Bitne razlike između neokatekumenske euharistije i sv. mise

Hvaljen Isus i Marija

Postoje 44 razlike između (pripreme i tijeka) mise u NP crkvi i sv. Mise u RKC. (U dva navrata sam već pisao o tim razlikama, evo i treće dopune.)

Da im je valjala sv, Misa u RKC ne bi je mijenjali. Da im je valjala RKC ne bi stvarali svoju NP crkvu. Da su im valjali svećenici RKC ne bi ih zamijenili svojim neokatekumenskim svećenicima (svojim neokatekumenskim sjemeništima). Da im je valjalo Sveto Pismo ne bi ga zamijenili s Kikovim katehezama, pjesmama, govorima. Da su im valjale Isusove zapovijedi ne bi ih zamijenili s Kikovim zapovijedima.

1 – Priprema prije mise.

Sastoji se od odabira onih koji će pripremiti misu, odabira onih koji će davati uvode u čitanja i čitati čitanja, kupovine cvijeća i vina, kupovine i krađe zelenila, pravljenja kruha, odabira pjesama za vrijeme mise. To sve čine laici, sljedbenici NP crkve.

Kao zanimljivost navodim da cvijeće koje će se koristiti ne smije biti iz nečijeg vrta, jer to nije dostojanstveno. Ako bi tko htio donijeti ruže iz svog vrta, to nije dostojanstveno, nego te iste ruže mora kupiti u cvjećarni ili tržnici (konkretno, trebao ruže iz iz svog vrta prodati nekoj cvjećarni pa onda ih otkupiti nazad od njih). No, što se tiče zelenila, stvar je drukčija. Za neokatekumenske “kreacije” je potrebno dosta zelenila, koje se u većini slučajeva nabavlja “čerupanjem” gradskih / mjesnih parkova i nasada.

U statutu NP crkve piše da se priprema vrši pod vodstvom svećenika, ali to rade laici bez prisustva svećenika.

2 – Svaka zajednica NP crkve mora imati svoju odvojenu misu.

Radi malog broja dostupnih svećenika, sve zajednice NP crkve u nekoj župi imaju zajedno misu. Ili ih podjele na one koje su duže u NP crkvi i na one koji su kraće u NP crkvi, pa svaka “grupacija” ima svoju misu.

Osim što su sljedbenici NP crkve odijeljeni od župe i od RKC, podijeljeni su i unutar sebe. Činjenica da svaka zajednica mora imati svoju misu, jedan je od dokaza. A, kad to ne mogu učiniti, tada ih podijele na “naprednije koji su duže u NP crkvi” i na “manje duhovne koji su kraće u NP crkvi”. Sljedbenici NP crkve misle da su “bolji, veći, obraćeniji, duhovniji, napredniji, svetiji” vjernici od svih drugih, odnosno svih onih koji nisu sljedbenici NP crkve. Ali, ta podjela vrijedi i unutar NP crkve, tako da su “bolji, veći, obraćeniji, duhovniji, napredniji, svetiji” oni koji više slijede Kikove zapovijedi (čine put) od onih koji manje slijede Kikove zapovijedi (čine put), oni koji su u “poslušnosti katehistima” od onih koji su manje ili nisu u “poslušnosti” katehistima.

“Bolji, veći, obraćeniji, duhovniji, napredniji, svetiji” su i oni koji su duže u NP crkvi od onih koji su kraće u NP crkvi, oni koji imaju više djece od onih koji imaju manje djece, oni koji su katehisti od onih koji nisu, oni koji imaju više “prijelaza” od onih koji imaju manje, oni koji su “odgovorni i suodgovorni” zajednica od onih koji nisu, oni koji su u braku od onih koji nisu, oni kojima je bračni drug u NP crkvi od onih kojima nije, ona djeca čiji su roditelji u NP crkvi od one djece čiji roditelji nisu u NP crkvi, oni koji su “u poslanju” od onih koji nisu, oni roditelji čija su djeca sljedbenici NP crkve od onih čija djeca nisu ili nisu sva sljedbenici NP crkve, oni koji su iz župe u kojoj ima više zajednica NP od onih iz župa u kojima ima manje, oni koji su iz “poznatijih” župa od onih koji nisu, oni koji više znaju o nauku, običajima i Kikovim propisima NP crkve od onih koji su manje upućeni u isto, oni koji daju više novaca ili materijalnih resursa za potrebe NP crkve od onih koji daju manje, oni koji su išli u neokatekumensko sjemenište od onih rijetkih koji su pobjegli iz neokatekumenskih ralja i išli u dijacezansko ili redovničko sjemenište, oni koji su redoviti u NP crkvi od onih koji nisu, oni koji su se vjenčali s osobom iz NP crkve od onih rijetkih koji nisu slušali tu Kikovu zapovijed pa su se oženili ili udali za osobu koja nije sljedbenik NP crkve, oni koji su uspjeli dovesti svog bračnog partnera u NP crkvu od onih koji nisu, oni koji više doprinose gradnji, širenju i održavanju NP crkve od onih koji to manje čine, oni koji neodgovorno rađaju djecu (neodgovorno roditeljstvo) od onih rijetkih koji su se odlučili za prirodno planiranje obitelji, oni koji imaju djecu od onih koji ne mogu imati djecu ili više ne mogu imati djecu, oni koji više nazivaju katehiste od oni koji to manje čine, oni koji se isključivo druže samo s sljedbenicima NP crkve od onih koji se druže i s onima koji nisu sljedbenici NP crkve, oni koji nemaju “primjedbi” u vezi NP crkve od onih koji imaju (napomena: u NP crkvi iznošenje primjedbi na račun NP crkve naziva se dogmom: “hula protiv duha svetog”), oni koji su uključeni samo u NP crkvu od onih koji su istovremeno i članovi neke druge zajednice ili molitvene skupine u RKC.

Napomena. Članovi tih zajednica mogu biti samo do drugog prijelaza, kad će im biti zaprijećeno ognjem paklenim i prijetnjom gubitaka milosti i da neće prijeći drugi prijelaz ukoliko ne napuste te druge zajednice ili molitvene skupine u RKC. To isto se događa i s onima koji dođu na drugi prijelaz a cura/momak/zaručnik/zaručnica im nije u NP crkvi: ili ju/ga moraju učlaniti u NP crkvu ili ju/ga pod prijetnjom ognja paklenog i prijetnjom da neće položiti drugi prijelaz i da neće dobiti milosti moraju napustiti. Slično je i s onima koji, da bi položili/prešli drugi prijelaz, moraju ultimativno dovesti svog bračnog druga u NP crkvu.

Napomena: drugi prijelazi, se uz prelaženje i “kupuje”. Da bi prešao/položio drugi prijelaz, odnosno da bi postao “pravi vjernik”, moraš dati određenu količinu materijalnih sredstava / novaca.

Zanimljiva je i činjenica, da svi oni koji su ulaskom i boravkom u NP crkvi postali “bolji, veći i obraćeniji” vjernici, napuštanjem NP crkve, bilo to nakon 5/10/15/20 ili više godina, gube status “boljih, većih i obraćenijih vjernika” i postaju “obični svjetovni neobraćeni pogani”. I još dobiju etiketu da su “otpadnici od vjere”.

3- Psihičko, fizičko i usmeno uznemiravanje svih onih koji su došli na misu a nisu sljedbenici NP crkve i nije ih nitko doveo od sljedbenika NP crkve. To ponekad uključuje i zabranu dolaska istima.

4 – Euharistija: jedini dozvoljeni naziv.

5 – Kikova naredba da svi moraju biti obučeni na način kao da idu na pir. Znači, muškarci crno odijelo i kravata a žene svečano. No, ta naredba na vrijedi kad neki sljedbenik NP crkve slučajno “zaluta” u RKC na nedjeljnu sv. Misu. Isto tako, ta naredba ne vrijedi kad Carmen ide u posjet Papi.

6 – Veo tajnosti kod pripreme za misu.

Mada svi znaju kako se priprema misa, uvijek postoji veo tajnosti kod onih koji pripremaju tu misu. To ne smije znati itko osim njih. Taj veo tajnosti ne postoji samo u tom slučaju, nego je prisutan tijekom svega što se događa u NP crkvi. I on je dvostruk. S jedne strane, nitko izvan NP crkve ne smije znati išta o tome što se događa u NP crkvi. Ali taj veo tajnosti postoji i unutar NP crkve među njihovim sljedbenicima.

Ono što izlazi van iz NP crkve su uobičajene agresivne i nametljive fraze koje služe za reklamu i propagandu NP crkve. Ono što nikad ne izlazi van NP crkve jest sve ono što se događa u NP crkvi a može im štetiti. No, to je ipak izašlo van iz NP crkve zahvaljujući tisućama svjedočanstava iz cijelog svijeta bivših ili sadašnjih sljedbenika NP crkve.

7 – Isključena / zabranjena mogućnost da se misa održi na način kako se sv. Misa slavi nedjeljom u RKC.

Misa u NP crkvi, mora se održati na način opisan u ove 44 točke, način na koji je Kiko zapovijedio. Neokatekumenska “nedjeljna misa subotom navečer” ne smije se održati onako kako se to čini nedjeljom u RKC. Dogodilo bi se da su sljedbenici NP crkve doveli svećenika RKC da im misi, a isti nije bio upućen u tijek mise u NP crkvi. Svećenik bi započeo s misom kako se slavi nedjeljom u RKC. No, pripadnici NP crkve bi ga prekinuli i rekli mu da se to tako ne radi. Tada bi se, najčešće odgovorni laik za pripremu mise, svako malo ustajao, dolazio do svećenika i govorio mu “Sad ćeš ovo, sad ćeš ono, sad će biti ovo, sad će biti ono.” A svećenik RKC nije imao izbora, ili je morao “plesati” po njihovim (Kikovim) pravilima ili bi sljedbenici NP crkve prekinuli misu i napustili crkvu/prostor gdje se održava misa.

8 – Uređenje crkve po Kikovim (neokatekumenskim) pravilima.

To uključuje neokatekumenski oltar, NP ambon, NP pokrov preko ambona, NP (Kikovu) sliku na ambonu, NP vaze, NP tepih, NP križ, najmanje jednu od Kikovih slika na zidu crkve / prostora, NP pokrov preko oltara, ukrašavanje NP oltara cvijećem, NP raspored klupa, NP kalež i plitica… Znači, kad sljedbenici NP žele održati misu u nekoj crkvi RKC, “izmijene” je po Kikovim uputama, “izbace” određene postojeće stvari (znakove) od RKC i “ubace” svoje stvari (znakove) NP crkve.

To ponašanje još i više dolazi do izražaja u prilikama tipa na primjer uskrsnog bdijenja. Mnogo puta su sljedbenici NP crkve imali uskrsno bdijenje u crkvi u kojoj ne borave. Sljedbenici NP crkve bi uvijek dovezli dva velika, dupkom puna kombija svojih stvari (znakova), pobacali iz te crkve RKC ono što se koristi u toj crkvi i zamijenili svojim dovezenim stvarima (znakovima). Uređenje crkve / prostora po Kikovim (neokatekumenskim) nacrtima, ne odnosi se samo na misu nego i na ostale obrede u NP crkvi.

Izdvojio bih obvezu da ambon mora biti prekriven s slikom koju je Kiko nacrtao. To je lukavo smišljeno, jer, s ambona se čita Riječ Božja. A podsvjesno se želi nametnuti sljedbenicima NP crkve kako su važnije Kikove kateheze, Kikove pjesme, Kikove zapovijedi od Riječi Božje. I kako je važniji NP od Boga, zapravo, neosima je NP crkva bog (bog im je zajednica, neokatekumenski put, etape puta, katehisti, neokatekumenski svećenici). I NP crkva im je na prvom mjestu, važnija od obitelji, djece, bračnog partnera, važnija od RKC, i kako rekoh, važnija i od Boga.

Napomenuo bih i kako mnogi tvrde da na Kikovim slikama na kojima je nacrtan Isus Krist, da se zapravo radi o Kikovom autoportretu iz mlađih dana. Poruka ne može biti jasnija. Napomenuti ću još i da svaki sljedbenik NP crkve ima najmanje jednu od slika koju je Kiko nacrtao u svom domu i to na najistaknutijem mjestu. Ne samo što mnogi imaju Kikove slike, kao očitu poruku u svom domu, nego i mnogi sljedbenici NP crkve kad se predstavljaju drugima kaže svoje ime i dodaju: “Ja sam neokatekumen”.

9 – Zabrana prisustvovanja misi određenim sljedbenicima NP crkve.

Događalo se, i događa se, da katehisti zabrane nekim sljedbenicima NP crkve da dolaze na misu sve dok isti ne učine ono što su im katehisti naredili da moraju učiniti. Znači, tek kad ispune zahtjeve koje su katehisti stavili pred njih, onda mogu ponovo dolaziti na misu u NP crkvu.

10 – Najavljivanje gostiju prije mise.

Gost je netko tko nije sljedbenik NP crkve a doveo ga je neos. Tada prije početka mise “odgovorni” izađe na ambon i kaže: “Predstavio bi vam tu i tu osobu koju je doveo taj i taj”. I svi moraju zapljeskati. Iako nije zabranjeno nekog “gosta” dovesti na misu, u NP-u postoji veliki otpor tome i to nije poželjno.

Sljedbenici mlađih zajednica, zvali bi katehiste i pitali ih smiju li dovesti nekog na misu. Tada bi ih katehisti počeli “pilati” pitanjima: “Tko ti je to?”, “Zašto ga dovodiš?”, “Koje su ti namjere?” i sličnim pitanjima. Ako bi nakon tih “pilanja” osoba i dalje htjela dovesti nekog, katehisti bi nastavili s “pilanjima”: “Ako već nekog dovodiš, dovedi nekog od najbliže rodbine (ženu/muža, majku/oca) a što ćeš dovoditi nekog drugog”. Ako se osobi do tog trenutka još uvijek nije “zgadila” namjera da nekog dovede, tada bi katehisti započeli s: “Dovedi ti njega/nju na kateheze i neka uđe u NP crkvu”. Ako osoba ni do tada ne bi odustala od namjere da nekog dovede, tada bi katehisti rekli: “Ali, prije nego ga dovedeš, obavi razgovor s njim/njom i uputi ga/ju u tijek mise, zato da se ta osoba ne bi sablaznila”.

Rekao bih par napomena o toj naredbi “da se ne bi sablaznila”. Znači, i sami sljedbenici NP crkve priznaju da su im mise “na sablazan”. S druge strane, to “uputstvo o sablazni” ne treba davati onima koji idu na (ulazne) kateheze NP crkve. Zapravo, postoji jedno “upozorenje” koje se daje ljudima na katehezama prije odlaska u hotel. Kažu im: “Sa sobom ponesite odijela (muškarci) a žene neka ponesu robu kao da idu nekom na pir. I tada, drugog dana, u subotu predvečer, svima kažu: “Vidimo se u 8,00 (može i 8,30) tu i tu, obucite odijela odnosno robu za pir koje ste donijeli, jer će vam se danas navečer dogoditi nešto najljepše i najbolje što vam se ikad dogodilo.”

