djevojka koja je dolje ne bi bila sa svojim mužem jer je čudovište, sebičnjak. I ona druga bi isto mogla reći, ne bih bila s njim da me Krist nije oslobodio. I neka druga bi mogla reći, ja također. Ne bi imao sedmero djece, ni troje, ni dvoje. Da li je to istina ovo što vi govorite. Istina je, istina. I ona žena tamo dolje bi mogla reći, ja ne bi doživjela starost, ubila bih se kao što se ubila i on druga gospođa. I drugi bi pitao da li je to istina.
  On je odgovorio djevojkama: „Znate li kakav sam? Znate li kakav sam ja? Ja sam jedan koji je došao vidjeti svoju baku. I tu sam sa željom da umre ova stara, jer mi je uništila nedjelju koju sam htio provesti sa prijateljima na plesu. Ne želim je vidjeti!“ Ovaj mladić je blizu samoubojstva.
  Što znači živjeti za sebe? To čine svi ljudi. Sve za sebe (okrenut je biskupima i svećenicima i kao da njima govori). U svemu traže svoju sreću. Ja živim za sebe, živim za sebe! Zašto sam otišao na sveučilište? Zato što mi se svidjela jedna djevojka, jer tražim svoju sreću. Sve za samoga sebe. Evo, živjeti za samoga sebe. Gledajte da je to užasno. Čovjek koji u svemu mora živjeti za sebe. U dnu sve živim za samoga sebe. Mogu biti oženjen tri puta, a u dnu me uopće nije briga za svoju djecu. Nije me uopće briga za moju ženu. Što mi se događa Kiko da nikoga ne ljubim? Ali ako je jedan čovjek dosljedna i ozbiljan (stao pred nuncija) onda se događa da učini samoubojstvo.
  Neki dan sam govorio nekom čovjeku koji se oženio s dražesnom ženom. Ima jednu kćer od 22 godine u New Yorku, jednog sina koji studira u Engleskoj i trećeg sina od 12 godina koji živi s njim. Rastao se od prve žene. Ima jahtu, brod. Sviđa mu se jedrenje. Čovjek od 50 godina. Zašto se jučer ubio, zašto? (Pita biskupe i svećenike) Zašto? Ja ću ti reći. Mnogo je godina kako ne ljubi nikoga. (maše rukama i hoda pred biskupima) I uopće ga nije briga niti za bivšu ženu niti za sina ni za nikoga.
  A zašto to ne podnosi? Zato jer čovjek ne podnosi živjeti jedan život u kojem ne ljubi nikoga. U dnu mi sebi oduzimamo život jer protestiramo, protestiramo. Život je merde, sranje, kao što kažu Francuzi. Ne prihvaćam jedan takav život. Htio bih život avanture, ljubavi. Htio bih izaći iz samoga sebe. Zbog toga su nas prevarili govoreći da je sreća samo u materijalizmu. Imati kuću, imati posao.
  Ne. Oni koji su pretvorili Crkvu samo u socijalnu agenciju lagali su nam. Koja nesreća za one koji imaju ljubavnice, koji imaju jahte te idu sa golim djevojkama kada dođu ovdje na godišnji odmor a ne upoznaju Krista. Oni su kao osuđeni tražiti samoga sebe u svemu. Uvijek u svemu egoizam. I što više idu sa ženom drugog čovjeka, što se više seksaju, u ustima im je gorčina jer nešto unutar tebe govori da to nije život. Život nije samo to. Ne može se živjeti za poroke.
  Zasramimo se. Nemoral. Sve ono što smo činili prije. Muž je neprijatelj, kćer je neprijatelj. Ali nije važno jer više nismo osuđeni pobjeći preko razvoda kao što to čine pogani jer oni su prestravljeni od smrti. Što drugo mogu učiniti? Ne mogu učiniti ništa drugo. Budući da oni imaju unutar ontičku smrt kao što je govorio Kierkegaard. Kada nastaje u njima jedan problem i budući da ne poznaju Krista taj problem njima postaje nepremostiv, a nas koji smo ozdravljeni u intimi naše duše gdje prebiva Gospodin, preko milosti vjere, nas ne uništava taj problem.
  Gledajte koja divota! Koje bogatstvo imamo! Tvoja se rođakinja već rastavila. Tvoj rođak također. Tvoj brat, tvoj unuk. Svi! Svi se rastavljaju. Jer ako im duša nije ozdravljena unutra, ako ne poznaju Krista, ako unutar sebe nemaju Duha Svetoga, unutar imaju smrt, smrt njihove osobe. Zbog toga kada se pojavi malo trpljenja moraju pobjeći bilo kako. Pobjeći od raka. Ne moj pušiti kraj mene jer ću te ubiti! Unutra imaju smrt, strah od trpljenja.

