Još malo o novcu.

 • Danas ću odgovoriti na neka vrlo interesantna pitanja o desetini na Neokatekumenskom putu, na temelju inteligentnih komentara Rose de los Reyes na mom posljednjem postu.
  Dopustite mi da podcrtam neke riječi kako bi ih kasnije objasnila.

 

 • Rose de los Reyes (Seattle, WA)October 6, 2016 at 6:14 AM

  “Lapaz, hvala za ovaj vrlo rasvjetljujući članak. I hvala Mr. Terlaje za pritisak na Diana-the-Dingbat u otkrivanju Neokatekumenskih izvora prihoda, koje je Diana pokušala ili zamutiti ili je sama smetena pa su i njezini odgovori na kraju nikakvi odgovori.

  Već se neko vrijeme pitam o financijskoj strukturi NP, a posebno, NP na Guamu. NP nije registriran na Guamu kao neprofitna organizacija, pretpostavljam zbog toga što oni smatraju da su pod kišobranom Katoličke Crkve te tako koriste njezin status poreznog izuzeća, 501(c)(3). Tvoj opis kako oni generiraju svoje prihode (1) kroz dragovoljno neregulirano darivanje gotovine koje idu u vreće novca kad je zajednica u fazi prije drugog skrutinija, (2) 10% od svojih mjesečnih primanja koji se daju gotovinskim donacijama i (3) ostavština, itd. što nije propisno evidentirano te nije u skladu sa zahtjevom zakonske norme 501(c)(3).

  Razumio sam iz tvoga dobrog objašnjenja da kad zajednice dođe do drugog skrutinija da onda njezini članovi daruju 10% od svoih prihoda. Pojedinac koji raspolaže s 10% financijske donacije (u gotovini) je “odgovorni” te zajednice. 10% gotovinske donacije, teoretski, odgovorni dijeli na tri jednaka dijela te daje (1) župi; (2) zajednici i (3) neo-centru, biskupiji, siromasima ili kao potpora RMS. Darovatelji ne dobivaju nikakav račun za svoju donaciju (u gotovini). Odgovorni nema nikakvu obvezu obavijestiti članove zajednice o donacijama, uključujući iznos primljenih donacija niti na koji se način one troše (ili štede negdje na nekom bankovnom računu). Dok članovi zajednice (koji su darovatelji) nemaju privilegij uvida u financijska izvješća, katehist (koji je po hijerarhiji viši od odgovornoga) ima pristup tim informacijama. Interesantno.”

  Evo mojih odgovora:
   1. Ispravno. NP nije registriran na Guamu kao neprofitna organizacija, zato što NP nije registriran nigdje drugdje kao neprofitna organizacija. Ne možete naći da je NP registriran na taj način u bilo kojoj zemlji, gradu, selu… Nikad.  
  2. Gotovina u vrećama nije samo za pred-katekumensku fazu. Čak i onda kad prođete drugi skrutini i počnete plaćati desetinu, uvijek su tu vreće za nekoliko različitih troškova izvan prihoda od 10%.  
  Na primjer, na svakoj prvoj konvivenciji u godini, Kiko traži novac od svake zajednice diljem svijeta za potporu novoj evangelizaciji (RM sjemeništa, putovanja i hoteli ili slično za njega i sve druge timove itineranata, itd.) Dakle, svaka zajednica zna da u svakoj prvoj konvivenciji u godini svaka prva konvivencija u godini specijalne pune vreće idu Kiku i evangelizacijskoj aktivnosti Puta. 
  Te vreće gotovine dodatan su trošak uz sve ostale troškove koje svaka zajednica i njegovi članovi imaju stoga što su na Putu. Prihvaćaju oni čak i neke “vales”, komadić papira na kojem osoba kaže “Dat ću XXX eura ili dolara sljedeći tjedan mome odgovornom” ako ta osoba nema dovoljno novca u tom trenutku ili ako mora čekati  da dobije dodatan novac zbog nekih razloga nakon konvivencije.
  3. Darovatelji ne primaju nikakav dokaz za svoje donacije. Nikad nakon što ste dali svoj novac u te vreće.  
  Jedini izuzetak za koji znam od kad sam sve to vrijeme bila na Putu je bio kad date donaciju za određeno RM sjemenište, onda bi običavali dati vam bankovni račun i potvrdu uplate ako to želite. Ja sam pomagala RM sjemenište u Madridu mnogo godina s povremenim donacijama (mjesečnim) i mogla sam dobiti potvrdu za svaku godinu ako sam ju trebala. Taj novac davan je preko banke i naravno bio je “normalan” novac.
  O drugim novcima nitko ne zna, bilo tko pitao.
  4. Ispravno. Odgovorni ne daje objašnjenja o korištenju desetine. Vi samo morate to dati mjesečno i ako trebate neku pomoć  od desetine, morate javno tražiti, na primjer, tijekom mjesečne jednodnevne konvivencije: “Trebam vašu pomoć ovaj mjesec zbog… Trebam XXX eura ili dolara.” Naravno, to ne znači da ćete tu pomoć i dobiti, prvo odgovorni mora “prosuditi” o vašoj potrebi, drugo, možda neka druga braća i sestre također traže pomoć te postoje prioriteti.
  5. Jako, jako je neobično na Putu da ćete dobiti novac od desetine ili općenito iz bilo koje vreće koju zajednica štedi na banci. Čak bi rekla da bi to bilo protiv učenja Puta. Kiko uči da bilo koji kršćanin (dobar i pravi, naravno) koji ima svoj novac na banci je zbog toga idolopoklonik novca (traži sigurnost u štednji novca). To je vrlo glupa stvar, ali vjerujte mi, ljudi piju to bez pitanja. 
  6. Točno, jedno katehist može pitati i znati što odgovorni čini sa svim tim vrećama novca i desetinom. Katehist savršeno zna tko traži pomoć od desetine u svakoj zajednici njegovih neokatekumena. Svaki odgovorni ima obvezu davanja svih informacija o svakom članu katehistu, uključujući i informacije o novcu.
  “Rose de los Reyes (Seattle, WA)October 6, 2016 at 6:14 AM