A što je to “najljepše i najbolje u životu” što će se svima dogoditi? To je neokatekumenska misa. Pošto je više od 99% ljudi prije toga bilo na misi u RKC, to je “pljuska”, “šamar”, “uvreda” za RKC i misama u RKC. Takav bezobrazluk i uvrede RKC ne doživljava niti od drugih religija i sekti.

No, da se vratim na “goste” tijekom mise u NP crkvi. Većina sljedbenika NP crkve istovremeno dvojako gleda na te “goste”. S jedne strane “goste” gledaju: “s prijezirom”, “s visoka” i “nije im drago što je došao netko s strane”. S druge strane, “drago im je” jer su umislili da “gosti” koji vide misu u NP crkvi da će se se “obratiti” i doći u NP crkvu (prijeći iz RKC u NP crkvu).

Uglavnom, zaključak za kraj, sljedbenicima NP crkve nije drago ako njihovim misama prisustvuje netko tko nije njihov sljedbenik. Ali, ako već mora, onda ga obavezno pozovu da jednog dana uđe u NP crkvu i da tada s svojima iz te zajednice ima misu.

I jedna zanimljivost za kraj. Sljedbenicima NP crkve nije drago, a to se čak i protivi pravilima NP crkve (Kikovim zapovijedima), da na misi prisustvuje sljedbenik NP crkve koji nije iz te “zajednice” NP crkve. “Iznimka” od tog pravila, odnosno tolerira se da netko iz neke druge zajednice NP crkve prisustvuje misi ako je na primjer na proputovanju ili godišnjem odmoru u tom gradu, ili je došao/došla tražiti curu/momka u tu zajednicu i u sličnim rijetkim slučajevima. No, iako se tada “tolerira” prisustvovanje misi iako ne pripadaš toj zajednici NP crkve, to može biti samo jednokratna iznimka.

11 – Ukoliko postoje sljedbenici NP crkve koji nisu kršteni, isti moraju napustiti prostor prije nego započne dio mise u kojem se vrši pretvorba i vratiti se nazad nakon pričesti.

12 – Buka (međusobno pričanje i dovikivanje) i nered (jedan dio nazočnih ne sjedi nego se “vrti” i “zuji” uokolo) sve do početka mise. (Unutra, u crkvi ili prostoru u kojem će se održati misa.)

13 – Redovito kašnjenje početka mise. (Rijetko se događa da misa počne na vrijeme.)

14 – Zaključavanje crkve ili prostora za vrijeme mise.

Lažu kad kažu da ne zaključavaju crkvu ili prostor za vrijeme mise. Iako im u statutu piše da im misa mora biti otvorena za sve, oni rade suprotno, drže misu “pod ključem – iza zatvorenih vrata”. U većini slučajeva.

15 – “Popunjavanje” prvih redova / klupa / stolica.

Prije početka mise, a i ostalih NP obreda, svi moraju tako sjesti da počevši od prve prema zadnjim klupama ne smije biti praznih mjesta. Ako na primjer, prije početka ima jedno slobodno mjesto u prvoj klupi, tri slobodna mjesta u drugoj klupi i tako dalje, onda naređuju ljudima iz zadnjih klupa da popune ta mjesta. Ako to nije učinjeno, onda će neokatekumenski svećenik ili svećenik RKC koji se preobratio na neokatekumenizam na početku mise reći da se popune ta prazna mjesta. Pravilo je da “prvi” redovi moraju biti popunjeni, a kako se ide prema zadnjim redovima, može biti i pokoje prazno mjesto. Ta Kikova zapovijed se sljedbenicima NP crkve prikazuje kao “stvaranje zajedništva”, odnosno postoji fraza “Sjednimo svi jedni do drugih kako bi bili u zajedništvu.”

Zanimljivost: kad sljedbenici NP crkve imaju službu riječi i dođe ih na primjer 10, a u prostoriji ima 25 stolica, onda 10 stolica postave “u obliku slova U”, a ostalih 15 stolica premjeste i slože ih u ugao prostorije kako bi izgledalo da su sve stolice popunjene.)

16 – Pravilo sjedenja bračnih parova.

Bračni par, ukoliko sjedne u klupu do drugog bračnog para, mora sjediti na slijedeći način: muž i žena, žena i muž, muž i žena… Zabranjeno je sjesti ovako: muž i žena, muž i žena ili žena i muž, žena i muž… To pravilo ne vrijedi ako do bračnog para sjedi netko neoženjen ili neudana, tako da su dozvoljene kombinacije muž i žena, neoženjen ili žena i muž, neudana ili muž i žena, neudana… To pravilo vrijedi i kod ostalih obreda u NP crkvi.

Zanimljivost: Zabranjeno je i oženjenom muškarcu povesti neku tuđu udanu ženu u autu ako su “nasamo”. I obratno, udanoj ženi je zabranjeno povesti u autu tuđeg oženjenog muškarca ako su “nasamo”. Na pitanje zašto je zabranjeno na primjer udanoj ženi povesti u autu tuđeg oženjenog muškarca, neokatekumenski je odgovor: “Ako netko vidi tu udanu ženu u autu s tim tuđim oženjenim muškarcem, pomisliti će da se oni seksaju.”

17 – (Nedjeljna) misa se održava subotom navečer.

Kad ih netko pita, zašto subotom navečer imate misu, a ne nedjeljom, isti može dobiti odgovor, frazu: “Mnoge je mlade ta misa spasila da se tu večer ne drogiraju ili ne opijaju.” No, radi se o ispiranju mozga, jer, ti isti mladi se mogu drogirati ili opijati nekim drugim danima, kad već subotom navečer ne mogu. I da jest to ispiranje mozga i istina, kakve to onda ima veze s starijima? Zašto stariji ne idu nedjeljom na sv. Misu, nego idu subotom?

Postoje mnogi sljedbenici NP crkve, statistički gledano većina, koji godinama nisu išli nedjeljom na sv. Misu u župu. Isti krše i odredbu kojom je sljedbenicima NP crkve naređeno da bar jednom mjesečno moraju ići na nedjeljnu sv. Misu u župu. Ali, većinu sljedbenika NP crkve nije briga niti za odredbe i statute jer imaju svoj paralelni neokatekumenski nauk, niti za Papu (nemaju ga), niti za RKC (imaju svoju NP crkvu), niti za župu u kojoj borave (jer imaju svoju zajednicu službenog naziva: X (npr. treća) zajednica te i te župe), niti za Sveto Pismo (jer su im Kikove kateheze i Kikove pjesme iznad Biblije), niti za Katekizam Katoličke Crkve (“imaju” ono što im katehisti govore), niti za župnika (važno im je i slušaju samo ono što im govore u NP crkvi. A ako je župnik sljedbenik NP crkve, važnije je što govore katehisti a ne on).

Nije ih briga niti za ostale župljane. Ti župljani (uključujući i sve ostale), zato jer nisu sljedbenici NP crkve, po dogmama NP crkve su pogani, neobraćeni, prevareni đavlom, prirodno religiozni, tradicionalni vjernici, nesretni i nezadovoljni u životu, nevjernici, otpadnici od vjere, katolici nedjelje, sile zla, apostatizirani, bolesni. K tome su i napustili boga, ne žele nositi križ, ne prihvaćaju svoju povijest i sebe, žele griješiti, otac im je đavao, ne vide da ih bog ljubi, ništa ne razumiju i shvaćaju, nisu ponizni, ne žele se davati za druge, ne žele se obratiti, neposlušni su, imaju problema s autoritetom, neće napredovati u vjeri. Odnosno “briga” im se sastoji samo u tome da sve one koji nisu sljedbenici NP crkve dovedu u NP crkvu.

I najbitnije, nije ih briga niti za Boga jer im je bog: NP crkva, neokatekumenska zajednica, niti ih je briga da nasljeduju Krista nego nasljeduju Kika, niti slijede Isuosve zapovijedi nego slijede Kikove zapovijedi.

Napomena: osim što nazivaju sve one koji nisu sljedbenici NP crkve tim nazivima, optužuju iste da napuštaju RKC. No, da vidimo brojke o napuštanju RKC i NP crkve. NP crkvu napusti preko 90 posto njenih sljedbenika, a da je taj postotak isti i kod RKC, onda bi trenutno od milijardu vjernika RKC ostalo sto milijuna. A jedan veliki postotak onih koji su se pridružili NP crkvi, to je učinio tako što je napustio RKC i prešao u NP crkvu.

A svi koji napuštaju NP crkvu, više ili manje, iznose stravična iskustva o NP crkvi, ista ili slična po cijelom svijetu. I u većini slučajeva se svi vrate nazad u RKC, a sve je više i onih koji nakon povratka ne žele ići u župu gdje borave neokatekumeni, nego u neku drugu župu gdje nema neokatekumena. I ne žele više “imati posla” s tim svećenicima koji podržavaju NP, a pogotovo s onima koji su plus toga i sami sljedbenici NP crkve. A takvih je sve više i među onima koji nikad nisu bili sljedbenici NP crkve. Oni koji se nakon izlaska iz NP crkve ne vrate u RKC to učine zato jer su poistovjetili NP crkvu i RKC.

Velika većina onih koji još jesu u NP crkvi, trenutno bi napustila NP crkvu, ali nisu u slobodi da to učine: zarobljeni su s jedne strane strahovima ako to učine a s druge strane zavedeni raznim obećanjima (milostima) ako to ne učine. Evo nekih dogmi NP crkve: “Živ ili mrtav ali moraš dolaziti u zajednicu (NP)”, “Ako napustiš NP, napustio si boga”, “Đavao te želi prevariti da ne dolaziš u NP i ne slušaš katehiste”, “Samo u NP crkvi će ti bog sve dati i ostvariti plan što ga ima s tobom, nigdje drugdje”, “Bog te pozvao u NP i ne želi da ideš nigdje drugdje”, “Ne smiješ ništa govoriti protiv NP-a jer huliš na duha svetog”, “Samo u NP crkvi ćeš dobiti milosti”.

NP crkva želi sebe proglasiti onima koji će “spasiti” RKC, novim “spasiteljem”. Samo naprijed Vatikan, povjerujte im u tu demonsku laž i “transformirajte” RKC u NP crkvu, pa će od milijardu vjernika RKC ostati manje od sto milijuna, s daljnjom velikom tendencijom odlazaka. A tih 900 milijuna ne bi imalo drugog izbora nego da odu u Pravoslavnu Crkvu, koja je najbliža (bivšoj) RKC.

18 – Razlike u grijehu.

Po katekizmu RKC je grijeh nedjeljom ne ići na sv. Misu. Po Kikovim zapovijedima “grijeh” je ako subotom ne ideš na misu u NP crkvu. Znači, ako nisi išao subotom na misu u NP crkvu a išao si nedjeljom na sv. Misu u RKC, učinio si “grijeh”. Ako nisi išao ni subotom ni nedjeljom, onda si u “dvostrukom grijehu”, s tim da je veći grijeh što nisi išao subotom a ovo nedjeljom nije toliko bitno.

No, kao i sve ostalo, to govore po maskom. Jer, reći će ti da te “bog te pozvao u NP i shodno tim da te poziva da subotom ideš na misu”. Ako to ne napraviš, reći će ti da te “đavao prevario”. A kako drugo nazvati čin u kojem si postupio protivno božjoj zapovjedi i učinio ono što je đavao htio da učiniš nego grijehom.

19 – Nepoželjno djecu dovoditi na misu.

Mada nije zabranjeno, u NP crkvi je nepoželjno dovoditi djecu na misu. Kad se nađe netko iz mlađih zajednica, pa dovede svoju djecu, odmah se nađe na meti kritika/fraza: “Zašto si to učinio” i “Bolje je da to nisi učinio”. I suočen je s osuđujućim pogledom većine prisutnih. Osim što ga kritiziraju ostali sljedbenici NP crkve, to čini i svećenik. Na primjer, ako dijete zaplače tijekom mise, tad će svećenik u prvoj prigodi reći: “Vidite kako nije dobro voditi djecu na misu. Roditelji se ne mogu radi njih usredotočiti na misu. A smetaju i ostalima.” Te ili slične fraze, neokatekumenski svećenici povremeno govore, bez obzira ima li djece na misi ili ne, kao upozorenje da se to ne radi.

Roditelji moraju svoju djecu ostavljati na čuvanje roditeljima, manje rodbini ili prijateljima. U velikom broju slučajeva, roditelji moraju naći i plaćati neku ženu ili curu, koja im čuva djecu za vrijeme mise.

Napomenuti ću da to nije jedini slučaj u kojima roditelji napuštaju svoju djecu. To se događa u svim ostalim situacijama u kojima moraš dolaziti na susrete u NP crkvi. Znači, NP crkva je na prvom mjestu a sve ostalo može biti tek na drugom mjestu i dalje, uključujući i vlastita djeca.

Ako netko od roditelja kaže: “Dovoditi ću djecu na misu” tada će se suočiti s prije navedenim, sve dok ne “popusti”, dok mu “ne slome otpor”. Ako kaže “Nemam kome ostaviti djecu na čuvanje”, reći će mu “Nađi neku ženu ili curu da ti čuva djecu”. Ako kaže “Nemam novaca za plaćanje žene ili cure koja će mi čuvati djecu”, reći će mu “Tebi je bog novac, snađi se, bog će providjeti…”. Ako netko kaže “Neću subotom dolaziti na misu nego nedjeljom u župu”, reći će mu “Bog te poziva da dolaziš subotom na misu, Bog te pozvao da dolaziš u NP crkvu a ne u župu, Ako ne ideš subotom na misu to je zato jer te đavao prevario”. Na te fraze se mogu nadodavati i razna zazivanja zla koja će se tim roditeljima dogoditi ako ne dolaze subotom na misu a s druge strane obećavaju im se razne milosti i čuda ako dolaze u NP crkvu.

Kad djeca odrastu, i dalje ih je nepoželjno dovoditi na misu. Sad više nisu razlozi plač djece i odvraćanje pažnje s mise na djecu. Sad su drugi razlozi. Glavni je razlog da će ta djeca po Kikovim zapovijedima, milom ili silom, s 13-14 godina morati sva biti uključena u NP crkvu i “krenuti na put s svojom zajednicom.” Zapravo, prvenstveno rađaju djecu samo zato da bi ta djeca jednog dana bila novim sljedbenicima NP crkve. A, dok se to ne dogodi, još uvijek nisu spremna prisustvovati neokatekumenskim misama, jer, kao i ostali koji nisu sljedbenici NP crkve “ne mogu razumjeti što se događa na neokatekumenskim misama i nisu spremni na to”. Zato je i nepoželjno da mlađe zajednice imaju zajedničku misu s starijim zajednicama: “Jer ne mogu razumjeti što se događa na neokatekumenskim misama u starijim zajednicama i nisu spremni na to”. A takve Kikove zapovijedi postoje i u mnogim drugim slučajevima.

Inače, dogma “ne razumiju”, uz ostale dogme, upotrebljava se i za one koji ne podržavaju NP crkvu, za one koji su napustili NP crkvu, one koji nisu htjeli ući u NP crkvu. Čak se i sljedbenicima NP crkve, pod maskom dogme “neće vas razumjeti” skupa s ostalim dogmama, zabranjuje da se idu ispovijedati kod svećenika RKC koji nisu sljedbenici NP crkve, a kamoli da iste idu pitati za kakav savjet ili samo na običan razgovor.