  “Rim 1,21 Jer, iako su upoznali Boga, ne iskazaše mu slave ni zahvalnosti kao Bogu. Naprotiv, postadoše isprazni u mislima svojim i njihovo nerazumno srce potamnje. 22Tvrdeći da su mudri postadoše ludi. 23Zamijeniše Slavu besmrtnoga Boga kipovima, to jest prilikom smrtnog čovjeka, ptica, četveronožaca i gmazova.” Napomena, da aktualiziram: Zamijeniše Slavu besmrtnoga Boga neokatekumenskim putom.
  “Porod izopačen i prepreden. (Pnz 32,5)”

  Sljedbenicima NP crkve je bog: neokatekumenski put / zajednica / etape puta i pozivam ih sve da se vrate pravom Bogu, Bogu u kojeg vjeruje RKC (Lk 15,11-32). Također, pozivam i one koji su iz RKC prešli u NP crkvu, da se vrate nazad u RKC.

  Za sve one koji su u NP crkvi, a radi NP crkve, izvršili samoubojstvo: Pokoj vječni daruj im, Gospodine! I svjetlost vječna svijetlila njima! Počivali u miru!

  O nekim razlozima (ne i jedinim) visokog broja samoubojstava u NP crkvi piše u časopisu “Ljudima prijatelj”, broj 2, srpanj 2012, strana 38. Časopis možete preuzeti na slijedećim linkovima:
  http://issuu.com/vjeranfidelis/docs/ljudima_prijatelj_br.2_2012_issuu / /
  http://netload.in/datei5dcyCcCWRy/Ljudima_prijatelj_br_2_2012_samoubojstva_na_strani_38.pdf.htm

  Svima onima koji se boje usmeno i/ili pismeno svjedočiti o problemima u vezi neokatekumenskog puta, upućujem Riječ Božju: “Pnz 31,6 Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima.”

  “Ef 5,11 I nemojte imati ništa zajedničko s djelima tame, nego ih, naprotiv, otkrivajte! 12 Jer, sramotno je čak govoriti o onome što oni potajno čine. 13 Sve što je otkriveno, svjetlo rasvjetljuje, jer, sve je rasvijetljeno svjetlo.”
  “1 Tim 4,1 Duh izričito kaže da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uza zavodničke duhove i đavolske nauke, prevareni od podlih lažaca, kojima je savjest žigosana.”

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • August 18, 2013 at 3:57 pm
  Permalink

  Da paranoja:):, mislim da vise od toga

 • August 21, 2013 at 6:56 am
  Permalink

  Brown:):):) je mala beba u odnosu na ovu stranicu

 • August 21, 2013 at 6:26 pm
  Permalink

  a jehovci su isto tako mala beba u odnosu na neose

 • August 24, 2013 at 1:31 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  “Heb 13,8 Isus Krist je isti jučer, danas i u vječnost. 9Ne dopuštajte da vas zavode raznovrsnim stranim poukama!”
  “Mt 24,24 jer će nastupati lažni kristi i lažni proroci te će činiti velika čudesna znamenja, tako da zavedu, ako je moguće, i same izabranike!”

