Tri Papine preporuke neosima

 

Papa primio u audijenciju članove Neokatekumenskoga puta
Sveti je Otac danas u dvorani Pavao VI. primio u audijenciju oko osam tisuća članova Neokatekumenskoga puta. Pozdravljajući prisutne, naročito 414 obitelji koje šalje naviještati Evanđelje u razne dijelove svijeta, rekao je da im Crkva zahvaljuje na velikodušnosti. Zahvaljujem vam na svemu što činite u Crkvi i u svijetu – rekao je Papa dodajući da im u ime Crkve predlaže neke jednostavne odrednice.
Prva je da se najviše skrbe oko izgradnje i čuvanja zajedništva u Crkvama kamo idu u misije. Neokatekumenski put ima vlastitu karizmu koja ima, kao i svi darovi Duha Svetoga, duboku crkvenu dimenziju, a to znači da treba osluškivati život krajevnih crkvi, vrjednovati njihovo bogatstvo, i trpjeti, ako je potrebno, zbog njihovih slabosti, te s njima hoditi kao jedno stado pod vodstvom lokalnih pastira. Glavno je zajedništvo. Katkada se bolje odreći življenja pojedinosti, koje od vas zahtijeva vaš Put, radi čuvanja jedinstva braće neke crkvene zajednice, čijim se dijelom trebate uvijek osjećati – upozorio je papa Franjo.
Papa je spomenuo još jednu odrednicu: Dobro je da budete svjesni da prije nas uvijek dolazi Duh Sveti. Gospodin uvijek ide ispred nas, i u najudaljenija mjesta i najrazličitije kulture; Bog posvuda sije sjeme svoje Riječi. Stoga posebnu pozornost treba posvećivati kulturalnom kontekstu u kojem ćete djelovati, koji je sasvim različit od konteksta iz kojeg dolazite. Osim lokalnog jezika, još je važnije da „naučite“ kulture koje ćete sresti, znajući prepoznati potrebu Evanđelja koje je prisutno posvuda, kao i djelovanje Duha Svetoga u životu i povijesti svakog naroda – istaknuo je Sveti Otac.
Na kraju je potaknuo članove Neokatekumenskog puta da se jedni za druge skrbe, posebice za najslabije. Neokatekumenski je put vrlo zahtijevan, stoga neki brat ili sestra mogu naići na nepredviđene teškoće. Strpljivost i milosrđe zajednice u tom je slučaju znak zrelosti vjere. Svačiju slobodu treba poštivati, također i kad netko odluči izvan Neokatekumenskog puta tražiti drugačiji oblik kršćanskoga života koji će mu pomoći odgovoriti na Božji poziv – istaknuo je Papa.
Zaključujući govor, Papa je potaknuo misijske obitelji da posvuda, i u nekršćanskim sredinama, te naročito u egzistencijalnim periferijama, šire Evanđelje Isusa Krista. S ljubavlju naviještajte, svima nosite Božju ljubav. Recite svima koje sretnete da Bog ljubi svakoga čovjeka, s njegovim slabostima, pogrješkama i grijesima. Budite glasnici i svjedoci beskrajne dobrote i neiscrpivoga Božjeg milosrđa. Povjeravam vas Djevici Mariji da uvijek nadahnjuje i podupire vaš rad. U školi ove nježne Majke, budite uvijek revni i radosni misionari – zaključio je Sveti Otac.