20 – Uvod u misu.

Taj “uvod” prije početka mise izriču laici. Najčešće se sastoji od slijedećih fraza: “Evooo, braćo, tu ste zato jer vas je bog tu pozvao”, “Mnogi nisu ovdje s nama, nego se sad drogiraju, opijaju, bludniče…”, “Otvorite vaša srca”

21 – Uvodi prije sva tri čitanja Riječi Božje.

Te “uvode” također izriču laici. Ti “uvodi” trebali bi “uvesti” prisutne u čitanja Riječi Božje. Možemo ih podijeliti u tri vrste. Za primjer neka posluži Mt 28,16-20.

U prvoj skupini uvoda prepričava se, s više ili manje riječi, ono što slijedi u Riječi Božjoj. Primjer: “Evooo, braćo, etoo, u Evanđelju ćemo čuti kako su učenici išli tamo gdje im je Isus naredio, kako su Mu se poklonili, kako im je Isus, eto, pristupio, kako im je On, evo, govorio, kako im je, eto, rekao da Mu je, evo, dana sva vlast…”

U drugoj skupini uvoda, teži se tumačenju Riječi Božje koja slijedi. Primjer: “Eto, čuti ćemo, evo, kako su se učenici poklonili Isusu. A klanjamo li se mi, eto, Isusu ili se klanjamo, evo, svojim idolima? I čuti ćemo kako je Isus rekao da će, evo, ostati, eto, s nama do kraja svijeta, a to znači da nas Isus poziva da ne mislimo kako nas je On, eto, napustio, nego, evo, kako je uvijek s nama.”

Treća skupina uvoda, sastoji se od uvijek istih rečenica, koje glase, otprilike: “Otvorite svoja srca.”, “Poslušajte Riječ Božju.”, “Eeevo braćo, eetoo slijedi jedna riječ za vas”, “Pozivam vam da obratite pozornost na slijedeće čitanje, možda će vam spasiti život.” Napomena: po usmenom i tajnom neokatekumenskom vjerovanju, Riječ Božja pročitana na neokatekumenskoj misi, može nekome spasiti život. Ali, ta ista Riječ, koja će sutra, u nedjelju, biti proglašena na sv. Misi u RKC, ta Riječ ne spašava život, ta Riječ ne obraća ljude, ta Riječ ne čini ljude sretnim…

U praksi, uvodi se često sastoje od miksa, prije navedena, tri oblika uvoda.

Mt 28,19 “Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga 20i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!”. U NP crkvi ta Riječ se aktualizira i provodi kao “Pođite dakle i učinite neokatekumenima (sljedbenicima NP crkve) sve narode tako što će činiti put i slušati katehiste 20i učeći ih čuvati sve što je Kiko zapovjedio!”

Iv 14,6 “Ja sam Put i Istina i Život”. U NP crkvi ta Riječ se aktualizira i provodi kao “Neokatekumenski put je Put i Istina i Život”.

22 – Davanje odjeka.

Odjek je osvrt na čitanja iz Biblije. Izriču ih na glas prisutni laici nakon što je proglašeno Evanđelje a prije homilije. Iako je sljedbenicima NP crkve rečeno da se odjek daje na Riječ Božju, mnogi daju odjek na uvode, neki i odjek na odjek, neki na pjesme, a neki i na nešto treće. U odjeku bi po pravilu trebalo reći što tebi pročitana Riječ Božja kaže za tvoj život.

Najčešći odjeci u NP crkvi se s jedne strane sastoje u “blaćenju” samog sebe raznim frazama i riječima (neprihvatljivo je iznositi dobre i lijepe činjenice o sebi). Drugim riječima, iznosiš i ispovijedaš neke grijehe, nesavršenosti, mane i slabosti o sebi. S druge strane, odjeci se sastoje u hvaljenju i veličanju neokatekumenskog puta riječima i frazama tipa: “Da ja nisam na neokatekumenskom putu ja bih nekog ubio/ubila, drogirao/la bi se, rastavio/la bi se…” Drugim riječima, “ispovijedaš” grijehe koje nisi počinio.

Još četiri napomene. Mnogi odjeci počinju riječju: “Mene dira…” Nakon nekog vremena provedenog u NP crkvi, čim netko “zine”, već znaš što će taj u odjeku reći. Dopuštena su maksimalno 3 do 4 a i 5 odjeka. Mnogima je odjek, odnosno, slušanje tuđih odjeka, veliki motiv za dolazak i “najzanimljiviji” dio mise, jer se većina odjeka sastoji u iznošenju “crne kronike” o sebi, a poznata je ljudska sklonost čitanju crne kronike u novinama.

U odjecima, a i u drugim situacijama u NP crkvi, sljedbenici NP crkve o sebi govore u negativnom tonu a o NP crkvi u pozitivnom tonu. No, u situacijama kad sljedbenici NP crkve unutar NP crkve govore o drugima, to jest o svima onima koji nisu sljedbenici NP crkve, onda o tim drugima govore samo u negativnom tonu a i dalje o NP crkvi samo u pozitivnom tonu. Kad sljedbenici NP crkve govore o NP crkvi van NP crkve, tada iznose samo pozitivne stvari o svojim sljedbenicima a i dalje o NP crkvi govore u pozitivnom tonu. A sve te van NP crkve, na podmukli, maskirani i demonski način žele uvjeriti kako s njima nije nešto u redu i da bi to promijenili moraju isključivo postati sljedbenicima NP crkve, odnosno “prihvatiti put”.

Ukratko, kad sljedbenici NP crkve pričaju o sebi, usta su im puna boga i dobra, a kad pričaju o drugima, usta su im puna đavla i zla.

Na podmukli, maskirani i demonski način, pod maskom evangelizacije, reevangelizacije, nove evangelizacija, karizme, drugog Vatikanskog koncila žele progurati NP crkvu kao novog “spasitelja”.

23 – Razlika u homilijama (propovjedima).

Propovijedi u NP crkvi su prilagođene NP crkvi, odnosno “etapama puta”. Isto kao i Kikove pjesme. Uz Kikove pjesme, odjeci, molitve i propovijedi su razlozi zašto se nastoji da svaka zajednica mora imati svoju misu. Jer je to ono što unutar NP crkve razlikuje misu od mise. A, mlađe zajednice, nisu još spremne i ne bi razumjele, “tajni nauk” koji je sadržan u Kikovim pjesmama, odjecima, molitvama i homilijama onih iz starijih zajednica.

Postoji puno razlika koje će neokatekumenski svećenik govoriti subotom na homiliji u NP crkvi i na homiliji nedjeljom u župi za “obične smrtnike”. Po Kikovim zapovijedima, ne smijem vam iznositi taj “tajni nauk”. Šalu na stranu, puno prostora bi oduzeo popis svih tih razlika.

Dok u RKC postoji jedno bogatstvo i širina u homilijama, u NP crkvi su homilije unificirane.

24 – Davanje mira u različitom trenutku nego u RKC.

25 – Poljubac prilikom davanja mira.

Jedan dio, a radi se o neoženjenim/neudanim osobama, koristi priliku da se poljubi s osobom koja im se sviđa a koja ih “ignorira”, tako što sjednu blizu te osobe. Bolje išta nego ništa, a možda i privuku pažnju te osobe.

Sljedbenike NP crkve usmjeravaju da traže buduće bračne drugove u NP crkvi. Kao buduće bračne drugove isključuju sve koji nisu u NP crkvi, bez obzira jesu li isti katolici, ateisti, pripadnici drugih vjera. Zabranjuju im da im budući partner bude netko tko nije sljedbenik NP crkve. Straše ih da će biti loše za njih ako im partner ne bude u NP crkvi i obećavaju im u ime boga razne milosti u braku ako im je partner u NP crkvi. Ako netko nađe neku osobu koja nije u NP crkvi, mora tu osobu dovesti u NP. Ako ju ne dovede, mora ju napustiti. Ako se ipak vjenča s tom osobom, mora biti svjestan/na da je učinio/la nešto što bog od njega/nje nije tražio i da će u tom braku proći loše/lošije nego da mu/joj je bračni partner iz NP crkve.

Kako rekoh, nameću im da traže partnere u NP crkvi i obećavaju im u ime boga da će im bog poslati, kad tad, tog partnera. Stoga, sjesti blizu neke osobe koja ti se sviđa, a ista te “ignorira”, nije samo prilika da se poljubiš s tom osobom, nego se može dogoditi i da ta osoba koja te do tada “ignorirala” pomisli kako si ti ta osoba koju joj je bog upravo poslao za budućeg bračnog druga.

Napomena: što vrijedi za brak u NP crkvi, to isto vrijedi i za one koji imaju poziv za svećenika i za one koje želi ići u neko “poslanje”. Oni koji žele ići u sjemenište, moraju ići u neokatekumensko sjemenište a neprihvatljivo je da idu u dijacezansko ili redovničko sjemenište. Oni koji žele ići u “poslanje”, moraju ići negdje gdje je otvorena NP crkva ili gdje se planira otvoriti NP crkvu s ciljem pomaganja u stvaranju, širenju ili održavanju NP crkve. Svaka druga mogućnost je isključena i neprihvatljiva. Odnosno, svaka druga mogućnost nije od boga i đavlova je prevara.

Drugim riječima, cilj “poslanja”, “obitelji u poslanju” jest otvaranje, širenje, gradnja, održavanje NP crkve. I to ne samo za one koji nemaju veze s Crkvom, nego treba i sve one koji jesu u RKC “obratiti” da prijeđu i postanu sljedbenicima NP crkve. A sve se čini pod maskom “širenja kršćanstva”, “navještanja boga” i drugim maskama.

26 – Uvijek iste vjerničke (sveopće) molitve uz obaveznu molitvu za neokatekumenski put i njegove osnivače.

27 – Izricanje naglas osobnih molitava i/ili zahvala vjernika.

Najčešće nakane tih molitava su za nečije obraćenje, da isti uđu u NP, a oni koji su izašli da se vrate: “Molim te bože za obraćenje tog i tog i da ga pozoveš u NP da bi se obratio.” ili Molim te bože za vratiš tog i tog i nazad u NP da bi nastavio s svojim obraćenjem.”

28 – Držanje ruku u zraku za vrijeme molitava.

29 – Čitanje Apostolskog a ne Nicejsko-carigradskog Vjerovanja.

Do prije par godina, na neokatekumenskim misama se nije čitalo Vjerovanje. Čitanje Vjerovanja im je “nametnuto” od strane Vatikana. 35 godina toga nije bilo na neokatekumenskim misama. A sad imaju kraće Vjerovanje, valjda da ih se ne bi umaralo s Nicejsko-carigradskim Vjerovanjem, kad i to i tako za njih nije bitno jer imaju svoj paralelni nauk, vjeru, vjerovanje koje se od slučaja do slučaja, više ili manje, razlikuje od onog u RKC.

30 – “Instaliranje” svog oltara.

Sljedbenici NP crkve se u većini slučajeva ne koriste postojećim i posvećenim oltarom, nego “montiraju / sklepaju” svoj oltar, najčešće spajanjem par stolova.

31 – Stajanje za vrijeme “pretvorbe”. (Ne kleči se.)

32 – Obavezan naklon prije primanja pričesti.

33 – Obavezna pričest pod vinom.

Crnim vinom, bijelo vino zabranjeno. Ako netko pita: “Zašto je zabranjeno bijelo vino?”, odgovaraju mu: “Crno vino je boje krvi”. Ako isti iznese primjedbu da “mnoga crna vina nisu boje ljudske krvi”, dobiti će odgovor “da su takva pravila puta i da tko je on da mijenja ta pravila.” Ako isti i dalje nastavi s pitanjem: “A da li je boja kruha boje ljudskog tijela?” dobiti će odgovor: “Ti si jedan poganin, heretik, želiš rušiti crkvu, praviš se Papom iznad Pape, Papa nas je priznao…”

Ovaj primjer nije jedini primjer. Tako i slično u NP crkvi prolaze svi oni koji “postavljaju previše pitanja” i koji “postavljaju pitanja na koja sljedbenici NP crkve nemaju neki unaprijed pripremljeni odgovor / frazu”, odnosno koji “postavljaju pitanja koja izlaze iz neokatekumenskih okvira.”

Zanimljivo je da kad se netko pita o Kikovim pravilima NP crkve i želi ih poboljšati ili ukinuti dobiva odgovor da je heretik. Ili dobiva odgovor da tko je on da mijenja druge. No, za razliku od svih njih, Kiko je taj koji može mijenjati tuđe živote.

34 – Obavezna pričest pod pečenim kruhom.

Napomena: neki koji su taj kruh prvi put vidjeli, nazvali su taj kruh lepinjom. Tako i izgleda, okrugao, plosnat, s urezanim simbolima po Kikovim zapovijedima. Kao zanimljivost bih naveo da je Kiko propisao i zapovijedi kako se priprema taj kruh.

Zapravo, cijeli neokatekumenski put, cijela NP crkva, jest skup Kikovih zapovijedi koje slijede sljedbenici NP crkve. I pri tom su obmanuti jer misle da slijede Isusove zapovijedi.

35 – Bacanje, otresanje posvećenih čestica po podu odnosno po robi.

Prilikom primanja Krista u obliku kruha na dlan ruke, posvećene čestice kruha se raspadnu na više manjih čestica. Da bi se do kraja pričestilo, mora se 6-7 puta polizanim prstom prijeći preko dlana i to prinijeti u usta. Većina to ne čini, nego nakon prinošenja većih čestica, jednostavno napravi s rukama pljes-pljes i / ili još obrišu ruke o hlače / suknju, tako da Krist završava po podu ili po robi sljedbenika NP crkve.

36 – Pričešćivanje svih iz istog kaleža na način da se pije iz kaleža.

Mnogi pri tom strahuju da se na njih ne prenesu bolesti i infekcije, virusi i bakterije, od drugih. Zabranjen je način da su kruh umoči u vino. A i nemoguć, jer je također zabranjeno pričešćivanje hostijama, samo kruh dolazi u obzir.

37 – Kikove (neokatekumenske) pjesme – sve ostale isključene / zabranjene.

Sve te pjesme je napisao i uglazbio Kiko. Svake godine Kiko napiše poneku novu pjesmu, koju onda svi “kantori” moraju naučiti i učiti druge tim pjesmama. Sve pjesme imaju “latino” ritam. Dio pjesama je zabranjen za korištenje mlađim zajednicima, odnosno, neokatekumenska pjesmarica je podijeljena na “etape puta”. Pa kad prijeđeš u “višu etapu puta”, tada možeš koristiti i te pjesme koje su predviđene za tu “višu etapu puta”.

Sljedbenici NP crkve kažu da su sve te pjesme uglazbljeni dijelovi Biblije. Znači, to bi bilo isto kao kad bi RKC donijela odluku da Biblija nije javno dostupna svima, nego, kako neki vjernik RKC “napreduje u vjeri”, tako se može koristiti i “naprednijim” dijelovima Biblije. I također, slijedivši Kikovu logiku, ta Biblija bi bila dostupna samo vjernicima RKC, odnosno, bila bi tajna za sve ostale.