  Pozivam potpisanu s pitanjce (replika 11) da zatraži oprost od onih koje je sudila sudom: “Brown:):):) je mala beba u odnosu na ovu stranicu”. Upućujem poziv kao da je pitanjce osoba ženskog spola.

  Pozivam te da zatražiš oprost riječima (bez ikakvih dodataka i izmjena) “Molim ih za oprost jer sam ih sudila”. Ako ne želiš, odgovori zašto u NP crkvi moraš tražiti oprost od onih koje si sudila, a van NP crkve to ne moraš. Drugim riječima, zašto unutar NP crkve slijediš Kikovu zapovijed o oprostu a van NP crkve ne slijediš Kikove zapovijedi. Isto tako, podsjećam te, u NP crkvi se ne možeš “vaditi” s riječima: “To nije sud nego istina” / “Nisam sudila, samo sam rekla” / “Ne želim tražiti oprost” / “Tko je taj kojeg sam sudila pa da moram od njega tražiti oprost” / “Ja nikog ne sudim” / “Nisam u sudu” i sličnim izjavama. Također, u NP crkvi ne može netko drugi umjesto tebe to uraditi.

  A ako si morala trčati okolo i hvatati ljude (ljude koji nisu sljedbenici NP crkve) koje si sudila i tražiti oprost od njih kao jedan od uvjeta koje si trebala ispuniti da bi prešla drugi prijelaz/skrutini, imam dodatno pitanje, ukoliko ne želiš zatražiti oprost. To je pitanje: “A zašto si to morala raditi da bi prešla drugi prijelaz/skrutini a sad to ne želiš?”

  Za neupućene. Više o “sudovima” u NP crkvi opisano je u replikama 13, (15), (28), 31, (36), (48), 66 posta Žena, majka, muž i brak u neokatekumena http://www.paxtibi.net/?p=2150. Replike 13,31,66 objašnjavaju što su to “sudovi”, a u zagradama (15,28,36,48) su odgovori sljedbenika NP crkve.

  U postu “Neokatekumeni drugog reda i neprihvatljivi odjeci” http://www.paxtibi.net/?p=2297 pisano je tko po tajnom i usmenom nauku NP crkve stoji iza svih onih koji nisu NP crkva (pogotovo onih koji se protive NP crkvi), a i onih koji jesu u NP crkvi ali ne “čine put” i ne “slušaju katehiste”.

  Potpisana s pitanjce je izjavila: “Brown:):):) je mala beba u odnosu na ovu stranicu”. S tom izjavom je položila neokatekumenski ispit raspoznavanja duhova. Taj ispit NP crkve nije teško položiti. Samo trebaš vjerovati (usmenom i tajnom) nauku / vjerovanju / herezi / mudrovanju / laži / obredu / ispiranju mozga / frazi NP crkve: “božja volja je samo NP crkva / sve drugo nije od boga nego od đavla / ako i je ponešto drugo od boga, to nije toliko dobro / pozitivno / božje / obraćeno / duhovno / napredno / sveto kao NP crkva”. Više o tome, kako rekoh, u postu “Neokatekumeni drugog reda i neprihvatljivi odjeci” http://www.paxtibi.net/?p=2297

  A imam još nekoliko pitanja za nju, kao i za ostale sljedbenike NP crkve.
  Prvo pitanje: Da li si pitala svoje katehiste možeš li posjećivati (čitati) i pisati replike na http://www.paxtibi.net?
  Drugo pitanje: Ako si ih pitala, a oni su zabranili, zašto nisi u poslušnosti katehistima?
  Treće pitanje: Ako ih nisi pitala, zašto nisi u poslušnosti katehistima koje moraš sve pitati?
  Četvrto pitanje: Ako nisi u poslušnosti katehistima, da li ćeš radi toga završiti u paklu? Dali će ti ovozemaljski život radi toga biti “pakao”? (DA, ali…)
  Peto pitanje: Da li ćeš neposlušnošću prema katehistima izgubiti “dobra / milosti” koje će vam vaš neokatekumenski bog dati jedino preko neokatekumenskog puta? (DA, ali…)
  Šesto pitanje: Ako nisi u poslušnosti katehistima, da li to znači da te đavao prevario? (DA, ali…)
  Sedmo pitanje: Ako nisi u poslušnosti katehistima, da li to znači da nisi u poslušnosti prema bogu? (DA, ali…)
  Osmo pitanje: Da li je đavao prevario one koji ne “čine put”? (DA)
  Deveto pitanje: Da li je đavao prevario one koji su napustili neokatekumenski put? (DA)
  Deseto pitanje: Da li su oni koji su napustili neokatekumenski put izgubili “dobra / milosti” koje bi im vaš neokatekumenski bog dao da su ostali na neokatekumenskom putu? (DA)
  Jedanaesto pitanje: Da li su oni koji su napustili neokatekumenski put napustili boga? (DA)