 

UDIENZA ALLE COMUNITÀ DEL CAMMINO NEOCATECUMENALE, 01.02.2014

 

UDIENZA ALLE COMUNITÀ DEL CAMMINO NEOCATECUMENALEAlle ore 12.30 di questa mattina, nell’Aula Paolo VI, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza le Comunità del Cammino Neocatecumenale e ha rivolto loro il discorso che pubblichiamo di seguito:

● DISCORSO DEL SANTO PADRE

Cari fratelli e sorelle,

ringrazio il Signore per la gioia della vostra fede e per l’ardore della vostra testimonianza cristiana, grazie a Dio! Vi saluto tutti cordialmente, ad iniziare dall’Équipe responsabile internazionale del Cammino Neocatecumenale, insieme ai sacerdoti, ai seminaristi e ai catechisti. Un saluto pieno di affetto rivolgo ai bambini, presenti qui in gran numero. Il mio pensiero va in modo speciale alle famiglie, che si recheranno in diverse parti del mondo per annunciare e testimoniare il Vangelo. La Chiesa vi è grata per la vostra generosità! Vi ringrazio per tutto quello che fate nella Chiesa e nel mondo.

E proprio a nome della Chiesa, nostra Madre – la nostra Santa Madre Chiesa, gerarchica come piaceva dire a Sant’Ignazio di Loyola – a nome della Chiesa vorrei proporvi alcune semplici raccomandazioni. La prima è quella di avere la massima cura per costruire e conservare la comunione all’interno delle Chiese particolari nelle quali andrete ad operare. Il Cammino ha un proprio carisma, una propria dinamica, un dono che come tutti i doni dello Spirito ha una profonda dimensione ecclesiale; questo significa mettersi in ascolto della vita delle Chiese nelle quali i vostri responsabili vi inviano, a valorizzarne le ricchezze, a soffrire per le debolezze se necessario, e a camminare insieme, come unico gregge, sotto la guida dei Pastori delle Chiese locali. La comunione è essenziale: a volte può essere meglio rinunciare a vivere in tutti i dettagli ciò che il vostro itinerario esigerebbe, pur di garantire l’unità tra i fratelli che formano l’unica comunità ecclesiale, della quale dovete sempre sentirvi parte.

Un’altra indicazione: dovunque andiate, vi farà bene pensare che lo Spirito di Dio arriva sempre prima di noi. Questo è importante: il Signore sempre ci precede! Pensate a Filippo, quando il Signore lo invia per quella strada dove incontra un amministratore seduto sul suo carro (cfr At 8, 27-28). Lo Spirito è arrivato prima: lui leggeva il profeta Isaia e non capiva, ma il cuore ardeva. Così, quando Filippo gli si avvicina, egli è preparato per la catechesi e per il Battesimo. Lo Spirito sempre ci precede; Dio arriva sempre prima di noi! Anche nei posti più lontani, anche nelle culture più diverse, Dio sparge dovunque i semi del suo Verbo. Da qui scaturisce la necessità di una speciale attenzione al contesto culturale nel quale voi famiglie andrete ad operare: si tratta di un ambiente spesso molto differente da quello da cui provenite. Molti di voi faranno la fatica di imparare la lingua locale, a volte difficile, e questo sforzo è apprezzabile. Tanto più importante sarà il vostro impegno ad “imparare” le culture che incontrerete, sapendo riconoscere il bisogno di Vangelo che è presente ovunque, ma anche quell’azione che lo Spirito Santo ha compiuto nella vita e nella storia di ogni popolo.

E infine, vi esorto ad avere cura con amore gli uni degli altri, in particolar modo dei più deboli. Il Cammino Neocatecumenale, in quanto itinerario di scoperta del proprio Battesimo, è una strada esigente, lungo la quale un fratello o una sorella possono trovare delle difficoltà impreviste. In questi casi l’esercizio della pazienza e della misericordia da parte della comunità è segno di maturità nella fede. La libertà di ciascuno non deve essere forzata, e si deve rispettare anche la eventuale scelta di chi decidesse di cercare, fuori dal Cammino, altre forme di vita cristiana che lo aiutino a crescere nella risposta alla chiamata del Signore.

Care famiglie, cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a portare dovunque, anche negli ambienti più scristianizzati, specialmente nelle periferie esistenziali, il Vangelo di Gesù Cristo. Evangelizzate con amore, portate a tutti l’amore di Dio. Dite a quanti incontrerete sulle strade della vostra missione che Dio ama l’uomo così com’è, anche con i suoi limiti, con i suoi sbagli, anche con i suoi peccati. Per questo ha inviato suo Figlio, perché Lui prendesse i nostri peccati su di sé. Siate messaggeri e testimoni dell’infinita bontà e dell’inesauribile misericordia del Padre.