No, ne događa se to samo u vezi Kikovih pjesama, nego i u vezi Kikovih kateheza, koje su tajna i nedostupne su dok ne dođeš na tu “etapu puta”. A niti tada ih ne dobiješ napismeno, nego ih katehisti uče napamet i usmeno ih prepričavaju. Ista je stvar i s Kikovom pjesmaricom. Ona je dostupna samo “kantorima” ali ne i sljedbenicima NP crkve koji nisu “kantori”.

Kad bi RKC slijedila Kikovu logiku, onda niti Biblija, niti Katekizam Katoličke Crkve, niti ostalo, ne bi bilo dostupno svima u pisanom obliku, nego bi “odabrani pojedinci” posjedovali nabrojano u pisanom obliku, morali bi to učiti napamet i usmeno prenositi drugima. Napomena: lakše je doći do Kikove pjesmarice (dovoljno je izraziti želju za biti “kantor”) nego do Kikovih kateheza (moraš postati katehist a niti tada nećeš dobiti sve kateheze, samo one koje ćeš drugima “recitirati”). Postoji i stroga Kikova zapovijed onima koji imaju te Kikove kateheze da ih ne smiju nikome pokazivati (davati), apsolutno nikome.

Osim što su sljedbenici NP crkve odijeljeni od župe i RKC, podijeljeni su i unutar sebe. Ta pjesmarica, te Kikove pjesme, Kikove kateheze, jedni su od dokaza.

38 – Pljeskanje rukama dok se pjeva.

39 – Ne skuplja se milostinja.

Znači, pogani, neobraćeni, tradicionalni vjernici, prirodno religiozni i drugim dogmama etiketirani vjernici RKC od strane NP crkve, koji idu nedjeljom na sv. Misu i nisu sljedbenici NP crkve, ti isti daju nedjeljom na sv. Misi milostinju iz koje se uzdržava župa. A neokatekumeni su izuzeti od toga. I ne samo to, nego ti isti “neobraćeni pogani” uzdržavaju boravak sljedbenika NP crkve u svojim župama.

Dakako, u NP crkvi se stalno skuplja novac od svojih sljedbenika, ali taj novac ide samo za njihove potrebe, za potrebe NP crkve, za uzdržavanje i širenje NP crkve. Taj novac prikupljaju od svojih sljedbenika raznim tehnikama proklinjanja, optuživanja, demoniziranja i prisile. Evo nekih fraza: “Bog vam je novac”, “Vadite zmiju iz džepa”, “Novac je smeće”…

40 – Pri kraju mise svećenik pita ima li tko kakve obavijesti u vezi zajednice, pa ako tko ima taj i kaže.

Znači, misa ne završava župnim obavijestima. Jer, sljedbenike NP crkve ne zanima RKC, odnosno župa i župljani u kojoj jesu, nego su okrenuti prema sebi i zatvoreni u sebe. Postavljaju se nad župom i ostalim župljanima. Izdvajaju se od župe i župljana. Crkva su u crkvi (NP crkva u RKC). Župa i župljani ih “zanimaju” samo utoliko što im je cilj da ih sve dovedu u NP crkvu.

Dio vjernika RKC za njih kažu da su sekta, a drugi dio da nisu sekta (jer su “priznati” od Vatikana) nego da se ponašaju kao sekta (što dođe na isto).

41 – Ples oko oltara na kraju mise.

Na kraju mise, kod “izlazne” pjesme, jedan dio sljedbenika NP crkve pleše oko oltara. Kod plesa se ili uhvatiš s osobama do tebe za ruku ili se zagrliš. I ovu situaciju koriste neki od neoženjenih/neudanih, kako je i opisano pod 25, da bi se “kao slučajno” uhvatili za ruku ili se zagrlili s osobom koja im se sviđa a ista ih “ignorira”. Napomena: kad završi “izlazna” pjesma, sljedbenici NP crkve se “bace” na oltar da bi pokupili cvijeće koje je bilo na oltaru i kao uspomenu ga ponesu svojim kućama.

42 – Komentari / ocjenjivanje mise poslije mise.

Nakon mise, dio sljedbenika NP crkve međusobno komentira (tuđe) odjeke, uvode, kako je tko pjevao, tko je došao tko nije, kako je tko bio obučen, kakvo je bilo cvijeće na oltaru i vazi, kako je bila uređena crkva, kakav je bio “opći dojam”. Znači, međusobno komentiraju neke izvanjske stvari i pričaju o tuđim životima. I na temelju tih komentara, zaključuju da li je protekla misa bila “bolja” ili “lošija”, “uspješna” ili “neuspješna”.

Osim što su sljedbenici NP crkve proglasili svoju misu “boljom” od sv. Mise u RKC, tako i unutar sebe imaju “bolje” i “lošije” mise, u zavisnosti od prije nabrojanih kriterija.

43 – Manipuliranje osjećajima i razumom

Svode misu na osjećaje, ali kako i kad im to odgovara. U NP crkvi Bog nije bitan, nije u prvom planu, nego je bitno kako je na misi sve skupa izgledalo i da su oni zadovoljni. Znaju misu opisivati riječima: dostojanstveno, duboko, divno, krasno, zadovoljno, lijepo, dirnulo me, dotaklo me… Kad misu opisuju tim osjećajima, onda je to prihvatljivo.

No, ako netko kaže da se nije lijepo osjećao onda mu kažu “osjećaji su sranje”, “bog nije osjećaj”, “vjera nije osjećaj”. Tako isto govore u ostalim prilikama. Na primjer, netko kaže: “Meni je lijepo u poslanju”, onda je to u redu. Ali ako netko kaže: “Meni je teško u poslanju”, onda mu kažu: “Osjećaji su sranje”.

Za sve svoje obrede upotrebljavaju “pozitivne” osjećaje. Ali, kad netko drugi kaže: “Meni je lijepo na Sv. Misi nedjeljom u RKC”, tada se, pogotovo iskusniji neokatekumeni nasmiju i pogledaju dotičnog s visoka i među sobom komentiraju: “Osjećaji su sranje”.

Da ponovim, kad netko kaže za misu u NP crkvi: “Meni je lijepo na misi u NP”, njemu ne kažu: “Osjećaji su sranje”. Ako netko kaže: “Meni nije lijepo na misi u RKC”, pozvati će ga da ide na kateheze i da uđe u NP crkvu i reći će mu: “Na misi u NP crkvi će ti biti lijepo.” (Napomena: nemojte krivo shvatiti da oni pozivaju u NP crkvu samo one kojima “nije lijepo” u RKC, oni pozivaju sve u NP crkvu. No, one koji uspiju okrenuti protiv RKC, oni su im lakši plijen. One koje ne uspijevaju okrenuti protiv RKC, oni su im teži plijen.)

Ne ponašaju se samo u nabrojanim slučajevima na način “kako i kada im odgovara”, nego i u svim ostalim slučajevima. Na primjer: jedino što o Papama znaju reći je “Papa nas je priznao” A Pape su napisale i izgovorile tisuće i tisuće toga, no njih zanima samo to, zanima ih samo ono što im ide u prilog.

I dakako, pogotovo ne citiraju Pape ili ostale kad im nije po volji, kad im ne ide u prilog. Isto tako, o sebi pričaju bajke, ali ne pričaju kako su spriječili na tisuće brakova jer nisu dopustili svojim sljedbenicima da se vjenčaju s nekim tko nije sljedbenik NP crkve, ne pričaju o samoubojstvima sljedbenika NP crkve, o onima koji nisu dragovoljno i u slobodi ušli u neokatekumenski brak, o svima što su ih natjerali da rade protiv svoje volje radi straha i pod obećanjima raznih milosti, o stotinama tisuća obreda crne magije i proklinjanja što će se dogoditi onima koji ne žele slijediti Kikove zapovijedi (činiti put) koji ne slušaju katehiste i žele napustiti NP crkvu, o tome da u njihovim zajednicama nema ljubavi, o tisućama onih koji su napustili NP crkvu i iznose negativna svjedočanstva o NP crkvi i sljedbenicima NP crkve, o stotinama onih koje su spriječili da idu u dijacezansko ili redovničko sjemenište jer su isti morali ići u neokatekumensko sjemenište…

Isto tako, “kritike” upućene na njihov račun svode na osjećaje: “Ljubomorni su na nas”. Da, to je jedna od fraza u NP crkvi, jer ako netko pita: “Zašto drugi govore protiv nas?”, odgovaraju mu s “Ljubomorni su na nas”. Napomena, nije to jedina fraza u tom slučaju, postoje i fraze: “govore protiv nas jer ih je đavao prevario, jer se ne žele obratiti, jer ne žele slušati i slijediti boga, jer se ponašaju kao pogani, jer su tradicionalni vjernici, jer su prirodno religiozni, jer ništa ne vide i ništa ne razumiju, jer ne žele raditi svoj posao, jer su prevareni od svijetom…”

44 – Trajanje mise: RKC 50 minuta, NP crkva 90 minuta

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

admin

Svaki čovjek ima pravo na svoje mišljenje usmjereno prema istini, a kad spozna Istinu dužan je promijeniti svoje mišljenje ukoliko nije u skladu s Istinom. To je prava demokracija.

45 thoughts on “Bitne razlike između neokatekumenske euharistije i sv. mise

 • February 24, 2014 at 1:10 pm
  Permalink

  Amen!

 • February 25, 2014 at 7:38 am
  Permalink

  Ako je netko ikada bio na misi koju slave NK zajednice zna da je ovaj post pun besmislica i lazi. Ako netko nije bio neka ode, jer nije kao sto kaze post zabranjeno, i neka se uvjeri.

 • February 25, 2014 at 7:38 am
  Permalink

  – Bacanje, otresanje posvećenih čestica po podu odnosno po robi.
  – Zabrana prisustvovanja misi određenim sljedbenicima NP crkve.
  -Isključena / zabranjena mogućnost da se misa održi na način kako se sv. Misa slavi nedjeljom u RKC

 • February 25, 2014 at 7:40 am
  Permalink

  – Bacanje, otresanje posvećenih čestica po podu odnosno po robi.
  – Zabrana prisustvovanja misi određenim sljedbenicima NP crkve.
  -Isključena / zabranjena mogućnost da se misa održi na način kako se sv. Misa slavi nedjeljom u RKC

  Ovo su lazi, a ostale promjedbe je mogao napisati samo netko tko nema pojma o misi u rimokatolickoj Crkvi i tko nikada nije procitao uvod u Rimokatolicki misal.

 • February 25, 2014 at 2:38 pm
  Permalink

  Fakat puno razlika. Znaš što mi nije jasno, Pehar?

  Zašto je ne zabrani Crkva? Ako mi miožeš odgovoriti, MOLIM TE.
  Nemoj zaboraviti, još jednom te molim.

  Pogotovo zato što je tu euharistiju slavio papa Ivan Pavap II, papa Benadikt i papa Franjo. O kardinalima, biskupima i svećenicima da ne govorim. Što su slavili i zašto je ne zabrane. MOLIM TE ODGOVORI MI!

 • February 25, 2014 at 7:07 pm
  Permalink

  oprostite al u ovom postu ima dosta istine,ne možete baš sve zanijekati

 • February 27, 2014 at 10:44 am
  Permalink

  Istina je da NKP ima neke specificnosti kao:

  uvod u Misu, uvodi u citanja, odjek rijeci nakon citanja, pričest pod obije prilike, karakteristične pjesme ali to nisu razlike u misi nego neke specificnosti odobrene od Kongregacije za bogostovlje. Mnogi pokreti imaju svoje specificnosti. Osim toga u mnogim nasim zupama se dogadjaju puno ozbiljnije “specificnosti”.
  O drugim stvarima kao o bacanju posvecenih cestica i zabranama ne bi komentirao. To su nebuloze i svatko iole upucen to zna. Pozdrav Peharu:)

 • February 27, 2014 at 3:54 pm
  Permalink

  Najgora je laž ona koja je potkrijepljena s malo istine ili poluistine.
  Očit primjer za to upravo je gornji tekst.

  Bez obzira jesu li ‘bitne’ razlike koje su navedene laži, istine ili poluistine, mene zanima ovo: Smatra li autor teksta da NEOKATEKUMENSKA EUHARISTIJA nije SVETA MISA ?

  Ako može neka odgovor bude ‘DA’ ili ‘NE’.

 • February 27, 2014 at 7:37 pm
  Permalink

  ništa što gornji tekst kaže nije laž,ništa,sve sam to i sam vidio i prolazio kroz sve te “specifičnosti”

 • February 27, 2014 at 10:53 pm
  Permalink

  U čemu je problem,nama koji smo bili ovo ništa nije čudno,ovoliko razlika stvarno postoji,neo statuti su jedno, a stvarnost je drugo

 • February 27, 2014 at 11:43 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Replika 4 (i slične), Davor, navodi
  “– Bacanje, otresanje posvećenih čestica po podu odnosno po robi.
  – Zabrana prisustvovanja misi određenim sljedbenicima NP crkve.
  – Isključena / zabranjena mogućnost da se misa održi na način kako se sv. Misa slavi nedjeljom u RKC
  Ovo su lazi”

  Bacanje, otresanje posvećenih čestica po podu odnosno po robi.

  Kad se sljedeći put budeš pričešćivao na misi subotom u NP crkvi, gledaj dobro oko sebe svoju braću kako to rade. Ako netko 6-7 puta polizanim prstom ne prijeđe preko dlana prinoseći u usta, kako bi bio siguran da na dlanu nije ništa ostalo, upozori ga na to. Ako je kruh koji je služio za pričest bio dobro napravljen i pečen, tako da se skoro i ne mrvi, 6-7 puta može biti i manje.

  Zabrana prisustvovanja misi određenim sljedbenicima NP crkve.

  Događalo se i događa rijetko, ali se događa. Kako i zašto? Katehisti bi u određenim situacijama (ne u svim situacijama) pribjegli mjeri zabrane dolasku nekim neosima koji nisu htjeli poslušati katehiste kad su im katehisti zapovijedili da nešto učine.

  No, da do te zabrane dolaska dođe, trebalo je biti ispunjeno slijedeće. Kad katehisti nešto traže od neosa, prvo počnu s obećanjima raznih milosti i dobara koja se imaju dogoditi ako to neosi učine. Ako to “ne prođe”, katehisti počnu s nabrajanjem raznih zala koja se imaju dogoditi tom neosu ako to ne učini. U mnogim slučajevima znaju i nabrajati milosti i dobra koja su se dogodila svima koji su slušali, odnosno zla koja su se dogodila svima koji nisu slušali katehiste, odnosno koji nisu slijedili Kikove zapovijedi (činili put). Ako ni to “ne prođe” počnu uvjeravati neose kako je to božja volja za njih, kako to Bog od njih traži da to učine. Ako ni to “ne prođe” počnu uvjeravati neose kako su ako to ne učine prevareni đavlom.

  Dakako, sve nabrojano prate dogme NP crkve, odnosno Kikove kateheze. I tek ako to sve nabrojano “ne prođe” pribjegavaju ostalim zapovijedima, kao na primjer mogu te vratiti u zajednicu nižeg stupnja, mogu te poslati na uvodne kateheze, mogu ti zabraniti da neko vrijeme ne dolaziš u zajednicu ili kao jednu od mjera ti zabrane dolazak na misu subotom.