  Napomena: Sljedbenici NP crkve ne žele odgovarati onima koji nisu sljedbenici NP crkve jer im ne smiju odati usmeni i tajni nauk / vjerovanje / hereze / mudrovanja / laži / obrede / ispiranje mozga / fraze NP crkve. Strah ih je javno iznositi taj usmeni i tajni nauk. Zabranjeno im je iznositi taj usmeni i tajni nauk. Čak i sljedbenici NP crkve nisu upoznati u cijelosti s tim usmenim i tajnim naukom, sve dok ne dođu na tu etapu puta (u NP crkvi katehisti često spominju frazu: “Mi vam ne možemo sve unaprijed reći / vi ne možete unaprijed sve znati”. A uz tu frazu je vezana i slijedeća: “Vi koji ste bili na “višim” etapama puta ne smijete nikom reći što je bilo.”).
  Stoga, u zagradama iza pitanja su odgovori sljedbenika NP crkve. Od četvrtog do sedmog pitanja su odgovori: “DA, ali…” To da, pa ali, znači da iza ali slijedi neko opravdanje. To je zato, jer su to osobna pitanja, pa za sebe uvijek tražiš neko opravdanje. Od osmog do jedanaestog pitanja su općenita pitanja, odnose se na druge, pa je odgovor samo DA, jer za druge ne tražiš opravdanje.

  Ako ne želiš zatražiti oprost, očito je da ne “činiš put”. Po nauku NP crkve, ako ne “činiš put”, prevarena si od đavla. Po (usmenom i tajnom) nauku / vjerovanju / herezama / mudrovanjima / lažima / obredima / ispiranjima mozga / frazama NP crkve, za posljedicu toga jer ne “činiš put”:
  1. Lako je moguće da ćeš završiti u paklu. Ako se i spasiš, nećeš biti na “visokom položaju” na nebu.
  2. Ovozemaljski život će ti biti “pakao”.
  3. Kako rekoh, prevarena si od đavla.
  4. Izgubiti ćeš (nećeš dobiti) “dobra / milosti” koje će vam vaš neokatekumenski bog dati na neokatekumenskom putu.
  5. Ta “dobra / milosti” ne možeš i nećeš dobiti nigdje drugdje osim u NP crkvi.
  6. Ne vršiš volju božju / udaljila si se od boga / ne slijediš boga (otac ti je đavao).
  Kao dvanaesto pitanje, pitam te, vjeruješ li u nabrojano, slažeš li se s nabrojanim (od 1 do 6)?
  “Baci se” / “hrabro” / “bog te ljubi” i odgovori na pitanja.

  Napomena: u NP crkvi postoji fraza “slobodan/slobodna si da odeš iz NP crkve, odnosno da ne činiš put i/ili slušaš katehiste”. Ali, ako to učiniš, to je đavolska prevara / ne vršiš volju božju; čitaj točke od 1 do 6.