Vi affido alla nostra Madre, Maria, affinché ispiri e sostenga sempre il vostro apostolato. Alla scuola di questa tenera Madre siate missionari zelanti e gioiosi. Non perdete la gioia, avanti!

[00163-01.01] [Testo originale: Italiano]

[B0076-XX.02]

 

admin

Svaki čovjek ima pravo na svoje mišljenje usmjereno prema istini, a kad spozna Istinu dužan je promijeniti svoje mišljenje ukoliko nije u skladu s Istinom. To je prava demokracija.

16 thoughts on “Tri Papine preporuke neosima

 • February 2, 2014 at 6:33 pm
  Permalink

  KAKO HRABRA IZJAVA: “Svačiju slobodu treba poštivati, također i kad netko odluči izvan Neokatekumenskog puta tražiti drugačiji oblik kršćanskoga života koji će mu pomoći odgovoriti na Božji poziv”.
  VIDIMO ŠTO PRAVI OTAC ČINI, HRABRI A NE OSUĐUJE, ALI TAKOĐER DAJE ZDRAVU SMJERNICU KAKO NEKI NE BI MISLILI DA SU NAJBOLJI. bravo sveti oče

 • February 2, 2014 at 9:12 pm
  Permalink

  Istaknuo bih i ovo:
  “… i trpjeti, ako je potrebno, zbog njihovih slabosti, te s njima hoditi kao jedno stado pod vodstvom lokalnih pastira. Glavno je zajedništvo. Katkada se bolje odreći življenja pojedinosti, koje od vas zahtijeva vaš Put, radi čuvanja jedinstva braće neke crkvene zajednice, čijim se dijelom trebate uvijek osjećati – upozorio je papa Franjo.”

 • February 3, 2014 at 9:56 am
  Permalink

  Da! Također rekao je da Neok. Put nije Katoli. Crkva. Rekao je da mi širimo krivovjerje, da se klanjamo Kiku, a ne Isusu, da vršimo neke svoje obrede, da je naše Sv. Pismo Kikove smjernice za katehiste, rekao je da neokatekumeni napadaju sve koji nisu neosi,…Zapravo, kada čitam ovaj tekst i što je papa rekao, vidim da sam u potpunoj zabludi. Ozbiljno ću razmisliti o svojim postupcima.

  Ovo što je slučajno rekao,izletilo mu, da zahvaljuje na velikodušnosti i svemu što NP čini u svijetu, to je rečeno tak usput, a možda onaj koji je prenio ovaj tekst, je to dodao. Ma zapravo to papa ne bi nikada rekao, samo to je prenio neki neos iz Vatikana.
  To što je rekao da NP ima vlastitu karizmu, koja ima, kao i svi darovi DUHA SVETOGA, duboku crkvenu dimenziju treba zanemariti.
  Iz ovog se teksa jasno vidi samo jdna stvar, a to je da papa razmišlja isto kao Pehar samo nezna kako da se izrazi.
  Ako slučajno on stvarno misli ovo što je rekao, vjerojatno nije upućen u pravo stanje stvari, hitno se treba ulogirati na pax Peharov, jer Pehar će poraditi malo na papinom rasvjetljenju.
  E moj papa, ja sam očekivao od njega da će raspustiti ovu neokatekumensku bagru, kad ono tamo i ovaj papa voli NP kao i Benedikt,kao Ivan Pavao II.
  Bože moj kuda ova Crkva ide. Nevjerojatno, da papa daje blagoslov za 414 obitelji koje idu sektašiti po svijetu i osnivati podrožnice NP crkve, zavoditi ovaj siromašni i napaćeni narod
  Zamislite, on kaže neosima BUDITE GLASNICI I SVJEDOCI BESKRAJNE DOBROTE I BOŽJEG MILOSRĐA.
  Ma jedva čekam da njemu Pehar kaže sada što mu pripada.
  Reci ti njemu Peharu moj što njega sljeduje. Ja ću stvarno izići iz Kat. Crkve. Nemogu ja biti član crkve koja podržava tu neokatekumensku bagru, tu sekturinu Kikovu.