  Kako su mnogi sljedbenici NP crkve prihvatili “Gospodaru Kiko, rob(ot) sam tvoj, rob(ot) katehista tvojih. Gospodaru Kiko, evo dolazim vršiti volju tvoju i volju katehista tvojih.” oni ne prolaze prethodni tretman i jedino što kažu kad im katehisi nešto kažu jest: “amen”.

  Ima i onih koji se ne slažu s katehistima, neće izvršiti Kikovu zapovijed danu preko katehista, i kad ih poslije pitaš zašto su rekli “amen”, odgovore ti “zato da me ne bi pilali”.

  Isključena / zabranjena mogućnost da se misa održi na način kako se sv. Misa slavi nedjeljom u RKC

  Opisano pod 7 se događalo. No, vrlo je lako provjeriti istinitost te tvrdnje. Kako? Župnik neke župe gdje su neosi, trebao bi reći tim neosima da 6 mjeseci održavaju misu na način kako se Mise održavaju nedjeljom u RKC. Prvih 6 mjeseci neka im od gornjih 44 razlika odobri samo točku 17, da ta Misa bude subotom. A narednih 6 mjeseci, niti to, niti subotom. Neka skupa s ostalim župljanima dolaze nedjeljom na Misu.

  Bolji način za provjeru te tvrdnje jest da Biskup na razini nekog mjesta to napravi za sve neose po svim župama. Zašto? Ako se to učini samo za jednu župu, tada će neosi iz te župe ići u one druge župe gdje se mise održavaju po Kikovim zapovijedima opisanim u 44 točke.

  Ima i 45-a točka. Neosi ne idu po pričest, nego svećenik ili laik dolazi do njih.

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • February 28, 2014 at 6:54 pm
  Permalink

  ja sam sve pročitala ali nisam vidjela da si napisao godine i stalež

 • February 28, 2014 at 10:57 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Replika 7, VERITAS navodi, “Osim toga u mnogim nasim zupama se dogadjaju puno ozbiljnije “specificnosti”.”

  VERITAS, navedi te specifičnosti. Da li si mislio na razlike u nedjeljnim Sv, Misama u raznim župama? Navedi te razlike.

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • February 28, 2014 at 10:58 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Replika 5, razum pita, “Zašto je ne zabrani Crkva?”

  Pitaj svoje katehiste koje moraš sve pitati. Jesi li ih pitao i da li možeš posjećivati paxtibi.net. Jesi li ih pitao možeš li objavljivati postove na paxtibi.net. Ako katehisti ne znaju odgovor na to pitanje, pitati će svoje katehiste. Ako ni oni ne znaju, oni će pitati svoje katehiste. Na kraju te piramide je Kiko. A Kiko će sigurno znati odgovor. Jer ako Kiko ne zna odgovor, Kiko će pitati Boga, odnosno sve što Kiko govori, to Bog govori preko Kika. Sve što Kiko radi, to Bog preko Kika radi.

  Razume, ispada da tebe više zanima moj odgovor na to pitanje nego što Bog o tome misli. Razume, razume, doznaju li to tvoji katehisti, možda će te vratiti na početne kateheze ili bar u zajednicu stupanj ispod tvoje.

  Ako ih ne želiš pitati, ili ih nisi pitao, znaš li da kršiš Kikovu zapovijed u vezi toga. Znaš li da te, po dogmama NP crkve (po Kikovoj nauci) radi toga čeka oganj pakleni, i zemaljski i nebeski. I suprotno, ako ih pitaš i slijediš što ti katehisti kažu da ćeš kao posljedicu toga dobiti razne milosti i dobra. Ako mi možeš odgovoriti, molim te, nemoj zaboraviti, koje ćeš to milosti dobiti.

  Pogotovo pitaj svoje katehiste odakle je došla informacija da je Papa Franjo bio na neokatekumenskoj misi. Kad i gdje se to dogodilo? Ako se i dogodilo, zašto Papa Franjo nije više puta bio na neokatekumenskoj misi. Zašto niti jedan Papa nije sljedbenik NP crkve?

  Pitaj svoje katehiste da ti objasne što je Papa Franjo htio reći kad je rekao: “Skrb oko izgradnje i čuvanja zajedništva u Crkvama kamo idu u misije”, “treba osluškivati život krajevnih crkvi, vrjednovati njihovo bogatstvo”, ” trpjeti, ako je potrebno, zbog njihovih slabosti”, “s njima hoditi kao jedno stado pod vodstvom lokalnih pastira”, “Glavno je zajedništvo”, “Katkada se bolje odreći življenja pojedinosti, koje od vas zahtijeva vaš Put, radi čuvanja jedinstva braće neke crkvene zajednice, čijim se dijelom trebate uvijek osjećati”, “Dobro je da budete svjesni da prije nas uvijek dolazi Duh Sveti.”, “Stoga posebnu pozornost treba posvećivati kulturalnom kontekstu u kojem ćete djelovati, koji je sasvim različit od konteksta iz kojeg dolazite.”, “Osim lokalnog jezika, još je važnije da „naučite“ kulture koje ćete sresti, znajući prepoznati potrebu Evanđelja koje je prisutno posvuda, kao i djelovanje Duha Svetoga u životu i povijesti svakog naroda.”, “da se jedni za druge skrbite, posebice za najslabije”, “Neokatekumenski je put vrlo zahtijevan, stoga neki brat ili sestra mogu naići na nepredviđene teškoće. Strpljivost i milosrđe zajednice u tom je slučaju znak zrelosti vjere”, “Svačiju slobodu treba poštivati, također i kad netko odluči izvan Neokatekumenskog puta tražiti drugačiji oblik kršćanskoga života koji će mu pomoći odgovoriti na Božji poziv”

  Neka ti katehisti objasne zašto je i Papa Franjo rekao “koje od vas zahtijeva vaš Put”. Odnosno, neka ti objasne zašto je rekao vaš, a nije rekao moj ili naš Put. Neka ti objasne zašto je Papa rekao da Put zahtjeva određene čini od vas a nije rekao da to Bog zahtijeva od vas. Neka ti objasne zašto ti oni (katehisti i Kiko) prikazuju u NP crkvi da to sve Bog želi od tebe a ne kako Papa kaže da to Put želi od tebe.

  Neka ti katehisti objasne zašto je Papa Franjo rekao da je “Put zahtjevan” a nije rekao “da je Put dobar”. A nije ni spomenuo ni “put obraćenja”. Zašto?

  Neka ti katehisti objasne zašto Papa Franjo nije rekao (NIJE rekao) da su svi oni koji su otišli iz zajednice: prevareni đavlom, da su otišli jer ne žele slijediti boga, da se neće obratiti, da ih čeka oganj pakleni, da su otpadnici od vjere, da su napustili boga, i još mnogo toga. A nije rekao niti obratno, da su svi koji su na putu obraćeni, da ih čekaju milosti i još mnogo toga.

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • March 1, 2014 at 4:56 pm
  Permalink

  Reci ti nama Pehar zasto je Papa, usprkos svim tvojim navodima, poslao sve one obitelji u Misije?

 • March 2, 2014 at 11:23 am
  Permalink

  Od svih argumenata koje ste iznijeli najmanje drži vodu baš onaj koji se najčešće provlačio inače kroz raspravu na ovom forumu, a to je teza: “Papa je priznao Put, znači Putu se nema više što zamjeriti, tko govori suprotno protivi se Papi.”
  Samo crkveno priznanje nekog pokreta (bilo kojeg) ne znači da je pokret odmah savršen, idealan, besprijekoran. A još manje da se tim priznanjem mogu opravdavati poteškoće ili propusti do kojih u nekim župama dolazi.
  Kad neki čovjek pronađe neki pokret unutar Crkve (a mnogo ih je) kao najbolji oslonac svoje duhovnosti, to ne znači da je taj pokret objektivno idealan i za sve druge ljude, pa da bi se mogao smatrati nečim posebnim i iznad svih ostalih pokreta i duhovnosti.
  Ako se u pokretu otkrije poziv na “radikalnije” življenje kršćanstva, to ne znači da ga izvan pokreta ili u nekom sasvim drugačijem pokretu čovjek ne može također otkriti. Ako se postavimo suprotno u praksi, dakle među ljudima s kojima živimo, dolazi do toga da se u župi javljaju dvije paralelne Crkve. Jedna je radikalna i kritizira ovu koja nije radikalna. Jedna se sastaje subotom, druga nedjeljom. U takvoj župi se rijetko sastaju sve zajednice i čini se da svatko vuče na svoju stranu, a nema kohezije koju najbolje osjeća sam župnik.

 • March 2, 2014 at 12:10 pm
  Permalink

  a) Koliko neokatekumeni odgovaraju ranokršćanskim zajednicama dalo bi se razgovarati.
  b) Za ovo postoji vrlo razorna kritika Puta kada se spominje kako se tajne koje su drugi rekli pred “braćom” i “sestrama” iznose vani bez pardona. I to one najintimnije.

  Uz nadzor i odobrenje RKC nije argument. RKC je progledavala kroz prste Kristovim legionarima još za Ivana Pavla IIhttp://www.jutarnji.hr/kristovi-legi…eteta/1028554/ i stoga što im je osnivač obilato donirao Vatikan, kao što već odavno Kiko to čini novcima koje je iznudio od neokatekumena. Nije tajna da se neokatekumeni služe podmazivanjem biskupa ne bi li im ovi dopustili djelovanje u njihovim biskupijama ili važnim osobama koje u Vatikanu odlučuju što tko smije, a što ne smije raditi.

 • March 3, 2014 at 10:46 am
  Permalink

  Kako se lijepo slažu protiv Neokatekumenskog puta i oni koje su jerihonske trube Jutarnjega lista ( ali i drugih ) i oni koji u usta uzimaju Isusa i Mariju.

  “Neprijatelj moga neprijatelja, moj je prijatelj!
  Narod kaže: “Našla krpa zakrpu!”

 • March 3, 2014 at 7:05 pm
  Permalink

  Ne bi ja moj Peharu posjećivao ovu stranicu nikada, ali ja idem na sve vražije stranice da malo svjetla donesem, da ovaj jadni narod može i nešto normalno pročitati, a ne samo tvoje gnjusne laži. Ako ti smetam ti briši, slobodno

 • March 3, 2014 at 9:26 pm
  Permalink

  +!
  Ne znam, jesu li se katolički mediji na hrvatskom pisali što o duševnim ranama članova ‘Kristovih legionara’ (http://www.legionariesofchrist.org/eng/index.phtml?height=768&width=1366&sw=1&sw2=).
  Što bi trebalo biti lijek u vremenu i prostoru, postane otrov.
  Nešto na engleskom:
  http://www.catholicnewsagency.com/news/legionaries-of-christ-elect-new-leaders-issue-apology/

  Zanimljivi su i komentari ispod dotičnog teksta (zašto je dugo trajalo, koja je karizma osnivača,…?).

  Eh, a sada ispravljaj štetu.
  – Što onda ako vukovi rasturaju ovce? Ima ovaca. Mi smo samo najamnici.

  Biskup ili svećenik, ako moli kraću verziju prije blagovanja Presvetog, izgovara “ne bude na sud i osudu”.

 • March 3, 2014 at 11:08 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Replika 2 istina, replika 4 davor, replika 18 Joko

  Pozivam nabrojane osobe da zatraže oprost od svih koje su sudili.

  Pozivam ih da osobno zatraže oprost riječima (bez ikakvih dodataka i izmjena) “Molim sve one koje sam sudio za oprost, jer sam ih sudio”. Ako ne žele, neka odgovore zašto u NP crkvi moraju zatražiti oprost od onih koje su sudili, a van NP crkve ne moraju zatražiti oprost od onih koje su sudili.

  Podsjećam ih da se u NP crkvi ne mogu “vaditi” s riječima: “To nije sud nego istina”, “Nisam sudio samo sam rekao” i sličnim izjavama.

  A ako su morali “trčati okolo i hvatati ljude” koje su sudili i tražiti oprost od njih kao jedan od uvjeta koji su trebali ispuniti da bi prešli drugi prijelaz/skrutini, imam dodatno pitanje, ukoliko ne žele zatražiti oprost. To je pitanje: “A zašto su to morali raditi da bi prešli drugi prijelaz/skrutini a sad to ne žele?”

  Više o “sudovima” u NP crkvi nalazi se u replikama 13, (15), (28), 31, (36), (48), 66 u postu Žena, majka, muž i brak u neokatekumena http://www.paxtibi.net/?p=2150. Replike 13,31,66 objašnjavaju što su to “sudovi”, a u zagradama (15,28,36,48) su odgovori sljedbenika NP crkve.

  Ukoliko se nekom ne da čitati o tome ili je čitao pa nije razumio, navesti ću primjer. Kad neki svećenik ide uz jedne župe u drugu, na kraju kaže: Molim sve one koje sam povrijedio (ako postoje takvi) da mi oproste radi toga. Po Kikovim zapovijedima o sudovima, to bi trebalo izgledati ovako: Pozivam sve one koje sam povrijedio a isti su se radi toga naljutili, uvrijedili ili slično da oni zatraže oprost od mene jer su me sudili (jer su se naljutili, uvrijedili i slično).

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • March 4, 2014 at 4:41 pm
  Permalink

  Pehar, ne bih htio steći dojam da si papak i kukavica, ali nisi odgovorio na pitanje koje sam postavio u br. 8.

  Pitanje konkretno, traži se jasan odgovor. U čemu je problem, što ne odgovaraš?

  Reci samo ‘DA,DA’ ili ‘NE,NE’.

 • March 4, 2014 at 6:43 pm
  Permalink

  nije pehar papak ne brinite,pehar samo govori iskustva ljudi koji su bili u neo pokretu,pehar govori samo istinu

 • March 4, 2014 at 9:43 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija (Kiko i Carmen?)

  Replika 19, (obrezani) razum “ali ja idem na sve vražije stranice da malo svjetla donesem”

  Sreli se dvoje poznanika nakon dugo godina. Jedan je sljedbenik NP crkve a drugi je bio sljedbenik NP crkve sve dok nije otišao živjeti u drugu zemlju. Ovaj koji je ostao sljedbenik NP crkve stalno je bio u uvjerenju da je ovaj drugi napustivši NP crkvu napustio boga, da ga je đavao prevario. Ovaj koji je otišao živjeti u drugu zemlju nije dobio dopuštenje katehista za odlazak iz razloga jer tamo gdje je otišao živjeti ne postoji NP crkva u koju bi se mogao uključiti. Isto tako, nije bio dovoljno dugo “na putu” pa da bi mu katehisti dopustili odlazak iz razloga da tamo gdje ide pokuša oformiti NP crkvu.