  “Rim 1,21 Jer, iako su upoznali Boga, ne iskazaše mu slave ni zahvalnosti kao Bogu. Naprotiv, postadoše isprazni u mislima svojim i njihovo nerazumno srce potamnje. 22Tvrdeći da su mudri postadoše ludi. 23Zamijeniše Slavu besmrtnoga Boga kipovima, to jest prilikom smrtnog čovjeka, ptica, četveronožaca i gmazova.” Napomena, da aktualiziram: Zamijeniše Slavu besmrtnoga Boga neokatekumenskim putom.
  “Porod izopačen i prepreden. (Pnz 32,5)”

  – Sljedbenici NP crkve navještaju NP crkvu pod maskom da navještaju Boga, stvaraju NP crkvu pod maskom da stvaraju RKC, dovode ljude u NP crkvu pod maskom da ih dovode Bogu. –
  – Navještaju im Kikove kateheze NP crkve / Kikove pjesme / prijelaze NP crkve / konvivencije / susrete s katehistima / ono što im govore katehisti pod maskom da im navještaju Sveto Pismo, odnosno da im se bog obraća i govori (i to isključivo i samo) preko nabrojanog. Drugim riječima, ispiru ljudima mozak da je im je bog odlučio govoriti, i to isključivo i samo, u NP crkvi, preko nabrojanog. –
  – Pod maskom da žele duhovni rast pojedinca, žele rast i širenje NP crkve. –
  – Pod maskom da im je bitan pojedinac, bitan im je NP i te pojedince koriste za stvaranje, održavanje i širenje NP crkve. –
  – Pod maskom da žele privući k sebi tek neke pojedince koji su se udaljili od Boga i/ili one koji nisu još dovoljno vjerski formirani, žele dovesti u NP crkvu sve, počevši od toga da moraju dovesti svog bračnog partnera u NP crkvu (ako isti nije), pa do toga da moraju uključiti svu svoju djecu u NP crkvu, počevši od toga da moraju pozivati i uključivati ljude iz okoline gdje žive do toga da moraju napustiti sredinu gdje žive i preseliti se negdje drugdje gdje će pozivati i uključivati ljude u NP crkvu i pomagati gradnji/širenju/održavanju NP crkve (“stručni” naziv u NP crkvi za zadnje nabrojano je: “itinerant”, “ekipe katehista itineranata”, “obitelji u poslanju”.) –

  Njih ne zanima osoba kao osoba, njih samo zanima da si:
  – sljedbenik NP crkve, da “činiš put”, da “slušaš katehiste” (sve ostalo je đavolska prevara / nije volja božja). –
  – da ne ideš u RKC nego u NP crkvu, odnosno da ti zamijene sve što imaš u RKC (skoro sve) i što nemaš u RKC (npr službu riječi) s tim istim u NP crkvi. –
  – da se prvenstveno obraćaš (i da si u poslušnosti) svojim katehistima a tek iza svojih katehista svećenicima NP crkve koji su završili neokatekumensko sjemenište a tek iza nabrojanih svećenicima RKC koji su se preobratili na neokatekumenizam. A obraćanje svećenicima RKC koji nisu sljedbenici NP crkve je zabranjeno, pogotovo onima koji su na usmenom popisu NP crkve obilježeni kao oni koji se otvoreno protive NP crkvi. Mada, istine radi, možeš se obratiti i tim svećenicima RKC, s riječima: “Došao/došla sam ti reći da se obratiš: pokaj se i postani sljedbenik NP crkve.” –
  – da se udaš/oženiš s sljedbenikom NP crkve (sve ostalo je đavolska prevara / nije volja božja). –
  – da rodiš/imaš što više djece zato da bi tu djecu kasnije učlanila/o u NP crkvu (sve ostalo je đavolska prevara / nije volja božja). –
  – da ideš u neokatekumensko sjemenište a ne u dijacezansko ili redovničko sjemenište (đavolska je prevara / nije volja božja ako odeš u dijacezansko ili redovničko sjemenište). –
  – da od tebe za potrebe NP crkve iscijede što više novca, po mogućnosti da sve što imaš daš njima (sve ostalo je đavolska prevara / nije volja božja). –

  Krajnji cilj? Stvaranje samo NP crkve, nestanak RKC skupa s svim pokretima/molitvenim zajednicama u RKC, i ustoličenje lažnog boga (bog im je NP crkva).