  Dobro, dosta o susretu.
  Nego, dragi posjetitelji ove stranice što mislite što bi Peharu papa rekao da ga primi u audijenciju? Evo jedno ozbiljno pitanje.

  Pozdrav svima

 • February 3, 2014 at 11:51 am
  Permalink

  Oprostite svi na ovoj ironiji i hrpi ružnih riječi.
  I tako će me Pehar tržiti da tražim oproštenje. bolje da ispričam jedan vic koji koji će razveseliti mog brata u kristu Pehara.

  Pita učiteljica malog Antu, osmo dijete, od 14-ero djece Tome i Lucije, odgovornih za Babinu gredu NP:
  Reci nam Ante što je to malo, čupavoga repa, skače po drveću u šumi?
  Razmišlja mali Ante pa kaže: Znam, učiteljice, da je točan odgovor Isus Krist, iako mi se čini da je to vjeverica!

  P.S. Reći će Pehar da su i malom Anti isprali mozak

 • February 3, 2014 at 12:12 pm
  Permalink

  Brate Peharu,

  nemoj se ljutiti na mene, ja tebe ne sudim. Već sam ti prije rekao da sam siguran da ti pišeš iz neznanja, ta i Pavao je proganjao kršćane još žešće nego ti NP. Ja bi najsrtniji bio da se ti i ja nađemo, recimo na Trgu Bana J. Jelačića, jedan dan u 5 do 12h (simbolika da nikad nije kasno), zagrlimo se, popijemo pivo, ispričamo se ko ljudi. Ono, brate mili, nema kraja ovome. Ja ću ispod sata navještati Krista, Crkvu, Kerigmu (neću NP), ti ćeš znati tko sam, prići ćeš mi, zagrlit će mo se…aleluja. Može doći i mali kekec, i njega volim, s njim sam se skoro već pomirio. Kristu je moguće sve, šta to nebi bilo pravo kršćansko svjedočanstvo. Razmisli! Možemo pozvati sve one koji smo se prepucavali po ovoj stranici: VERITASA, slučajno svratim,…da se svi lijepo izmirimo, izljubimo. Krist bi bio sretan. Šta kažeš??

 • February 3, 2014 at 12:19 pm
  Permalink

  Ma ako treba, ako želiš, možemo i pješke do Marije Bistrice iako je vani -5. Nabavit ću ja dobre zimsk buce, vodonepropsusne, jakne,duge gaće,…sve ću ja nabaviti, a ti samo dođi. SVE ZA IZMIRENJE I ZAJEDNIŠTVO.
  Šta kažeš?

 • February 3, 2014 at 12:19 pm
  Permalink

  Naravno papa Franjo bira riječi,jednostavno rečeno bi bilo “ne demonizirajte braću koja odu s vašeg puta””ne govorite im sotona ih prevarila itd………….

 • February 3, 2014 at 2:29 pm
  Permalink

  Svačiju slobodu treba poštivati, također i kad netko odluči izvan Neokatekumenskog puta tražiti drugačiji oblik kršćanskoga života koji će mu pomoći odgovoriti na Božji poziv – istaknuo je Papa. Hvala Vam sveti Oče,puno ste me ohrabrili………….hvala

 • February 3, 2014 at 6:20 pm
  Permalink

  Žalosno da postoji takva stranica na koji i oni pro i kontra rade samo jedno!
  A to je sve veći razdor unutar Crkve.
  Bogu hvala da Duh Sveti vodi naprijed našu Crkvu.
  Mi čemo umrijeti, ali Crkva nikad neće!
  Umjesto što trošite toliko vrijeme na internetu i ovakvim stranicama, bolje da idete nešto pametno raditi ili bar moliti jedni za druge!