  Prvo, ako NP čini svoje financijske operacije pod kišobranom članka 501(c)(3), što je status mjesne Katoličke Crkve, a ipak nema financijska izvješća, bankovne račune ili nije odgovoran svojim darovateljima, NP ne udovoljava zahtjevu članka 501(c)(3) vezano za potrebna izvješća. Drugo, gdje NP čuva trećinu sredstava gotovine od svojih zajednica? U madracima u Redemptoris Mater sjemeništu? Na privatnim računima odgovornih ili katehista, na podračunu lokalne Crkve? Treće, ako se trećina daje župi, kako lokalna župa bilježi te donacije? Četvrto, ako se trećina sredstava daruje biskupiji, kako biskupija bilježi te donacije? Daje li biskupija potvrdu o primitku tog novca NP-u? Ako ste pod člankom 501(c)(3), zahtijeva se bilježenje svake donacije vašeg župljanina, a onda pismeno obavještavanje ili prije 30. siječnja pismena izjava svakom župljaninu o njegovoj donaciji, kako bio oni, ako ispunjavaju uvjete, mogli dobiti odbitak od poreza za svoje donacije župi.  Ako odgovorni  ne bilježi gotovinske donacije svoje zajednice, na koji će način on (i/ili župa) izdati potvrdu o donaciji svojim članovima? Ovdje također odgovorni krši zakonske propise 501(c)(3).

  NP praksa nije u skladu sa zakonima na Guamu. Njihovo prakticiranje skrutinija možda je otkrilo zlostavljanje djece i druga kriminalna djela, a da takva otkrića nisu prijavljena. Njihov način skupljanja neoporezivih gotovinskih donacija i ne davanje potvrde o darovanju darovateljima prema zahtjevu 501(c)(3) te ne vođenje financijskih knjiga jest praksa protivna zakonu. NP tvrdi za sebe da je dio Katoličke Crkve na Guamu. S ovakvom praksom, mjesna Crkva je odgovorna za njih. Mjesna Crkva će, nažalost, prije ili kasnije biti u nezgodnoj situaciji zbog načina na koji NP vodi svoje vjerske i financijske poslove. Doista je vrijeme da odu!”