  Sljedbenik NP crkve se nije mogao pomiriti i prihvatiti odlazak onog drugog iz NP crkve osim iz razloga da je napustio boga, da ga je đavao prevario i iz ostalih dogmi NP crkve. Ovaj drugi mu je pričao o svojoj vjeri, o Bogu, o RKC, o Riječi Božjoj, o sakramentima, o ostalim molitvenim zajednicama i pokretima unutar RKC, o Katekizmu Katoličke Crkve. To je pomalo utjecalo na sljedbenika NP crkve, pa NP dogma o napuštanju boga i đavlovoj prevari polako nije “držala vodu”. No, sljedbenik NP crkve se nije htio tako lako “predati”. I dalje je sve hipnotizirano gledao kroz oči dogmi NP crkve.

  U jednom trenutku ovaj koji je napustio NP crkvu ispriča mu priču kako je u toj zemlji naletio na čovjeka koji je mislio da su Isus i Buda jedno te isto. A onda mu je on rekao da je Isus Isus a Buda Buda. Na to mu je neos odgovorio: “Ah, sad znam zašto te bog poslao u tu drugu zemlju. Tamo nema neokatekumenskog puta pa te bog poslao da širiš naše neokatekumensko svijetlo tamo gdje ga nema.”

  Za kraj, ovaj koji je otišao ispričao je kako je dan prije sreo jednu osobu iz NP crkve. Na to mu je neos odgovorio: “Vidiš, to ti je znak da te bog poziva da se vratiš u NP crkvu.”

  Replika 19, (obrezani) razum “ali ja idem na sve vražije stranice da malo svjetla donesem”

  (Obrezani) razume, jesi li pitao svoje katehiste možeš li ići na sve vražije stranice i donositi svjetlo?

  Jesi li se kad zapitao da nisi možda član koje vražje zajednice?

  Ostala pitanja za tebe nalaze se u replici 14.

  Da ne otvaram novu repliku, pitam osobu potpisanu s Peharnik da li je gledala film “Đavolji odvjetnik” http://www.imdb.com/title/tt0118971/

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • March 5, 2014 at 9:31 am
  Permalink

  koliki postovi a jednostavnog odgovora nema

 • March 5, 2014 at 12:20 pm
  Permalink

  Replika na 24

  Pehar, bitno je za tebe da znaš neke stvari, iako ih vjerojatno sve znaš, ali se praviš lud. Istinski si smiješan u 99% stvari koje pišeš. Kad si objavio prolog o obiteljima u poslanju koje je primio papa, izvukao si 3 dobre rečenice-konstatacije koje je rekao papa obraćajući se tim obiteljima, a ne Neokatekumenskom Putu. I to što je papa rekao je odlično.

  Ali temeljnu stvar koju je papa učinio, a to je da je poslao te obitelji, da im je dao blagoslov, da im je zahvalio, kako je rekao na velikodušnosti i svemu što čine u svijetu, to si preskočio samo tako.

  Iz toga i 100 sličnih primjera vidi se tvoj prezir prema NP i ne prezaš ni pred čim samo da bi blatio, klevetao i pogrdno govorio o putu(a papa nam daje blagoslov). To je problem Pehar.

  I onda ono što je najvažnije, a što ti naravno nerazumiješ.

  TO NE ČINI PEHAR, NEGO ONAJ KOJI IMA MOĆ DA KLEVEĆE I LAŽE, A TO JE SOTONA. OTAC LAŽI, ZAVODNIK.
  Dragi moj Peharu, jednog dana ćeš biti svjestan ovaga što ti pišem i bit će ti jako teško. Ja ću tada moliti za tebe, budi siguran.

  Ovo što ti pišeš Krist nikada nebi pisao. On nebi nikada radio skriveno, pogotovo ne ove stvari.
  ZATO JE TO VRAŽIJA STRANICA ili bolje rečeno nadahnuta je od vraga.
  A ti kad pitaš da li ja možda pripadam nekoj vražijoj zajednici, ja ti kažem, kad to kaže Katol. Crkva, onda će to tako biti. A ti jako dobro znaš koji je stav RKC o putu. Vrag se bori protiv RKC, a NP je dio RKC.

  Zato Peharu, a i svi ostali koji pišete laži na ovoj stranici znajte da ste u funkciji zla i Sotone. Vi samo nastavite dokle god hoćete, ali ja bi razmislio, bilo bi me strah.

  P.S.
  Kad bi ja sudio RKC po mnogim djelima-slabostima-ljudskim elementima, davno bi postao ateist. I NP ima slabosti, grijeha,…ali je karizma RKC.
  Ljudi imajte malo mudrosti i straha Božjega. Barem šutite i čekajte. A najbolje da idete slušati kateheze, pa se uvjerite sami

 • March 5, 2014 at 2:45 pm
  Permalink

  con questo post voglio testimoniare che in qualsiasi parte del mondo si impiantano i nc,questi non insegnano il catechismo della Chiesa Cattolica ma il KikismoCarmenismo della chiesa itagnola.

  Ho avuto il privilegio di ospitare in casa mia per un mese
  intero alcune suore extraeuropee venute in Italia per studi,un giorno il parroco dopo la messa chiese se c’erano delle famiglie disposte ad ospitare queste suore per un mese dando loro la possibilità di apprendere la lingua italiana e potersi laureare in una prestigiosa università del Vaticano, io e mia moglie non ci pensammo due volte e rinunciando alle ferie accogliemmo in casa due suore,una del centro Africa e una del nordest asiatico,non sto qui a dilungarmi sulla bellissima esperienza vissuta in quel mese insieme anche ai nostri tre figli.Una sera la suora del Rwanda mi chiese se avevo militato in qualche movimento cattolico, le dissi che ero stato alcuni anni nel c.n.c.,il suo bel viso sempre sorridente cambiò espressione si rattristò e mi disse:
  “Sono anche nella nostra parrocchia a Kigali ma fanno tutta una vita a se:non si vedono mai in parrocchia,escono solo di notte, stanno sempre chiusi nelle loro sale,peccano di superbia, sono strani”EVO OVIM POSTOM ŽELIM POSVJEDOČITI da bilo gdje se nalaze neosi ne podučavaju katekizam katoličke crkve nego kikizam i karmenizam,imao sam priliku kod mene doma ugostiti 2 časne sestre,mjesec dana su provele kod mene,moje supruge i naša tri sina jedna časna sestra je iz azije.a druga iz afrike,smjestili smo ih kod nas na zamolbu župnika,došle su zbog učenja jezika i studija na jednom od vatikanskih fakulteta,jedne večeri sestra iz ruande me upitala jesam li u kakvom pokretu u crkvi,rekoh im da sam bio nekoliko godina u neokatekumenima,njeno lijepo lice uvijek do tada nasmijano se rastužilo na ovu moju izjavu te je nastavila ; IMA IH I KOD NAS U KIGALIJU INAČE GLAVNI GRAD RUANDE, ALI SVE RADE SAMO PO SVOM,NE VIDI IH SE U ŽUPI,IZLAZE NOĆU,STALNO SU ZATVORENI PO TIM SVOJIM SALICAMA,PUCAJU OD NADMENOSTI,ČUDNI SU” ljudi moji sva svjedočanstva govore isto o neokatekumenima bila ona iz hr,europe ili iz afrike….

 • March 5, 2014 at 11:14 pm
  Permalink

  Osvrt na 27

  Klasičan primjer glupe kritike. Evo sad ti meni reci što si ti napisao. Glupost da ne može biti veća, ala Pehar. I sad ja tebi napišem 138 argumenata koji će reći da je to glupost što si napisao-la i ti ćeš izmisliti opet neki bla, ble, bla…

  Argument 1
  U mojoj župi 100-tine župljana koji nisu u ni jednoj zajednici ne idu na misu jer ne mogu slušati župnika i imaju 101 primjedbu na njega. Ne moram ti govoriti što sve govore o njemu. A on je samo jedan obični svećenik koji obavlja redovni pastoral u župi, sasvim normalan i OK.
  Po tvome ovih stotine su znači u pravu jer tako kažu
  Argument 2
  Isti slučaj sa susjednom župom. Tamo pak svećenik previše priča o politici, pa ljudi idu kod Franjevaca jer oni snažno pričaju. Po tvome i oni su u pravu
  Argument 3
  U cijeloj Europi milijuni ljudi ne idu u Crkvu i kažu da je to bez veze i da tamo više nitko ne ide. Bog ih više ne zanima, ni Crkva i to što oni kažu po tebi su u pravu jer to kažu.
  Argument 4
  Puno mojih poznanika se šale i zezaju, a kad im spomeneš Crkvu naglo se uozbilje i kažu mi nemoj me s popovima. A baš su se ljepo smijuljili.

  I što sad. Kakvo je tvoje svjedočanstvo, da neosi ne podučavaju katekizam kat. Crkve. Onda ga valjda na temelju stvarnosti koju sam ja naveo ne podučava ni sama Crkva.

  Argument 5
  Ako se potrudim mogu ti nabaviti pismo zahvale, neznam sigurno kojeg reda časnih sestara, gdje poglavarica reda zahvaljuje pismom Kiku na toliko sestara koje su iz NP došle u njihov red.

  Svima vama se mora ići niz dlaku i onda je dobro, ali kad vam netko kaže nešto što vas uznemiri, e onda je smrad. NP se nevoli jer govori u lice bez licemjernih laži, a istina boli. Znam 100 bivših neosa, a samo je jedan razlog izlaska. IDOLOPKLONSTVO. Kad nekome, pa makar bile to i časne sestre, takneš u idole (novac,sex,obitelj,prestiž,karijera…), onda si naj….Ne diraj u mene, tko si ti da se mješaš u moju privatnost!

  Zato bivši neosu, odi ti k svojim idolčićima i uživaj. A jednog dana kad se tebi dogodi Ruanda u glavi radi tvog idolopoklonstva budeš se sjetio božijih zapovijedi. NEMOJ IMATI DRUGIH BOGOVA OSIM MENE. Pozdravi časne seke i laku noć

 • March 6, 2014 at 8:19 am
  Permalink

  PEHAR!

  IMAM JEDNU VEEEEEEELIKU MOLBU ZA TEBE.
  NA BITNO.HR IMA TEKST-HOMILIJA OD PAPE:”Danas ima više mučenika nego u prvim stoljećima Crkve”.
  Ajde budi malo inovativan i kreativan pa za promjenu stavi to kao naslov za novu temu. Naime propovijed je odlična i govori je papa. Ajde budi prika!

 • March 6, 2014 at 10:02 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Replika 26, (obrezani) razum “Ja ću tada moliti za tebe, budi siguran.”

  Ne želim da se niti ti niti koji drugi sljedbenik NP crkve moli za mene. Dva su razloga.

  Prvi razlog.
  Uobičajene molitve sljedbenika NP crkve glase: “Bože, obrati sve one koji nisu sljedbenici NP crkve da postanu sljedbenicima NP crkve i da se tako obrate.” ili “Bože, obrati sve one koji su otišli iz NP crkve, da se pokaju i vrate i tako nastave s obraćenjem.”

  Drugi razlog.
  Bog vjernika RKC i bog sljedbenika NP crkve nije isti. Bog sljedbenika NP crkve je: neokatekumenski put (zajednica, etape puta). Sveto Pismo tog boga su Kikove kateheze (zapisani Kikovi govori koji se moraju naučiti napamet) i Kikove pjesme. Zapovijedi tog boga su Kikove zapovijedi. Crkva tog boga je NP crkva. Papa tog boga je neokatekumenski zloduh. Nadbiskupi i biskupi tog boga su katehisti. Svećenstvo tog boga su neokatekumenski svećenici (oni koji su završili neokatekumensko sjemenište).

  Svi ostali, uključujući i preobraćene svećenike RKC na neokatekumenizam, su klonovi i roboti, imena: “ja sam neokatekumen” i prezimena: “slušam Kikove zapovijedi (činim put) i slušam katehiste”, uz dodatak, da oni s djecom navode i broj budućih sljedbenika NP crkve: “imam toliko i toliko djece”.

  A, svi skupa, žive u neizrecivoj slobodi sažetoj u jednoj od dogmi NP crkve: “Živi ili mrtvi, ali morate dolaziti u zajednicu (NP crkvu).”

  A, svi oni koji ne žele slijediti tog boga (neokatekumenski put) i Kikove zapovijedi su: pogani, neobraćeni, prevareni đavlom, prirodno religiozni, tradicionalni vjernici, nesretni i nezadovoljni u životu, nevjernici, otpadnici od vjere, katolici nedjelje, sile zla, apostatizirani, bolesni, idolopoklonici. K tome su i napustili boga, ne žele nositi križ, ne prihvaćaju svoju povijest i sebe, žele griješiti, otac im je đavao, ne vide da ih bog ljubi, ništa ne razumiju i shvaćaju, nisu ponizni, ne žele se davati za druge, ne žele se obratiti, neposlušni su, imaju problema s autoritetom, neće napredovati u vjeri. A, to su dijelom i oni koji jesu sljedbenici NP crkve, ali ne slušaju Kikove zapovijedi (ne čine put) i ne slušaju katehiste.

  Navedeno je tek dio neokatekumenskih izmišljanja zala, proklinjanja i crne magije. Što je Kiko, ispraznih misli i nerazumnog potamnjenog srca, rekao o svima onima koji nisu sljedbenici NP crkve i što su sljedbenici NP crkve, također ispraznih misli i nerazumnog potamnjenog srca, govorili o svima onima koji nisu sljedbenici NP crkve, potražite u postovima i replikama na paxtibi.net.

  Iskustva boga i vjere sljedbenika NP crkve su copy/paste priče. Iskustva boga i vjere sljedbenika NP crkve su zapravo iskustva neokatekumenske zajednice sažete u rečenici: slijedi Kikove zapovijedi (čini put) i slušaj katehiste.

  Iskustva boga i vjere sljedbenika NP crkve su bezbroj negativnih priča o svima onima koji nisu sljedbenici NP crkve. Iskustva boga i vjere sljedbenika NP crkve su bezbroj hvalospjeva o NP crkvi.

  Iskustva boga i vjere sljedbenika NP crkve su strahovi koji su sadržani u dogmi NP crkve: da nisam sljedbenik NP crkve bilo bi mi puno lošije pa sve do toga da bih bio potpuno uništen.

  Iskustva boga i vjere sljedbenika NP crkve su obećanja dana svim sljedbenicima da bog ima jedan divni plan za njih. A taj divni plan je članstvo u NP crkvi i širenje tog divnog božjeg plana, NP crkve, sve do potpunog nestanka RKC (ne samo RKC) i svih molitvenih zajednica, pokreta i redova i do ustoličenja lažnog boga: NP crkve (neokatekumenskog puta).

  Iskustva boga i vjere sljedbenika NP crkve koja imaju dodir s pravim Bogom, vjerom, Svetim Pismom su samo na razini papagajskog ponavljanja kako bi trebalo biti, ali ne i kako jest.

  Pozivam sve sljedbenike NP crkve (i slične njima) da ne čuvaju Kikove zapovijedi nego da čuvaju Božje zapovijedi i pozivam ih da ne vjeruju u neokatekumenski put nego u Isusa.

  Klanjajte se i zahvaljujte Bogu, Stvoritelju neba i zemlje a ne neokatekumenskom putu. Kazna za otpad od Boga je beskonačna.