 • February 3, 2014 at 10:41 pm
  Permalink

  +!
  Žalosno je što netko misli kako je ova stranica gubljenje vremena, te ipak čita ovakvu web-stranicu i komentira komentare, što i ja sad činim, nažalost.
  Ipak, neki misle da pametno rade, ako žele pomoći onim, koji su ranjeni napustili ‘neokatekumenizam’ ili žele napustiti.

  Istaknuo bih ‘skrb oko izgradnje i čuvanja zajedništva’:
  “Prva je da se najviše skrbe oko izgradnje i čuvanja zajedništva u Crkvama kamo idu u misije.”

 • February 4, 2014 at 11:37 am
  Permalink

  B>ravo utopija,neka svi kažu o raznim emocionalnim pretrpljenim šokovima koje su doživjeli u neokatekumenizmu,ne možemo zatvarati oči,neka ljudi pišu,to je njihovo pravo!

 • February 5, 2014 at 1:13 am
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Osvrt na repliku 9, potpisanom s Pantokrator

  Da li su i Papine 3 smjernice (3 upozorenja) neosima žalost i razdor? A, te 3 smjernice (3 upozorenja) su tek mali dio svega što neosi čine i naučavaju.

  Da li je žalosno: veliki broj ljudi koje su u NP crkvi doveli do toga da počine samoubojstvo. Ili je žalosno o tome svjedočiti, govoriti i upozoravati.

  Mogao bih tako još puno primjera nabrajati.

  Kažeš, molite se jedni za druge. Što se ti ne moliš i za jedne i za druge? Što ti pametno činiš u životu?

  Osobno, ja ne želim da se sljedbenici NP crkve mole za mene. Dva su razloga.

  Prvi razlog. Njihove uobičajene molitve glase: “Bože, obrati sve one koji nisu sljedbenici NP crkve da postanu sljedbenicima NP crkve i da se tako obrate.” ili “Bože, obrati sve one koji su otišli iz NP crkve, da se pokaju i vrate i tako nastave s obraćenjem.”

  Drugi razlog. Bog vjernika RKC i bog sljedbenika NP crkve nije isti. Njima je bog: neokatekumenski put. Papa tog boga je Kiko. Nadbiskupi i biskupi tog boga su katehisti. Svećenstvo tog boga su neokatekumenski svećenici (oni koji su završili neokatekumensko sjemenište).

  Svi ostali, uključujući i preobraćene svećenike RKC na neokatekumenizam, su klonovi i roboti, imena: “ja sam neokatekumen” i prezimena: “slušam Kikove zapovijedi (činim put) i slušam katehiste”, uz dodatak, da oni s djecom navode i broj budućih sljedbenika NP crkve: “imam toliko i toliko djece”.

  Osim što se razlikuju po broju budućih sljedbenika NP crkve: broju djece, razlikuju se i po stupnju obraćenja: na kojoj su etapi puta. Kako se u autoškoli obučava i polaže za “A1”, “A2”, “A”, “B”, “B+E”, “C”, “C+E”, “DA” kategoriju, tako se i u NP crkvi obučava i polaže za “S”, “V”, “E”, “T”, “A”, “C” kategoriju, što oni nazivaju: prvi prijelaz, drugi prijelaz…

  A, svi skupa, žive u neizrecivoj slobodi sažetoj u jednoj od dogmi NP crkve: “Živi ili mrtvi, ali morate dolaziti u zajednicu (NP crkvu).”