  Sljedbenicima NP crkve je bog: neokatekumenski put / zajednica / etape puta i pozivam ih sve da se vrate pravom Bogu, Bogu u kojeg vjeruje RKC (Lk 15,11-32). Također, pozivam i one koji su iz RKC prešli u NP crkvu, da se vrate nazad u RKC.

  Za sve one koji su u NP crkvi, a radi NP crkve, izvršili samoubojstvo: Pokoj vječni daruj im, Gospodine! I svjetlost vječna svijetlila njima! Počivali u miru!
  O nekim razlozima (ne i jedinim) visokog broja samoubojstava u NP crkvi piše u časopisu “Ljudima prijatelj”, broj 2, srpanj 2012, strana 38. Časopis možete preuzeti na slijedećim linkovima:
  http://issuu.com/vjeranfidelis/docs/ljudima_prijatelj_br.2_2012_issuu / /
  http://netload.in/datei5dcyCcCWRy/Ljudima_prijatelj_br_2_2012_samoubojstva_na_strani_38.pdf.htm

  Sve ovdje napisano o NP crkvi, događa se posvuda po svijetu gdje je NP crkva. A mnoge sljedbenike NP crkve, osim što će “zaboliti” što je ovdje napisano, više ih boli činjenica da u njihovim zajednicama nema ljubavi i da je situacija po toj činjenici sve gora i gora što su duže “na putu”. Komentar: kako i ne bi, kad im na prvom mjestu nije Bog i čovjek, nego neokatekumenski put.

  Svima onima koji se boje usmeno i/ili pismeno svjedočiti o problemima u vezi neokatekumenskog puta, upućujem Riječ Božju: “Pnz 31,6 Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima.”

  “Ef 5,11 I nemojte imati ništa zajedničko s djelima tame, nego ih, naprotiv, otkrivajte! 12 Jer, sramotno je čak govoriti o onome što oni potajno čine. 13 Sve što je otkriveno, svjetlo rasvjetljuje, jer, sve je rasvijetljeno svjetlo.”
  “1 Tim 4,1 Duh izričito kaže da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uza zavodničke duhove i đavolske nauke, prevareni od podlih lažaca, kojima je savjest žigosana.”

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

  Dodatak:

  Nije samo “krivica” na strani NP crkve oko gore opisanog. Prevareni su i oni (ne samo oni) koji su u ime RKC potpisali i odobrili statut NP crkve. Na primjer, Čl 19. statuta

  …. 1. prva faza Neokatekumenata je predkatekumenat …. pomažu neokatekumenima da se, ponovno otkrivajući besplatnost ljubavi Isusa Krista koji im oprašta i ljubi ih (Komentar: Znači, po nauku/tumačenju NP crkve, tko ne “čini put” i/ili ne “sluša katehiste”, tko ode iz NP crkve ili ne želi ući u NP crkvu, taj “ne vidi da ga Isus Krist ljubi”, taj “ne zna da ga Bog ljubi”, taj “ne želi da mu Isus Krist oprašta”, taj “ne želi da ga Isus Krist ljubi”…), postupno oslobađaju pogrešnih pojmova o sebi i o bogu (Komentar: Znači, po nauku/tumačenju NP crkve, tko ne “čini put” i/ili ne “sluša katehiste”, tko ode iz NP crkve ili ne želi ući u NP crkvu, taj “ima pogrešne dojmove o sebi i o bogu”, taj “se ne može osloboditi pogrešnih dojmova o sebi i o bogu”, taj “neće napredovati u vjeri”…) te da silaze u svoju stvarnost grešnika potrebnih obraćenja (Komentar: Znači, po nauku/tumačenju NP crkve, tko ne “čini put” i/ili ne “sluša katehiste”, tko ode iz NP crkve ili ne želi ući u NP crkvu, taj “se neće obratiti”, taj “se ne želi obratiti”, taj “želi griješiti”…)