  Iz Katekizma Katoličke Crkve:

  452 Ime “Isus” znači “Bog koji spašava”. Dijete rođeno od djevice Marije nazvano je “Isus” “jer će spasiti narod svoj od grijeha njegovih” (Mt 1,21). “Nema ni u kome drugom spasenja; nema, uistinu, pod nebom drugog imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti” (Dj 4,12).

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • March 6, 2014 at 10:05 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Replika 26, (obrezani) razum “A najbolje da idete slušati kateheze, pa se uvjerite sami”

  Zašto te kateheze na objaviš na internetu? Za neupućene, kateheze su zapisani Kikovi govori koje katehisti moraju naučiti napamet i tako ih izgovarati, ne smiju ih čitati.

  Ako je tvoj odgovor: Zato jer nam vjera dolazi slušanjem, imam slijedeće pitanje. Zašto onda ne snimiš (audio, a može i audio i video snimak) tih kateheza i učiniš ih dostupnim svima?

  A, može i ovo “rješenje”. Zašto ne učiniš dostupnim te Kikove govore (kateheze) u pisanom obliku, uz slijedeću napomenu. Onaj tko želi da mu “dođe vjera”, tada mora pozvati nekoga da mu pročita te kateheze.

  Kad objaviš te kateheze u pisanom obliku, ja pristajem pozvati nekog da mi čita te kateheze. A onda, bude li se taj koji će mi čitati te kateheze htio “obratiti”, onda ću ja njemu čitati te kateheze. Ma, ako treba, naći ću i nekog tko će naučiti te kateheze napamet i tako mi ih izgovarati.

  Ako i to bude uvjet, naći ću nekog sljedbenika NP crkve koji će mi čitati te kateheze ili ih naučiti napamet pa mi ih tako govoriti. I obratno, bude li se taj sljedbenik NP crkve htio “obratiti” i “napredovati u vjeri”, ja ću njemu čitati te Kikove govore ili mu ih napamet izgovarati.

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • March 6, 2014 at 10:09 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Općeniti osvrt na sve replike (obrezanog) razuma, namijenjen i razumu i svim opsjednutim sljedbenicima NP crkve

  Opsjednuti neokatekumen

  Mk 5.1
  Stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski. 2Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. 3Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima 4jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. 5Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.

  6Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, 7a onda u sav glas povika: “Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!” 8Jer Isus mu bijaše rekao: “Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!” 9Isus ga nato upita: “Kako ti je ime?” Kaže mu: “Legija mi je ime! Ima nas mnogo!” 10I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.

  11A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. 12Zaklinjahu ga dakle: “Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!” 13I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.

  14Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. 15Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti – on koji ih je imao legiju. I prestraše se. 16A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. 17Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.

  18Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj. 19No on mu ne dopusti, nego mu reče: “Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao.” 20On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.

  Neka po ovim Riječima Gospodin Isus Krist istjera legije neokatekumenskih zloduha iz svih sljedbenika NP crkve koji ovo pročitaju.

  I neka po ovim Riječima Gospodin Isus Krist vrati zdravu pamet umjesto obrezane pameti svim sljedbenicima NP crkve koji ovo pročitaju.

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • March 6, 2014 at 10:11 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Ponovo pozivam (obrezanog) razuma da zatraži oprost od svih koje je sudio. I upozoravam ga, nemoj da tvoji katehisti saznaju da ne slijediš Kikove zapovijedi o oprostu.

  Pozivam ga da zatraži oprost riječima (bez ikakvih dodataka i izmjena) “Molim sve one koje sam sudio za oprost, jer sam ih sudio”. Ako ne želi, neka odgovori zašto u NP crkvi mora zatražiti oprost od onih koje je sudio, a van NP crkve ne mora zatražiti oprost od onih koje je sudio.

  Podsjećam ga da se u NP crkvi ne može “vaditi” s riječima: “To nije sud nego istina”, “Nisam sudio samo sam rekao” i sličnim izjavama.

  A ako je morao “trčati okolo i hvatati ljude” koje je sudio i tražiti oprost od njih kao jedan od uvjeta koji je trebao ispuniti da bi prešao drugi prijelaz/skrutini, imam dodatno pitanje, ukoliko ne želi zatražiti oprost. To je pitanje: “A zašto si to morao raditi da bi prešao drugi prijelaz/skrutini a sad to ne želiš?”

  Više o “sudovima” u NP crkvi nalazi se u replikama 13, (15), (28), 31, (36), (48), 66 u postu Žena, majka, muž i brak u neokatekumena http://www.paxtibi.net/?p=2150. Replike 13,31,66 objašnjavaju što su to “sudovi”, a u zagradama (15,28,36,48) su odgovori sljedbenika NP crkve.

  Ukoliko se nekom ne da čitati o tome ili je čitao pa nije razumio, navesti ću primjer. Kad neki svećenik ide uz jedne župe u drugu, na kraju kaže: Molim sve one koje sam povrijedio (ako postoje takvi) da mi oproste radi toga. Po Kikovim zapovijedima o sudovima, to bi trebalo izgledati ovako: Pozivam sve one koje sam povrijedio a isti su se radi toga naljutili, uvrijedili ili slično da oni zatraže oprost od mene jer su me sudili (jer su se naljutili, uvrijedili i slično).

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • March 7, 2014 at 11:22 am
  Permalink

  Gospodine Isuse Kriste,
  molim te blagoslovi mog brata koji se potpisuje kao Pehar.
  Molim te da izliješ na njega Duha Svetoga,
  da mu daš mir u srce koji dolazi od tebe,
  da u ovo korizmeno vrijeme
  može gledati u Tebe, našeg spasitelja,
  da Te može primiti, da se zaustaviš.

  Tebi je Gospodine sve moguće i možeš učiniti što želiš.
  Molim te učini da se njegov i moj put spoje,
  da se možemo zagrliti i pomiriti
  kao braća u tebi,
  ako je tvoja volja.

  Molim te Gospodine,
  da u ovo korizmeno vrijeme
  primimo tvoga Duha
  daj nam volju za postom, molitvom i milosrđem,
  da zaista uskrsneš u svima nama

 • March 8, 2014 at 9:21 am
  Permalink

  Pehar, Bog vas blagoslovio na ovim postovima,hvala vam što pišete u ime svih nas koji smo izašli i sve to doživjeli,čuli,osjetili,za sve nas koji nismo više sa tim elitistima tj,neokatekumenima, pričaju se iste priče tj.da nas je sve đavo prevario iako smo svim svojim srcem uz Gospodina kroz naše župne crkve,to ne može nitko shvatiti niti pojmiti tko to nije probao,pa zašto ih je papa nedavno opomenuo da nikome ne smetaju tko želi napustiti njihovu organizaciju,nije to papa slučajno rekao,govore o slobodi,a ne poštuju ničiju slobodu u biti,mislim da su baš oni u čistom ropstvu te svoje zajednice,tog stranog kulta ličnosti njihovog poglavara kika arguella.

 • March 11, 2014 at 11:32 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Slijedi popis dogmi NP crkve (neokatekumenskog puta), Kikovog nauka, paraevanđelja po Kiku, kojima sljedbenici NP crkve opisuju sve one koji nisu njihovi sljedbenici (od vjernika do ateista, od katolika do muslimana, od RKC do Pravoslavaca, od amiša do mormona…).

  To dogme NP crkve, te plodove narasle s nevaljalog stabla NP crkve, sljedbenici NP crkve, točnije robovi i roboti NP crkve iznosili su u replikama na paxtibi.net.

  Zbunjeni, zavedeni krivom gorljivošću i ohološću, Benedikta su pokušali otrovati – franjevce zabraniti – isusovce zatvoriti / zabraniti / izmjeniti, nisu katolici, hule protiv Duha Svetog, čista glupost, čisti protestantizam, teološki i kanonski su zabrazdili, mlate praznu slamu, postupaju kao zavodnik duša – čovjekov neprijatelj – Sotona, odbacuju ljude, raskolnici, ne prihvaćaju Papu, protiv Pape su, bolesnici, nema im spasa, siju razdor i gorčinu, izmišljaju, mrzitelji neokatekumena i papinskog vodstva, negiraju drugi vatikanski sabor i samog Papu, zbunjuju ljude i stavljaju ih jedan protiv drugog, antikatolici, čudni likovi koji samo kleveću / špekuliraju / izmišljaju, imaju problema u shvaćanju poziva svećenstva, odgovara im umrtvljena Crkva zazidana u četiri zida – bazirana na tradiciji i običajima, ne odgovara im ako se u Crkvu unese Duh Sveti koji mijenja ljude i takvu Crkvu žele zatvoriti pod hitno, svi znaju da oni ne govore istinu i pričaju laži, imaju probleme s autoritetom i neposlušni su, bili su i ostali neposlušni crkvi, pozivaju na linč – podjelu – prijezir – mržnju, stvaraju jednoličnost, izvor su sukoba, ne žele hodati zajedno u crkvi pod vodstvom njenih pastira, nemaju Duha Katoličke Crkve, ne mogu smisliti II vatikanski sabor – ni smjer kojim Katolička crkva ide, prave se katolici, izgubili su katoličko naslijeđe, bratovština Pia X, ustaju protiv jednog Božijeg djela, sladunjavo religiozni koji mole boga za malo dobrog zdravlja, uspjeha na poslu,… i još hrpi smeća, bježe od ozbiljnog kršćanstva tamo gdje je fino njihovoj guzi, sebičnih osjećaja, preracionalnog razuma, odlaze od križa, ne uzimaju križ i ne nose ga, ne mogu ljubiti, ne mogu gubiti život jer u njima nema Krista, nisu došli do odrasle Abrahamove vjere, Jude, ne žele oprostiti žele suditi, na putu su prema drugim bogovima, naporno i lažno kršćanstvo, vjernice koje abortiraju, razum im je proizvod prosvjetiteljsko – marxističke ideologije, vjera im je sladunjavi Isusić koji mora paziti da ne povrijedi njihove bjedne životiće, imaju hedonističku guzicu koja ne može istrpiti ni mrvicu kritike, ne gube život za Krista nego za svoj malograđanski životić, šupci i kukavice, šupčine bili i ostat će, srce im je ogrezlo u tvrdoći, imaju oči a ne vide i uši i ne čuju, jadnici bjednici prepuni jala, srca su im puna tjeskobe, ljubomorni su jer nemaju Krista u sebi da gube život, ne prihvaćaju da Duh Sveti vodi Crkvu i misle da ju oni vode, papci i kukavice, nemaju iskustvo vjere.

  Sljedbenici NP crkve su nabrojano iznijeli javno na paxtibi.net. A to je samo dio jer osim tih postoje i dogme NP crkve koje se ne iznose van NP crkve.

  Nabrojano se dijelom, u manjoj mjeri, odnosi i na one sljedbenike NP crkve koji ne slijede Kikove zapovijedi (“ne čine put”) i nisu u poslušnosti prema katehistima.

  Stablo se pozna po plodovima (Lk 6,43)
  (Mt 7,17-20; 12,34-35)
  43″Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. 44Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga.”
  45″Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.”

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • March 11, 2014 at 11:34 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Slijedi popis dogmi NP crkve (neokatekumenskog puta), Kikovog nauka, paraevanđelja po Kiku, kojima je Kiko opisivao sve one koji nisu njegovi sljedbenici (od vjernika do ateista, od katolika do muslimana, od RKC do Pravoslavaca, od amiša do mormona…).

  To je Kiko iznio u svom paraevanđelju u Puli. I to samo u jednom danu i u jednom govoru. http://www.paxtibi.net/?page_id=11