  A, svi oni koji ne žele slijediti tog boga (neokatekumenski put) i Kikove zapovijedi su: pogani, neobraćeni, prevareni đavlom, prirodno religiozni, tradicionalni vjernici, nesretni i nezadovoljni u životu, nevjernici, otpadnici od vjere, katolici nedjelje, sile zla, apostatizirani, bolesni. K tome su i napustili boga, ne žele nositi križ, ne prihvaćaju svoju povijest i sebe, žele griješiti, otac im je đavao, ne vide da ih bog ljubi, ništa ne razumiju i shvaćaju, nisu ponizni, ne žele se davati za druge, ne žele se obratiti, neposlušni su, imaju problema s autoritetom, neće napredovati u vjeri. A, to su dijelom i oni koji jesu sljedbenici NP crkve, ali ne slušaju Kikove zapovijedi (ne čine put) i ne slušaju katehiste.

  Navedeno je tek dio neokatekumenskih izmišljanja zala i proklinjanja. Što je Kiko, ispraznih misli i nerazumnog potamnjenog srca, rekao o svima onima koji nisu sljedbenici NP crkve i što su sljedbenici NP crkve, također ispraznih misli i nerazumnog potamnjenog srca, govorili o svima onima (u replikama na paxtibi.net) koji nisu sljedbenici NP crkve, potražite u postovima i replikama na paxtibi.net.

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • February 5, 2014 at 1:14 am
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Osvrt na repliku 5, potpisanom s (obrezani) razum

  Pozivam osobu potpisanu s (obrezani) razum da zatraži oprost od svih koje je sudio (ne samo od mene, nego od svih).

  Pozivam ga da zatraži oprost riječima (bez ikakvih dodataka i izmjena) “Molim sve one koje sam sudio za oprost, jer sam ih sudio”. Ako ne želi, neka odgovori zašto u NP crkvi mora zatražiti oprost od onih koje je sudio, a van NP crkve ne mora zatražiti oprost od onih koje je sudio.

  Podsjećam ga da se u NP crkvi ne može “vaditi” s riječima: “To nije sud nego istina”, “Nisam sudio samo sam rekao”. Ne može se niti “vaditi” s riječima: “nemoj se ljutiti na mene, ja tebe ne sudim”. A, pogotovo opravdavati se da ne sudi s novim sudovima: “pišeš iz neznanja”, “Pavao je proganjao kršćane još žešće nego ti NP.”

  A ako je morao “trčati okolo i hvatati ljude” koje je sudio i tražiti oprost od njih kao jedan od uvjeta koji je trebao ispuniti da bi prešao drugi prijelaz/skrutini, imam dodatno pitanje, ukoliko ne želi zatražiti oprost. To je pitanje: “A zašto si to morao raditi da bi prešao drugi prijelaz/skrutini a sad to ne želiš?”

  Više o “sudovima” u NP crkvi imate u replikama 13, (15), (28), 31, (36), (48), 66 u postu Žena, majka, muž i brak u neokatekumena http://www.paxtibi.net/?p=2150. Replike 13,31,66 objašnjavaju što su to “sudovi”, a u zagradama (15,28,36,48) su odgovori sljedbenika NP crkve.

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i doveo u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Isusovog milosrđa.

 • February 8, 2014 at 6:36 pm
  Permalink

  Znate, prica se okolo da je ovu stranicu pokrenula grupa svecenika iz Zadra…

  Ja iskreno ne vjerujem to jer mi izgleda da je “pehar” jedan od glavnih na ovoj stranici a po komentarima videnim samo kod ovog posta da se vidjeti da “pehar” uopce nije krscanin a kamo li netko tko je odlucio posvetiti cijeli svoj zivot Bogu, Crkvi i ljudima.

  I naravno, ma sta ja znam. Ja sam samo glupi neokatekumen kome je ispran mozak, iz glupe NP crkve. Najbolje bi bilo da se odmah ubijem, kolko sam glup. Zar ne, o sveznali, velicanstveni gospodin svetac Pehar?

  STRASNO!!!!!

 • February 9, 2014 at 8:45 am
  Permalink

  Ne vjerujem- tvoj komentar, tvoje razmišljanje je STRAŠNO!