  …. 2. u drugoj etapi, … tada im se daje vrijeme provjere iskrenosti njihove namjere da slijede Isusa Krista, 78 u svjetlu njegove riječi: »Ne možete služiti bogu i bogatstvu« (mt 6,24). U zaključnom slavlju drugog skrutinija pred crkvom obnavljaju odricanje od đavla te izražavaju spremnost da služe samo bogu. (Komentar: Znači, po nauku/tumačenju NP crkve, tko ne “čini put” i/ili ne “sluša katehiste”, tko ode iz NP crkve ili ne želi ući u NP crkvu, taj “ne želi slijediti Isusa Krista”, taj je “prevaren od đavla”, tome je “bog novac”, “tko napusti NP napustio je boga”, taj se “ne želi odreći đavla”, taj “želi služiti svijetu / đavlu / samom sebi a ne Bogu”, tome je “otac đavao”. Ako želiš služiti bogu, tada, po nauku/tumačenju NP crkve: “moraš napustiti curu/dečka koji nije u NP crkvi, moraš se udati/oženiti s nekim/nekom iz NP crkve, moraš napustiti sve zajednice/molitvene skupine u RKC, moraš dovesti svog bračnog druga i svu svoju djecu u NP crkvu, moraš ići u neokatekumensko sjemenište a ne u dijacezansko ili redovničko sjemenište, moraš financirati samo i sve potrebe NP crkve, moraš sve napustiti (odreći se đavla) i služiti samo NP crkvi (služiti Bogu)…).

 • January 24, 2014 at 6:07 pm
  Permalink

  3 – Uređenje crkve po Kikovim (neokatekumenskim) pravilima. (To uključuje neokatekumenski oltar, NP ambon, NP pokrov preko ambona, NP (Kikovu) sliku na ambonu, NP vaze, NP tepih, NP križ, najmanje jednu od Kikovih slika na zidu crkve / prostora, NP pokrov preko oltara, ukrašavanje NP oltara cvijećem, NP raspored klupa, NP kalež i plitica… Znači, kad sljedbenici NP žele održati misu u nekoj crkvi RKC, “izmijene” je po Kikovim uputama, “izbace” određene postojeće stvari (znakove) od RKC i “ubace” svoje stvari (znakove) NP crkve. To ponašanje još i više dolazi do izražaja u prilikama tipa uskrsnog bdijenja. Mnogo puta su sljedbenici NP-a imali uskrsno bdijenje u crkvi u kojoj inače ne borave. Sljedbenici NP-a bi uvijek dovezli dva velika, dupkom puna kombija svojih stvari (znakova), pobacali iz te crkve RKC ono što se koristi u toj crkvi i zamijenili svojim dovezenim stvarima (znakovima). Uređenje crkve / prostora po Kikovim (neokatekumenskim) nacrtima, ne odnosi se samo na misu nego i na ostale obrede u NP-u.

 • June 15, 2015 at 12:58 pm
  Permalink

  I meni je poznato da izbacuju ljude s izgovorom da je to ‘misa zatvorenog tipa’ i da ih šalju prvo na kateheze, što je po meni totalna ludost.
  Krist je rekao da su svi dobrodošli u Njegov hram, a sektaši poput neosa se ponašaju kao da je crkva samo njihova.
  Oholost je prvi od sedam smrtnih grijeha, a oni će to spoznati u pravom smislu riječi tek na sudnji dan.
  Ne razumijem tko im je uopće dopustio da uđu u župu ili nisu nikoga ni pitali. Ni prvi ni zadnji put da se bahato ponašaju.

  “… Jao onome tko sablazni jednog od mojih najmanjih; tome bi bilo bolje da pođe, objesi mlinski kamen oko vrata i potone..”

  “… Dođoh i ne primiste me, kucah i ne otvoriste mi, bijah bolestan i u tamnici i ne pohodiste me…
  Zaista kažem vam, što god učiniste jednom od moje najmanje braće, MENI učiniste…”

Comments are closed.