  Katolička Španjolska se raspada punom brzinom. Svi se razvode, svi se uništavaju. Homoseksualni brakovi. Sve je puno transvestita. Apostatiraju od evanđelja. Gaze Objavu.
  Dakle, stavili su nas u jedan zatvor, u jedan koncentracioni logor. Eto tako su nas Francuzi držali tamo stavivši nas u zatvor na pet godina.
  To je zanimljiva stvar jer su sva braća ove zajednice bili sveučilištarci, a njihovi kolege sa sveučilišta su svi danas rastavljeni, razvedeni. Jedini koji su još danas u braku i sa više od sedmero djece su oni koji su na Putu.
  U tom gradu Kemnitzu komunizam je malo po malo uništio vjeru. Sad su tamo neke protestantske župe luterana te petnaestak katoličkih župa. Dobro, danas 84% nije kršteno i 90% nema nikakve veze s Crkvom. Komunizam je malo po malo uništio korijene vjere. Možete li vjerovati oče da 90% stanovnika jednoga grada nije kršteno.
  Ja sam jedina u razredu, u školi, koja ima roditelje koji su zajedno. Svi su rastavljeni. Jedina sam.
  U tijeku je totalno raspadanje obitelji po cijelom svijetu s užasnim ranama za mlade. Dijete koje je u braku trebalo vidjeti školu ljubavi, promatrajući razaranje obitelji doživi obitelj kao školu mržnje i razdora. Vidjeli su oca koji govori ženi, „ubit ću te“. Majku koja se zatvara u sobu i ne priča više s njim. Oca koji ima drugu ženu. Tako su rasla djeca s ranama koja ostaju zauvijek.
  Zbog toga idemo ka mladeži koja je zastranila u drogi jer imaju strašne rane.
  Ne znaju što raditi s djecom u školama. Škole su postale mjesta droge i nasilja. Govorio je jedan profesor: „Prozivao sam učenike i upitao ih: ‘Gdje je ova djevojka?’ Čuo se jedan glas u dnu razreda koji je govorio da je otišla abortirati.“ Tako odgovaraju profesori.
  Sad dolazi još gora stvar. Nihilizam. Potpuni ateizam. Jedno društvo gdje su svi samci. Ljudi koji su sami. Svi imaju auto, stan.
  Ogroman broj samoubojstava. Ubijaju se.
  Kao i vaš katehist Giacomo. Prije, tko je bio on? Jadnik. Giacomo je bio nesretnik, ljevičar, marksist koji je mrzio Crkvu, koji je kasnije bio dirnut od milosti Gospodnje da se ponudio ići bilo kuda.
  Koliko svećenika je bilo u gulazima. Koliko svećenika je bilo mučeno. Španjolska je iskusila jedan građanski rat, užasni rat protiv komunizma. U ruskim zatvorima bio je preko 2800 svećenika mučeno, koji su prikazani. I u ovoj je areni ovdje gdje se sada nalazimo, rekli su mi da je u rimsko vrijeme bez sumnje bilo i mučenika. Jer su u Španjolskoj svećenici trpjeli užasne stvari. To je bilo nešto okrutno. Mi Španjolci smo užasan narod. Bilo za dobro bilo za zlo. Vidjeli se to sada sa Zapaterom (predsjednik Vlade u Španjolskoj). Vrlo drastično. Zastrašujuće.
  Zamislite da je u Francuskoj, prvoj kćeri Katoličke crkve, već 50 posto njih nekršteno. Govorio mi je pariški nuncij da samo 13 posto djece ide na vjeronauk, a 80 posto nema nikakav odnos s Crkvom, ni sa prvom pričešću, ni s vjeronaukom, ni s Crkvom. Ništa. Preziru Crkvu. Preziru svećenike. Socijalizam se uvukao u društvo. To je plod masonerije koja upravlja Francuskom, koja ima utjecaj u školama i župama.
  Govorio je Nietzsche, jedan filozof, jednu užasnu rečenicu koja je odvela mnoge ljude izvan Crkve: „Ako ima Boga, i budući da može pomoći osobi koja je uništena ili zlostavljana, a ne pomaže joj, može joj pomoći, a ne pomaže, nakaza je.“ Ako ne može pomoći, ne postoji. To je zanimljiv sofizam. Vrlo zanimljiv. Odgovori ti Nietzscheu ako možeš!
  Ova dražesna djevojka koja je dolje ne bi bila sa svojim mužem jer je čudovište, sebičnjak. I ona druga bi isto mogla reći, ne bih bila s njim da me Krist nije oslobodio. I neka druga bi mogla reći, ja također. Ne bi imao sedmero djece, ni troje, ni dvoje. Da li je to istina ovo što vi govorite. Istina je, istina. I ona žena tamo dolje bi mogla reći, ja ne bi doživjela starost, ubila bih se kao što se ubila i on druga gospođa. I drugi bi pitao da li je to istina.
  On je odgovorio djevojkama: „Znate li kakav sam? Znate li kakav sam ja? Ja sam jedan koji je došao vidjeti svoju baku. I tu sam sa željom da umre ova stara, jer mi je uništila nedjelju koju sam htio provesti sa prijateljima na plesu. Ne želim je vidjeti!“ Ovaj mladić je blizu samoubojstva.
  Što znači živjeti za sebe? To čine svi ljudi. Sve za sebe (okrenut je biskupima i svećenicima i kao da njima govori). U svemu traže svoju sreću. Ja živim za sebe, živim za sebe! Zašto sam otišao na sveučilište? Zato što mi se svidjela jedna djevojka, jer tražim svoju sreću. Sve za samoga sebe. Evo, živjeti za samoga sebe. Gledajte da je to užasno. Čovjek koji u svemu mora živjeti za sebe. U dnu sve živim za samoga sebe. Mogu biti oženjen tri puta, a u dnu me uopće nije briga za svoju djecu. Nije me uopće briga za moju ženu. Što mi se događa Kiko da nikoga ne ljubim? Ali ako je jedan čovjek dosljedna i ozbiljan (stao pred nuncija) onda se događa da učini samoubojstvo.
  Neki dan sam govorio nekom čovjeku koji se oženio s dražesnom ženom. Ima jednu kćer od 22 godine u New Yorku, jednog sina koji studira u Engleskoj i trećeg sina od 12 godina koji živi s njim. Rastao se od prve žene. Ima jahtu, brod. Sviđa mu se jedrenje. Čovjek od 50 godina. Zašto se jučer ubio, zašto? (Pita biskupe i svećenike) Zašto? Ja ću ti reći. Mnogo je godina kako ne ljubi nikoga. (maše rukama i hoda pred biskupima) I uopće ga nije briga niti za bivšu ženu niti za sina ni za nikoga.
  A zašto to ne podnosi? Zato jer čovjek ne podnosi živjeti jedan život u kojem ne ljubi nikoga. U dnu mi sebi oduzimamo život jer protestiramo, protestiramo. Život je merde, sranje, kao što kažu Francuzi. Ne prihvaćam jedan takav život. Htio bih život avanture, ljubavi. Htio bih izaći iz samoga sebe. Zbog toga su nas prevarili govoreći da je sreća samo u materijalizmu. Imati kuću, imati posao.
  Ne. Oni koji su pretvorili Crkvu samo u socijalnu agenciju lagali su nam. Koja nesreća za one koji imaju ljubavnice, koji imaju jahte te idu sa golim djevojkama kada dođu ovdje na godišnji odmor a ne upoznaju Krista. Oni su kao osuđeni tražiti samoga sebe u svemu. Uvijek u svemu egoizam. I što više idu sa ženom drugog čovjeka, što se više seksaju, u ustima im je gorčina jer nešto unutar tebe govori da to nije život. Život nije samo to. Ne može se živjeti za poroke.
  Zasramimo se. Nemoral. Sve ono što smo činili prije. Muž je neprijatelj, kćer je neprijatelj. Ali nije važno jer više nismo osuđeni pobjeći preko razvoda kao što to čine pogani jer oni su prestravljeni od smrti. Što drugo mogu učiniti? Ne mogu učiniti ništa drugo. Budući da oni imaju unutar ontičku smrt kao što je govorio Kierkegaard. Kada nastaje u njima jedan problem i budući da ne poznaju Krista taj problem njima postaje nepremostiv, a nas koji smo ozdravljeni u intimi naše duše gdje prebiva Gospodin, preko milosti vjere, nas ne uništava taj problem.
  Gledajte koja divota! Koje bogatstvo imamo! Tvoja se rođakinja već rastavila. Tvoj rođak također. Tvoj brat, tvoj unuk. Svi! Svi se rastavljaju. Jer ako im duša nije ozdravljena unutra, ako ne poznaju Krista, ako unutar sebe nemaju Duha Svetoga, unutar imaju smrt, smrt njihove osobe. Zbog toga kada se pojavi malo trpljenja moraju pobjeći bilo kako. Pobjeći od raka. Ne moj pušiti kraj mene jer ću te ubiti! Unutra imaju smrt, strah od trpljenja.

  Krivi učitelji (1 Tim 4,1)
  1 Tim 4.
  Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • March 13, 2014 at 9:25 am
  Permalink

  Hvala ti Pehar što si me podsjetio na ovo što je Kiko govorio, super je.

 • March 16, 2014 at 12:31 pm
  Permalink

  hvala ti Pehar još jednom na ovom postu i moram ti reći da sam jako sretan otkako sam napustio neokatekumensku organizaciju

 • April 12, 2014 at 1:49 pm
  Permalink

  Hahahahahahahahahahaha… Kako si ti to samo lijepo srocio hahahahahahahaha. Od prve pa sve do te tvoje “44” su besmislene lazi i stvarno samo otkrivas kako si jadan. Stvarno mi te se neda ispravljati jer se vec vidi da si poremecen a s takvima ne treba imati posla. Stvarno, sto vise citam ovo tcoju retardiranu stranicu sve vise mi se sere od takvih debila kao sto si ti… Mene bi bilo sram ovako se javno sramotiti. Tj. ti si kukavica jer govoris protiv zajednice a skrivas se, KUKAVICE! Cestitaj sam sebi jer si debilcina kakve nema. Hahahahaha.

 • April 17, 2014 at 9:21 pm
  Permalink

  Sir ma svi ste vi neokatekumeni agresivni……jao

 • April 26, 2015 at 3:12 pm
  Permalink

  Koliko gluposti, koliko lazi, uistimu moze vas biti sram, pa ja se uistinu pitam da li ste Vi unutar RKC?
  Godinu dana nakon objavljivanja ovog teksta pozivam te da se informiras sta je Papa Franjo rekao neokatekumenima u svojoj posljednoj audijenciji!
  Uistinu stvarno mi vas je zao, kako ste jadni, koliko zla samo nanosite, cini mi se da vi zapravo nikada niste ni culi za Boga!

 • June 9, 2015 at 10:40 pm
  Permalink

  Sv misa je vrelo života jer ju je ustanovio sam Isus Krist na posljednjoj večeri, a neoska misa je ruglo, kako već rekoh u jednom postu.
  Protestantsko-židovsko-neokikokatekumensko ruglo.
  Bivši neosi će znati na što mislim. Osim pijenja iz istih kaleža tako da možeš ozbiljno oboljeti od hepatitisa ili nečeg goreg, za podjelu mira neki to dobro iskoriste pa izgrle osobu koja im se sviđa, čime se narušava mir i srž same mise. A da ne govorim kad jezikom izližu oba dlana da jedna mrvica kruha ne bi pala na pod, a kruh u obliku osmerokuta sa Kikovim nacrtima po sebi, kao da predstavlja pečat sekte ili kulta duboko ukorijenjenog u svoje odaje bez da itko izvana smije vidjeti o čemu se radi. Nekršteni su unaprijed osuđeni; jedno je što ne smiju primiti svetu pričest, a nešto sasvim drugo što ne smiju biti u prostoriji kao da je na njih bačena ljaga jer nisu kršteni. Stvarno jadno!
  Da li je Krist izdvajao pojedince? Naprotiv, oko njega su bili gubavci, hromi, slijepi, nijemi i opsjednuti i u nikog nije upirao prstom već im je pomagao i ozdravljao ih.
  Neosi nemaju srama pa misle da su veći od tih nekrštenih ljudi. Samo se još nitko nije našao da im to kaže u lice. Njima ne bi pomogla ni horda psihijatara ni vojska egzorcista jer da bi ti egzorcist mogao pomoći, moraš jasno i glasno reći da vjeruješ u Krista, a ne u Kika.
  Sramota su ti neosi i ruglo za cijeli svijet.
  Kamo sreće da još ljudi to uvidi…

 • July 26, 2015 at 11:25 am
  Permalink

  Čitajući ove postove, kao i komentare ovdje odlučio sam se javiti i napisati nekoliko redova o mom viđenju problema sa neokatekumeniskim putom. Prvo bih rekao sledeće, nisam bivši neokatekumen, niti želim postati njihov član, da ne kažem vjernik. Krđten sam kao Katolik i to namjeravam ostati do kraja svog života. No ovdje ima dosta onih koji ne poznaju osnvnu činjenicu na kojoj počiva “katoličnost” pokreta neokatekumenizma. On počiva samo na jednom stubu, a to je priznavanje primata Pape. Po ničemu drugom on nije katolički. U biti čitav pokret je sinkretistička mešavina tradicija triju pravaca opće krišćanske vjere. Konkretno, spajajući misticizam istočnih crkava, “poslušnost” općoj, tj katoličkoj crkvi sa Solo Scriptura protestantizmom. Naravno, da je taj sinkretistički pokušaj ostao na tome, ne bi bilo problema, ali nametanje sasvim drugačijih liturgijskih tekstova, uređenja molitvenog prostora, kao i načina na koji se dele sakramenti uz ogromnu tajanstvenost čini ovaj pokret nekatoličkim. Psalmi i pjesme koje su napisali Kiki i Karmen, muzika koja podseća na protestanstke afro američke molitve po SAD, oltar na sredini prostorije, insistiranje na korišćenju Kikijevih uratka za ukrašavanje liturgijskog prostora, skoro obavezno nošenje brade kod svećenika koji su prišli “putu”, filtriranje vjernika, “biblijska” isključivost koja podseća na protestantske kvazikrišćanske sekte kao što su Jehovini Svjedoci, insistiranje na judaističkim simbolima (menora) i na Šabatu, jer održavaju liturgijska slavlja subotom kao Adventisti sedmog dana – Subotari… Onaj koji pozna svoju Crkvu, svoju vjeru, prepoznaće odmah da pripadnici puta nisu katolici, nego da su predstavnici sekte duboko inkorporirane u tkivo Crkve, poput stanica kancera koje u suštini nisu ništo drugo nego stanice domaćina, ali koje su poludjele, i protiv kojih nema obrane. To što “put” ima blagoslov papa, pa se time branitelji istog pozivaju na dogmu o nepogrešivosti ne znači ništa, jer put je u samom svom biću duboko heretički, nekatolički, čak naprotiv protukatolički, protukršćanski jer nameće Kikija kao jedini autoritet, zamenjujući autoritet Crkve, a pre svega autoritet samog Isusa Krista. Možda ću zvučati paranoično, ali iako Crkvu ni vrata paklena neće nadvladati, bojim se da je pakao ušao u Crkvu iznutra….kao karcinom koji je zahvaljujući sredstvima novaca kojima “pokret, put” raspolaže razjeda iznutra, potkupljujući biskupe, svećenike, kardinale, ucjenjući i podmuklo rušeći ono što je milenijumima trajalo. Molim se Bogu da se to ne dogodi, i da se nadje neko ko će put zaustaviti, a vjernike vratiti u krilo Majke Crkve

  Neka nas sve Blagoslovi svemoćno i presveto Trojstvo: Otac, Sin i Duh Svjeti

 • December 19, 2015 at 11:13 pm
  Permalink

  Čitajući ove postove, kao i komentare ovdje odlučio sam se javiti i napisati nekoliko redova o mom viđenju problema sa neokatekumeniskim putom. Prvo bih rekao sledeće, nisam bivši neokatekumen, niti želim postati njihov član, da ne kažem vjernik. Krđten sam kao Katolik i to namjeravam ostati do kraja svog života. No ovdje ima dosta onih koji ne poznaju osnvnu činjenicu na kojoj počiva “katoličnost” pokreta neokatekumenizma. On počiva samo na jednom stubu, a to je priznavanje primata Pape. Po ničemu drugom on nije katolički. U biti čitav pokret je sinkretistička mešavina tradicija triju pravaca opće krišćanske vjere. Konkretno, spajajući misticizam istočnih crkava, “poslušnost” općoj, tj katoličkoj crkvi sa Solo Scriptura protestantizmom. Naravno, da je taj sinkretistički pokušaj ostao na tome, ne bi bilo problema, ali nametanje sasvim drugačijih liturgijskih tekstova, uređenja molitvenog prostora, kao i načina na koji se dele sakramenti uz ogromnu tajanstvenost čini ovaj pokret nekatoličkim. Psalmi i pjesme koje su napisali Kiki i Karmen, muzika koja podseća na protestanstke afro američke molitve po SAD, oltar na sredini prostorije, insistiranje na korišćenju Kikijevih uratka za ukrašavanje liturgijskog prostora, skoro obavezno nošenje brade kod svećenika koji su prišli “putu”, filtriranje vjernika, “biblijska” isključivost koja podseća na protestantske kvazikrišćanske sekte kao što su Jehovini Svjedoci, insistiranje na judaističkim simbolima (menora) i na Šabatu, jer održavaju liturgijska slavlja subotom kao Adventisti sedmog dana – Subotari… Onaj koji pozna svoju Crkvu, svoju vjeru, prepoznaće odmah da pripadnici puta nisu katolici, nego da su predstavnici sekte duboko inkorporirane u tkivo Crkve, poput stanica kancera koje u suštini nisu ništo drugo nego stanice domaćina, ali koje su poludjele, i protiv kojih nema obrane. To što “put” ima blagoslov papa, pa se time branitelji istog pozivaju na dogmu o nepogrešivosti ne znači ništa, jer put je u samom svom biću duboko heretički, nekatolički, čak naprotiv protukatolički, protukršćanski jer nameće Kikija kao jedini autoritet, zamenjujući autoritet Crkve, a pre svega autoritet samog Isusa Krista. Možda ću zvučati paranoično, ali iako Crkvu ni vrata paklena neće nadvladati, bojim se da je pakao ušao u Crkvu iznutra….kao karcinom koji je zahvaljujući sredstvima novaca kojima “pokret, put” raspolaže razjeda iznutra, potkupljujući biskupe, svećenike, kardinale, ucjenjući i podmuklo rušeći ono što je milenijumima trajalo. Molim se Bogu da se to ne dogodi, i da se nadje neko ko će put zaustaviti, a vjernike vratiti u krilo Majke Crkve

  Neka nas sve Blagoslovi svemoćno i presveto Trojstvo: Otac,Sin i Duh Sveti

Comments are closed.