 • June 1, 2015 at 9:42 pm
  Permalink

  Najdraže mi vidit kako se ovi sektaši predstavljaju kao ‘razum’ i ‘logika’, a nema većeg nerazuma i nelogike od njih. Oni bi ka u srednjem vijeku na lomaču spalili sve one koji ne misle kao oni i koji ne žive kao oni. Koliko znam, Krist je rekao: ‘Ne sudite da ne budete suđeni’. Mi bivši ne sudimo sadašnje neose, ali ovima valjda to nikako nije jasno. Odmah napadaju i žele se svađat, a trebali bi samo znati da mi bivši nastojimo iznijeti istinu na vidjelo. Isus je Put, Istina i Život. Istina će vas osloboditi. Eee. moji sektaši, neće u pakao svatko tko ne želi 10 djece.. Već je vrijeme da to shvatite. Seks je vrhunac ljubavi i ne morate svaki put dobiti dijete kad legnete u krevet. Dajte, malo olabavite. Nije sve u vršenju pritiska na druge, poglavito na bračnog druga. Kad bi Bog bio ovako oštar sudac kao vi, svi bi ljudi završili u paklu, a ja ću vas podsjetiti na riječi sv. Faustine (iako je poznato da sektaši NP ne priznaju svece već zaziru od njih baš kao i protestanti s kojima se nastoje suobličiti u mnogočemu) kojoj je Isus rekao da njegov otac nije strogi sudac nego milosrdni otac. To su riječi nad kojim se svaki čovjek treba zamisliti. Jedan čovjek je napustio NP jer je rekao da ondje ne vidi nikakva djela. Nije mislio na propovijedanje, katehiziranje po stranim zemljama i desetoro djece, nego odlaske u dom starijih i nemoćnih osoba, kao i djece s posebnim potrebama, pa čak i u zatvore ka zatvorenicima izmoliti krunicu i razgovarati s tim ljudima, učiniti da se osjećaju bolje barem na trenutak i da shvate da su korisni iako su ondje gdje jesu. Toga na NP NEMA! Tamo su svi samodopadni i svi žele katehizirati kao da je to nešto najpametnije i najbolje na ovom svijetu dok gledaju drugima pod prste što su donijeli za agape i što su odjenuli. Zbilja besramno!!! Prvo, nema svatko jednako novca za donijeti neko skupo jelo niti svatko može izdvojiti isto za kolektu, ALI??… Onda čuje kako nema vjere. Hm.. i to sve dok deseci tisuća ljudi širom svijeta umiru od gladi. A što je s katehistima-itinerantima koji odlaze primjerice u Afriku?? Što će tamošnjem čovjeku blebetanje Kikovih kateheza tj.sljedbenika kad im je stomak napuhnut od mukotrpne i nesnosne gladi?? Da li se vi sektaši to ikad zapitate? Gdje vam je srce? I vi ćete govoriti tko ima vjeru?!? Možda ovcama jer meni više nitko neće trubiti o tome. Osobno sam prošla glad i znam vrlo dobro što to znači. Nitko se nije najeo od riječi Kikovaca, a da li vi razmišljate kad o tome dok se baca hrana s neoskih stolova poslije agapea? BESRAMNO!!! Nadam se da će i ono malo ljudi-pristaša NP jednog dana progledati i shvatiti za što su se doista zalagali – za jednu organiziranu zločinačku organizaciju-sektu-kult, kako god.. S druge pak strane, divno je vidjeti kako postoje udruge koje se bave problematikom gladnih diljem svijeta. Dolje neosi!!! Vi ste sol zemlje, ali ona obljutavljena i kao takvi niste potrebni ovom svijetu. Ta sam Krist je rekao da će na kraju vremena dolaziti mnogi lažni proroci u njegovo ime i tvrditi da su On. Čini se da ste vi jedni od takvih. Vama su dani odbrojani. Već dugo ne žanjete nikakav uspjeh. Barem ne u mom gradu i mojoj državi. To mi daje nadu da će jednog dana sve biti drukčije.

Comments are closed.