  Moji odgovori:
  1.  “NP ne daje nikakva izvješća” NARAVNO, na Guamu niti igdje drugdje.
  2.  Nitko ne zna gdje NP čuva svoje novce. Kakva je osobnost Puta? Je li on u ikakvom legalno poznatom okviru? Ako vi ne postojite, kako ćete čuvati novac? Pretpostavlja se da vi nemate novac i da nema nikakvu imovinu. Vi ne postojite.
  3. Kako župa bilježi te donacije? Koje donacije? Je li desetina donacija? Ne. Gdje piše da je župnik primio taj novac? Kako znate da ga je on uopće primio? Taj novac ne postoji? Ironično, vi znate o desetini zato što sam vam ja, bivši član, to rekla.
  Svi bivši članovi diljem svijeta reći će vam isto što sam vam ja rekla, ali zapamtite mi smo bivši članovi. Mi smo izbačeni. Za realni svijet, desetina ne postoji, nijedna je župa ne prima, Kiko i neokatekumenske fondacije pod bezbrojim različitim imenima ju ne primaju!
  A neokatekumeni ne misle na donacije kad plaćaju desetinu. Desetina je božanska dužnost. Vlasnik desetine svega što imate je Bog. Stoga, oni ne trebaju imati nikakav račun. Bog ne treba davati nikakva objašnjenja za svoja dobra.
  4. “NP prakse nisu u skladu sa zakonima na Guamu”. Ja idem i dalje: NP prakse nisu u skladu s nijednim zakonima bilo gdje!
  GDJE JE SAV TAJ NOVAC?
  MORA POSTOJATI NEKA GIGANTSKA CRNA RUPA NEGDJE NA ZEMLJI.
  LAKŠE JE RAZUMJETI ZAŠTO JE PUT TAKO VOLJEN OD STRANE NEKIH KARDINALA, BISKUPA I ŽUPNIKA (Opps, i od strane bilo kojeg svećenika koji pomaže Putu, svaki od njih prima mjesečno novac iz neo-vreća, Put je dobar poslodavac).
  P.S: Imam neke hipoteze. Za to treba povući neke konce. Nemoguće je o tome govoriti ovdje. I za to treba vrlo stručne ljude.
  Rose de los Reyes, hvala ti puno što si mi pomogla svojim komentarima! Ako treba više informacija, možeš mi pisati preko emaila.
   

admin

Svaki čovjek ima pravo na svoje mišljenje usmjereno prema istini, a kad spozna Istinu dužan je promijeniti svoje mišljenje ukoliko nije u skladu s Istinom. To je prava demokracija.

One thought on “Još malo o novcu.

 • October 22, 2016 at 12:38 pm
  Permalink

  Hvaljen Isus i Marija

  Komentar na: “odgovorni dijeli na tri jednaka dijela te daje (1) župi; (2) zajednici i (3) neo-centru, biskupiji, siromasima ili kao potpora RMS”

  Prvo: Za takvu tvrdnju nema dokaza (da se daje župi trećina).
  Drugo: Ta tvrdnja se ne nalazi u statutu, odnosno u međusobnom ugovoru potpisanom između RKC (RimoKatoličke Crkve) i skcnkkp (sekte i kulta crkve NeoKikoKatekumenskog puta).
  Treće: Općepoznato je da Kikovi svjedoci (neosi, neokatekumeni, sljedbenici skcnkkp) novce troše na sebe, a ne na druge. A, ako i potroše na druge, to su opet potrošili na sebe: korupcija ili slično.

  Ako se katkad i dogodi da Kikovi svjedoci dadu nešto i župi, to ne pokriva ono što su uzeli iz te župe. Za početak, podijelimo prihode župe na 4 dijela: dva dijela (50% prihoda) su od milodara na Misama, jedan dio (25% prihoda) je od blagoslova domova, jedan dio (25% prihoda) je od svega ostalog.

  Kako Kikovi svjedoci idu subotom na svoju “euharistiju” (ovo činite Kiku na spomen), a ne nedjeljom na Misu u župu, tako župa ostaje bez pola svojih prihoda od milodara na Misama. A, pri tome, Kikovi svjedoci, na svojim “euharistijama” ne prikupljaju milodar, te stoga to niti ne mogu dati župi. I da prikupljaju, pitanje je koliko bi župa dobila od toga. Dakle, ostali župljani, koji nisu Kikovi svjedoci, dajući milodar na Misi, time financiraju Kikove svjedoke.

  Zatim, Kikovi svjedoci, osim što u tom dijelu (milodari na Misi) ne doprinose župi (a, to je oko 50% prihoda), nego k tome još i višestruko potroše resurse župa od ostalih župljana (energenti, amortizacija, održavanje …). Zato jer se za svoje “euharistije”, službe riječi, konvencije, susrete s katehistima i ostalo koriste prostorima župe.

  Što se tiče 25% prihoda župe od blagoslova domova, Kikovi svjedoci tu sudjeluju jer blagoslivljaju domove. No, niti pri tome nisu izjednačeni s ostalim župljanima. Naime, kad pitaš Kikove svjedoke koliko daju novaca prilikom blagoslova, njihovi odgovori su prosječno manji od ostalih župljana. K tome, na linku http://www.paxtibi.net/?p=2390 pod naslovom “Koliko sljedbenika košta njegov “put””, izračunao sam da svakog Kikovog svjedoka godišnje košta između 4.000,00 do 4.900,00 kn njegovo članstvo u skcnkkp. Dakle, jedna skcnkkp obitelj, muž, žena, petoro djece (koje su već u dobi da moraju i oni biti u skcnkkp, a moraju), godišnje potroše za skcnkkp najmanje 7*4000,00 što iznosi 28.000,00 kn. Dakle, ono što želim reći je to da, s druge strane, svojoj župi prilikom blagoslova ta cijela obitelj da 20, 50 ili 100 kuna godišnje. Inače, žale se kako im je i tih 100 kuna puno. Odnosno, da to župa ne zaslužuje.

  Dakle, nadalje, ostaje 25% prihoda župe pod ostalo. U tom dijelu Kikovi svjedoci doprinose župi (navodno, za što nema pisanih dokaza). I to tek nakon drugog skrutinija, dakle nakon desetak godina otkako su postali sljedbenici skcnkkp. Odnosno, prvih deset godina: nula kuna. Ali, kao i kod korupcije, taj dio opet služi za potrebe Kikovih svjedoka. Na primjer, ako je potrebno da župa kupi stolice koje će služiti Kikovim svjedocima za njihova okupljanja. Ili za potrebe svojih skcnkkp hodočašća, ili za svoje skcnkkp obitelji u poslanju ili za bilo koje druge svoje potrebe.

  Dakle, pravilo skcnkkp glasi: “U pola od onoga što župa prikupi, mi tu ne sudjelujemo, a to su milodari na Misama. Ali, to nas ne sprečava da za sebe uzimamo od onoga dijela koji su drugi dali. I kada napokon, nakon deset godina neprestanog uzimanja od drugih (odnosno do drugog skrutinija), počnemo nešto davati za župu, onda taj dio koji smo dali na razno razne načine uzmemo sebi natrag, pa i više od toga. Uključujući i ono što smo dali prilikom blagoslova domova.”

  Ima još nešto što je vidljivo da vidljivije ne može biti. A to je da Kikovi svjedoci u mnogim župama odaberu jedan ili više zidova koje unakaze (replikama) Kikovih slika. Čak i njihovi prezbiteri (oni koji su završili Kikovo sjemenište), te oni svećenici RKC koji su se preobratili na neokatekumenizam, kada dođu na službu u neku župu gdje nema Kikovih svjedoka, oni i tamo imperativno moraju odabrati bar jedan zid i “uljepšati” ga nekom (replikom) Kikovih slika. Dakle, pod maskom kako se brinu o župi, Kikovi svjedoci rade to za svoju promidžbu. Ne samo za promidžbu, nego to (slike i ostalo) služi im i za magijske svrhe.

  I k tome, usporedite župe u kojima (zlo)djeluju Kikovi svjedoci, a koji navodno daju za potrebe tih župa, s skcnkkp sjemeništima i ostalim skcnkkp objektima. Za primjer, neka posluži skcnkkp hram iznad galilejskog jezera (zamjena za Vatikan, a i mjesto gdje je po Kiku Isus držao govor na gori). Te slike se nalaze na slijedećem linku: http://www.domusgalilaeae.org/index.php/en/galleries-3 Napomena: isto ili slično su uređeni i drugi skcnkkp objekti. Dakle, kad pogledate te slike, odite u svoje župe gdje postoje Kikovi svjedoci (neosi), te usporedite stanje. Usporedite navodne novce koje Kikovi svjedoci daju za potrebe župa s stvarnim novcima koji su dali za skcnkkp objekte.

  Nadalje, postoji još jedan način kojim Kikovi svjedoci otimaju novac iz župa ostalim župljanima. A to je za potrebe svoje djece. Naime, kako Kikovi svjedoci u skcnkkp nemaju izbora nego razmnožavati se kao zečevi, većina ih nema dostatno za prehranjivanje svoje obitelji. I, onda, kucaju na vrata župa (župnika) koji im da za te potrebe. Dakle, opet ih financiraju drugi župljani koji nisu neosi. A ono što neosi dadu župi (ponavljam, ako dadu jer za to nema dokaza) to na opisane načine uzmu sebi natrag, pa i više od toga.

  Sad ću navesti nekoliko primjera koji još govore u Kikovim svjedocima.

  Sljedbenici jedne skcnkkp “zajednice” (koja još nije došla do drugog skrutinija) su htjeli skupiti novac da pomognu jednom svom sljedbeniku koji je ostao u situaciji da nije imao za sebe niti za svoje dijete. Kad su katehisti dočuli za to, pobunili su se protiv te akcije s riječima: “Pa, možete vi skupiti i dati taj novac, ali zašto to činite kad ta osoba rijetko dolazi u zajednicu (skcnkkp).” Drugim riječima, neka crkne i ta osoba i to njezino dijete jer nije redovita u zajednici (skcnkkp).

  Nadalje, i nakon drugog skrutinija kada se od skupljenih 10 posto odvaja dio da se pomogne nekom svom sljedbeniku, to se daje samo pod uvjetom da taj redovito dolazi u skcnkkp. Ako netko dolazi samo jednom mjesečno kada se dijeli novac, tada mu se to daje do znanja i vrši se pritisak na njega da ne dolazi samo kad je podjela novaca. Dakako, ta “crkavica” se dobije tek ako je štogod ostalo nakon što su se prvo namirile “važnije” potrebe skcnkkp. K tome, da bi netko dobio pomoć, mora javno pred svima to reći i obrazložiti. Ali, to ne vrijedi i obratno, jer “odgovorni” i “katehisti” nisu dužni nikome reći i obrazložiti koliko su skupili novaca i koliko su kome dali. Opet, neka crkne onaj koji nije redovit u skcnkkp.

  Nadalje, bolesnim članovima skcnkkp koji zbog bolesti ne mogu dolaziti u skcnkkp, ne samo da im se ne pomaže, nego im se čak niti ne dolazi u posjet. I opet, što se tiče Kikovih svjedoka, neka i takvi crknu.

  U jednoj biskupji, u to doba pod vlašću skcnkkp, na razini biskupije se povela rasprava hoće li određena svota biskupijskog novca ići skcnkkp za potrebe skcnkkp hodočašća ili za potrebe liječenja jednog svećenika RKC. Zahvaljujući činjenici da je ta biskupija bila pod vlašću Kikovih svjedoka, novac je otišao za skcnkkp. Dakle, neka crkne taj svećenik RKC jer nije sljedbenik skcnkkp.

  Za kraj, još jedna bitna činjenica. Kikovi svjedoci ne smiju tih 10% iza drugog skrutinija dati kome žele, nego to moraju isključivo davati skcnkkp. Kao i u ostalom, i tu im je ukinuta sloboda. Neki, kad su postavili to pitanje u skcnkkp, odnosno izrazili želju da taj iznos daju na primjer svojoj župi, od strane “katehista (starješina)” su bili odmah ušutkani, osramoćeni, optuženi, napadnuti, sotonizirani, zgaženi, magijazirani, kažnjeni, pritisnuti, terorizirani, zlostavljeni, mozgoperizirani, razumskoobrezani i tako dalje.

  Zapravo, po skcnkkp dogmama, ne samo tada, nego i u svim ostalim slučajevima je Bog progovarao i djelovao preko katehista. Dakle, pravilnije rečeno, po dogmama skcnkkp bog želi, božja volja je da Kikovi svjedoci daju desetinu za skcnkkp potrebe a ne na primjer župi ili bilo kome drugom. K tome se taj bog (a taj bog jest: neokatekumenska zajednica) služio ušutkivanju, sramoćenju, optužbama, napadima, sotoniziranju, gaženjem, magijom, kaznama, pritiscima, teroru, zlostavljanju, pranju mozga, obrezivanjem razuma i tako dalje.

  Ah, ne znam trebam li pri tome spomenuti još i skcnkkp dogmu kako im je to Vatikan, odnosno Papa to odobrio. Kao i Biskup u čijoj su biskupiji.

Comments are closed.